Siste 10 fra Sande
Helse- og oppvekstutvalet
Formannskapet
Møteprotokoll Eldrerådet 17.10.2016
Søknad om rovviltskadeerstatning etter beitesesongen 2016
Minikonferanse i Ulsteinvik tysdag 18.oktober
Næring, teknisk- og miljøutvalet
Helse- og oppvekstutvalet
Ungdomsrådet
Formannskapet
Forside
Utsikt frå Drageskaret
21.10.2016
Helse- og oppvekstutvalet
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 20. oktober 2016.
Les meir...

21.10.2016
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 26. oktober 2016. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

18.10.2016
Møteprotokoll Eldrerådet 17.10.2016
Her finn du møteprotokoll frå møtet i eldrerådet 17.10.2016
Les meir...

14.10.2016
Søknad om rovviltskadeerstatning etter beitesesongen 2016
Elektronisk søknadssenter er opna for innsending av søknader om erstatning for rovviltskade (jerv, gaupe, ulv, bjørn og kongeørn) på sau for beitesesongen 2016.

Søknadsfristen er 1. november. Alle søknader må leverast elektronisk via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter (ESS) innan fristen.
Les meir...

14.10.2016
Minikonferanse i Ulsteinvik tysdag 18.oktober
HoppID arrangerer minikonferanse på Ulstein hotell tysdag 18.oktober.
Tema er Designdreven innovasjon, IPR og verkemiddelapparatet.
Målgruppa denne gongen er vekstbedrifter.
Konferansen er gratis.
Les meir...

13.10.2016
Næring, teknisk- og miljøutvalet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk og miljøutvalet den 20. oktober 2016.
Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

13.10.2016
Helse- og oppvekstutvalet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet, torsdag 20. oktober 2016. Møtet vert halde på Sande rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

12.10.2016
Ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møtet i Ungdomsrådet den 6. oktober 2016.
Les meir...

12.10.2016
Formannskapet
Her finn du protokoll frå møtet i formannskapet den 11. oktober 2016.
Les meir...

11.10.2016
Eldrerådet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande eldreråd den 17. oktober 2016. Møtet vert halde på Sande rådhus, og startar kl 13.45.

Les meir...

11.10.2016
Råd for likestilling av funksjonshemma
Her finn du innkalling, sakspapir og protokoll for møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 17. oktober 2016.
Les meir...

10.10.2016
Tv-aksjonen 2016 Røde Kors
Dato for årets Tv-aksjon er søndag 23. oktober og innsamla beløp går i år til Røde Kors.
Mottoet er: Sammen får vi hjelpen helt frem.

Vil du vere bøsseberar? Registrer deg på www.blimed.no, eller ta kontakt med Servicekontoret eller rodeleiar i di bygd.
Les meir...

05.10.2016
Kulturprisen 2016
Sande kommune v/ helse- og oppvekstutvalet i samarbeid med Sparebanken Møre – Larsnes, deler årleg ut Kulturprisen for Sande.

Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller lag i Sande kommune. Desse skal ha vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege. Kulturarbeid kan definerast vidt. Prisen er på kr 20.000,-.
Les meir...

05.10.2016
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 11. oktober 2016. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

05.10.2016
Invitasjon til kurs "Trygt julebord?"
Ansvarleg vertskap, som er eit samarbeid mellom kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Volda og Ørsta, Politiet, bransjen, kompetansesenter rus Midt-Norge og Helsedirektoratet, inviterer skjenkestadar med fast skjenkeløyve og dei som vi veit brukar ha arrangement med skjenkeløyve i julebordsesongen, inviterer til kurset "Trygt julebord?".
Les meir...

04.10.2016
Opning av Sandetun omsorgssenter
Sandetun omsorgssenter vart opna av ordfører Dag Vagen måndag 4.oktober i flotte omgivelser i det nye aktvitetslokale Øya. Laila Fjørtoft framførte den nye Øya-songen, og Trond Torset følgde opp med ein liten konsert med flotte songar.


Les meir...

Tidlegare artiklar:
Innspel til Sande kommune sin kulturminneplan
Fylkesmannen har pressekonferanse om kommunereform i dag kl 15.00
Nye helsefagarbeidarar i Sande kommune
Digital post frå Sande kommune
Opning av Øya og den nye delen av Sandetun omsorgssenter
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Kommunestyret
Klovnen Knut på biblioteket fedag 30.09
INFLUENSAVAKSINERING I SANDE
Tildeling av vegnamn i Sande kommune - høyring med frist 14.10.16
Kurset «Kva er viktig for meg og familien?» i Ålesund den 17.januar 2017.
Kommunestyret
Sande kommune i Robek-registeret
Formannskapet
Vegstenging på Sandsøya
Hjortejakta 2016
Næring- teknisk og miljøutval
Helse- og oppvekstutvalet
Formannskapet
Stadfesting av detaljreguleringsplan for Vågsneset i Gursken
Ny rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Helse- og oppvekstutval
Næring-, teknisk- og mijøutval
Nye opningstider ved Sande rådhus og ved sentralbordet frå 1.september
Utskifting av vasskumme på Sætre - stenging av vatnet
Gangveg Vågen- Almestad
Formannskapet
Val av medlem til Ungdomsrådet i Sande kommune
Redusert kapasitet ved Gursken vassverk
Eldrerådet - møteprotokoll 22.08.16
Rådet for likestilling av funksjonshemma -22.08.16
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen