Siste 10 fra Sande
Sommarkonsert i kulturskulen med Beatles på programmet
Nye opningstider på NAV Sande
Minikonsert med Bror Magnus på Øya fredag 19.juni kl 13.00
Her kan du røyste!
Står du i manntalet?
Informasjon om aktivitetar i Helse- og omsorgssektoren på facebook.
Røyste i utlandet?
Vil du jobbe med helse- og omsorg i Sande kommune?
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Forside
Utsikt frå Drageskaret
24.05.2017
Sommarkonsert i kulturskulen med Beatles på programmet
1.juni er det klart for Sande kulturskule sin sommarkonsert.
Du kan glede deg !
Les meir...

22.05.2017
Nye opningstider på NAV Sande
Dei nye opningstidene er: mandag, onsdag og fredag frå kl 10 – 12, frå i dag 22.05.17

Les meir...

18.05.2017
Minikonsert med Bror Magnus på Øya fredag 19.juni kl 13.00
Minikonsert for brukarar, pasientar og pårørande med tenor Bror Magnus Tødenes på « Øya» Sandetun omsorgssenter, fredag 19.mai. kl. 13. ( merk tida) Han har med seg sopran Ida Katrine H. Johansen og pianist Olav Egge Brandal. Vel møtt!

15.05.2017
Informasjon om aktivitetar i Helse- og omsorgssektoren på facebook.
På facebook finn du no ei side som heiter «Øya».
På denne sida finn du fyrst og fremst oversikt og små innlegg frå aktivtar som skjer på Øya (dagtilbod), men etter kvart vil der og kunne kome innlegg knytt til andre aktivitetar i sektoren.
Les meir...

15.05.2017
Vil du jobbe med helse- og omsorg i Sande kommune?
Heimetenesta i Sande treng kanskje deg i to ledige stillingar i Eining for heimetenesta.
Er du sjukepleiar, kan du søkje!
Les meir...

15.05.2017
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Det er ledig einingsleiarstilling ved Larsnes oppvekstsenter frå hausten 2017.
Dette er ein spennande og utfordrande jobb i eit kreativt og utviklande miljø!
Er du interessert?
Les meir...

12.05.2017
Hjorteteljing 2017
Det blir gjennomført vårteljing av hjort i kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven , Volda og Ørsta på desse tidspunkta:
22.04.17 kl 00:00- 06:00
06.05.17. kl 00:00- 06:00
Les meir...

11.05.2017
Skal du bygge? ….og må du søkje?
Kommunane på søre Sunnmøre kjem her med ei pressemelding - Skal du byggje og må du søke?

Her finn du aktuell informasjon for deg som går med byggeplanar.

Les meir...

11.05.2017
Kommunestyret
Innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre, 23. mai 2017 kl 16.00 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn.

08.05.2017
Ruteendringsprosessen 2018 - ferje, hurtigbåt og bussruter
Sande kommune er bedne om å kome med innspel til Møre og Romsdal Fylkeskommune på ferje-, hurtigbåt- og bussruter gjeldande frå 1. mai 2018. Innspel gjeld også for julerutene for jula 2018.

Frist for innspel frå lag, organisasjonar og privatpersonar vert sett til 29. mai 2017


Les meir...

08.05.2017
Markering av frigjeringsdagen i Gjerdsvika
Det fyrste elevane gjorde då dei kom til skulen i dag, var å vere i lag når flagget vart heist. Så song elevane "Ja vi elsker dette landet."
Etterpå samtala lærar Petra Hauge Husøy med elevane om kvifor vi flagga over heile landet i dag.
Les meir...

04.05.2017
Brannsjefen i Sande minner om den aukande skogbrannfaren.
Frå 15. april til 15. september er det generelt bålforbod i Norge. I denne perioden er det på grunn av fare for skog-, gras- og lyngbrannar ikkje lov å tenne bål i skog og mark utan løyve frå den lokale brannsjefen. Dette gjeld også grillbål og engongs grillar som kan føre til at utmark tek fyr.04.05.2017
Nytt tidspunkt for arbeid med vatn i Gjerdsvika
Sande kommune skal sette ned ein ny kumme ved Fredtun i Gjerdsvika komande torsdag 04.05.2017.
Det vil verte vasslaust frå vasskumme ved Jakob Strand og heile vegen ut til Hide.
Skulen og barnehagen vert utan vatn i dette tidsrommet. Frå kl. 14:00 til ca. kl. 18:00.

03.05.2017
Formannskapet
Innkalling og sakspair til møte i Sande formannskap, tysdag 9. mai kl 13.45 er no lagt ut på eInnsyn.

02.05.2017
Vasslaust i delar av Gjerdsvika 4.mai
Sande kommune skal sette ned ein ny kumme ved Fredtun i Gjerdsvika komande torsdag 04.05.2017.
Det vil verte vasslaust frå vasskumme ved Jakob Strand og heile vegen ut til Hide.
Skulen og barnehagen vert utan vatn i dette tidsrommet. Frå kl. 08:00 til ca. kl. 14:00.
Vi køyrer ut to 1.000 liters tankar med vatn til skulen og barnehagen.


Les meir...

26.04.2017
Næring, teknisk- og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 3. mai 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Formannskapet
Hjorteteljing 2017
Høyring om lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester
Kommunestyre
Kan DU sløkkje ein brann?
Status for vassverka i Sande
Ulovleg byggearbeid
Opningstider i påskeveka
Formannskapet
Kulturmidlar - minner om søknadsfrist 15.april
Vil du jobbe med elevar med spesielle behov?
Funn av eldre arkivmateriale
Nærings-, teknisk- og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Formannskapet
Spørjeundersøking i Sande kommune
Nedpakking av eldre arkiv
Næring-, teknisk- og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Prat med Sande kommune
Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Vil du jobbe i helse- og omsorgsavdelinga?
Oppvekstmiljøet i Sande i fokus
Prat med Sande kommue
Vi vil svare på spørsmål så fort vi klarer innanfor vanleg arbeidstid!
Start samtalen her
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen