Siste 10 fra Sande
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Omsorgsbustad
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Forside
Utsikt frå Drageskaret
15.12.2017
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
NAV Sande har ope onsdag og fredag i romjula frå kl 10.00 -12.00

Utanom kontortid kan du nå teknisk vakt på 70029176
og Sandetun på 70026606.
Heimesjukepleia kan du nå på tlf 99091919

Les meir...

12.12.2017
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Er du glad i å arbeide med menneske?
Det er no fleire ledige stillingar i helse- og omsorgssektoren i Sande, og kanskje er det din søknad på stilling vi ventar på?

Les meir...

06.12.2017
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Skal du ut å reise i jule- og nyttårshelga mellom Larsnes - Kvamsøy, kan du nytte pendlarrute med AMBU. Dei går 3 ruter julafta og nyttårsafta, 3 ruter 1. juledag og 1 rute 2. juledag og nyttårsdag. Kvardagane i romjula går Ambu ordinær pendlarrute.


Les meir...

04.12.2017
Kommunestyremøte
Innkalling og sakspapir til møte i Sande kommunestyre den 12. desember finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

04.12.2017
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møte i Sande formannskap den 12. desember finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

04.12.2017
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Jorunn Breivik har gått opp til praktisk fagprøve og greidde prøva med glans. Vi er stolte over å ha enda ein medarbeidarar med fagbrev mellom dei tilsette på Sandetun . Gratulerer til Jorunn!

04.12.2017
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Alle husstandane skal no ha fått brev om tildeling av adressenummer.
Dei husstandane som ikkje har klaga på si nye adresse,
vil få ny adresse før januar.
Då blir adressa aktivert i
- Matrikkelen for eigedomar
- Folkeregisteret
- Posten

Les meir...

04.12.2017
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Torsdag 23. november var det offisiell opning av den nye miljøstasjonen i Myklebustmyrane i Sande kommune. Fyrste opningsdag for publikum var tysdag 28. november.


Les meir...

29.11.2017
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
I medhald av kommunelova §44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2018 m/betalingsregulativ og økonomiplan 2018 - 2021 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og på heimesida i perioda 29.11 - 12.12.2017.

Høyringsfrist: 12.12.2017 kl 12.00.
Les meir...

21.11.2017
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møte i Sande formannskap den 28. november finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vert tilstades under første delen av møtet. Møtestad vert Sande rådhus, Larsnes.

20.11.2017
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Tre nye reguleringsplanar i kommunen er no godkjende av Sande kommunestyre
Dette gjeld :
BUSTADFELT ALMESTAD,GURSKEN, K-43/17
BUSTADFELT GJERDE,GJERDSVIKA, K-44/17
BUSTADFELT KJELSVIKA,GURSKEN, K-53/17

Sande kommunestyre har i medhald av § 12-12 i Plan og bygningslova eigengodkjendt desse tre reguleringsplanane.
Fristen for å klage på kommunestyrevedtaka er 10.desember
Les meir...

20.11.2017
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Sylvia Sævik Rødseth og Jeanette Skarmyr har gått opp til praktisk fagprøve og begge greidde prøva med glans. Vi er stolte over å ha enda to medarbeidarar med fagbrev mellom dei tilsette. Gratulerer til Sylvia og Jeanette!
Les meir...

17.11.2017
Hjortejakta 2017
Det er til no innmeldt 97 felte dyr av 138 tildelte fellingsløyve for hjortejakta 2017.
Sande kommune oppmodar valda om å felle så mange hjort som ein har fått løyve til.
Lukke til med resten av jakttida!


10.11.2017
Helse- og oppvekstutval
Innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 15. november 2017 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

10.11.2017
Næring, teknisk og miljøutval
Innkalling og sakspapir til møtet i Næring, teknisk og miljøutvalet den 15. november 2017 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

09.11.2017
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
Det blir halde orienteringsmøte om helse- og omsorgssektoren måndag 13. november kl 16.00 på Øya på Sandetun.
Møtet er ope for alle pårørande. Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemma er også inviterte.

Det vert mellom anna informert om ordninga rundt mat og måltid, omstillingsrapporten og evt vidare utbygging.

Vel møtt!

Helse- og omsorgssjefen


Tidlegare artiklar:
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
100-åring i Sande kommune
Kommunal bustad til leige på Sætre
Kulturprisen 2017
Formannskapsmøte
Sande kommune 150 år - heile kommunen feirar !
Informasjonsdag for arbeidsgivarar og næringsdrivande 2017
Kommunestyret
Stor givarglede i Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Influensavaksinering i Sande på Elveromsstova
Søknader om rovviltskadeerstatning 2017
Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober
Ny miljøstasjon på Myklebustmyrane
Pårørandeskulen er utsett
Formannskapsmøte
Pårørandeskule i oktober
Pærebrann funne i Sande
TV-aksjonen 2017: Unicef - Hvert barn er en mulighet
Eldrefesten i Sande 16. september
Omkopling vassleidning ved Bergsnev VBA Torsdag 14.09.2017
Stortingsvalet 2017 - resultat frå Sande kommune
Stortingsvalet 11. september: Her kan du røyste!
Kommunestyret
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen