Siste 10 fra Sande
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Forside
Utsikt frå Drageskaret
23.04.2018
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
test
I morgon 24.04.18 frå kl 14-15 vert Sande legesenter stengt grunna intern opplæring.
3.mai frå kl 8-9 vert det også stengt - av same grunn.
Ring 113 dersom det er behov for akutt hjelp.

Rådmannen

23.04.2018
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
test
Strandryddinga i Sande er i gong for fullt. 5.mai er den offisielle strandryddedagen, men mange bygdelag i Sande er i gong allereie.
På Frekøya og Storholmen er det gjennomført aksjonar og fangstane var store.

På rådhuset får du sekkar til denne oppryddinga og til 17.mai-rydding langs vegar og andre område.
Les meir...

20.04.2018
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
test
Sande kommunestyre vedtok i møte den 17. april 2018 i sak K-10/18 ny kommunal forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk.

Forskrifta vert med dette lagt ut på høyring og frist for å sende inn
merknader er 31.mai.
Om det ikkje kjem inn merknader, er forskrifta gjeldande etter denne datoen.

Les meir...

20.04.2018
Hjorteteljing 2018
test
Det blir gjennomført vårteljing av hjort i kommunane Herøy, Hareid, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta.
21.04.2018: kl 00.00 -06.00
05.05.2018: kl 00.00 -06.00
Teljingane blir gjennomført på same tid i alle kommunane og på same måte som tidlegare år.

18.04.2018
Midlar frå Husbanken
test
Sande kommune har for 2018 mottatt følgande midlar frå Husbanken
-Startlån: kr 1 000 000,-
-Tilskot til etablering: kr 100 000,-
-Tilskot til tilpassing: kr 100 000,-

Er dette noko som er aktuelt å søkje på for deg?Les meir...

18.04.2018
Kartlegging av skredsoner
test
NVE (Norges Vassdrag- og elektrisitetsvesen) skal i år gjennomføre kartlegging av skredsoner i Sande kommune.
Dette skal gjennomførast i veke 17 og vert utført av NGI.

Les meir...

17.04.2018
Formannskapsmøte
test
Innkalling og sakspapir til møte i Sande formannskap den 24. april 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

16.04.2018
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
test
Det vert halde orienteringsmøte om helse- og omsorgssektoren måndag 23. april kl 16.00 på Øya på Sandetun Omsorgssenter.
Møtet er ope for alle pårørande. Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemma er også inviterte.Les meir...

11.04.2018
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
test
Det er snart klart for årets eldrefest.
Denne gongen blir den i Haugsbygda på Vonheim.
Håper mange har lyst å kome.
Her blir det godt program, god mat og mykje prat!
Les meir...

11.04.2018
Offentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for ytre søre Sunnmøre
test
Sande formannskap vedtok 10.04.18 med heimel i PBL § 11-13, å legge framlegg til planprogram for interkommunal kystsoneplan for kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven ut til offentleg ettersyn.
Les meir...

10.04.2018
Kommunestyre
test
Innkalling og sakspapir til møte i Sande kommunestyre den 17. april 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

09.04.2018
Deler du brønn med naboen?
test
No skal alle små vassforsyningssystem registrerast.
Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på
Mattilsynet si heimeside.


Les meir...

09.04.2018
Lokalmat - noko for deg?
test
Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag saman med småbrukarlaget i Vanylven byd inn til mobliseringsmøte for auka produksjon av lokal mat.


Møte vert på Eidsåtun torsdag 19 april frå kl.15 til kl.19
Les meir...

06.04.2018
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
test
Tenkjer du på å melde barnet ditt på i kulturskulen ?
1.mai er fristen for å søkje plass til hausten.
Sande kulturskule har mange fine tilbod og gode lærarkrefter, så dette tilbodet kan gi barnet stor glede både no og seinare i livet.
Les meir...

05.04.2018
Formannskapsmøte
test
Innkalling og sakspapir til møte i Sande formannskap den 10. april 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

05.04.2018
Strandrydding og 17.mai
test
Også i vår blir det høve til å delta på Strandrydding og ordinær 17.mai rydding rundt om i kommunene.
Som tidlegare kan du få sekkar til denne ryddinga på rådhuset i Sande.
Sande kommune oppfordrar barn og vaksne, bedrifter, skular, lag og organisasjonar om å vere med på denne fellesdugnaden.
Kanskje kan vi bli den reinaste kommunen i distriktet?Les meir...

Tidlegare artiklar:
Fagkveld om skjøtsel og bruk av beite i Ørsta 9.april
Oppheva forbod mot bruk av utandørs eld
Forbod mot bruk av open eld utandørs
Nærings-, teknisk og miljøutval
Opningstider i påska
Nye politivedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Lyngbrenning på Nupafjellet
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
"Drone- reglar"
Utbetaling av regionale miljøtilskot 2017 – RMP
Produksjonstilskot i jordbruket 2018 – del 1
Reguleringsplan Kalsnesstranda, Kvamsøy offentleg ettersyn
UKM Sande 2018 - kjem du?
Har du ledig husvære
Sande kommune treng ingeniør innanfor VAR-området
Vasslekkasje på leidningsnettet på Åramsida
UKM - 10.mars på Breidablik, Larsnes
Oppdatert situasjon ved Bergsnev vassverk.
VIKTIG MELDING
Gursken-elevar er med på klassequizen
Har du ein prosjektidè?
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen