Siste 10 fra Sande
Skulerute i Sande 2017/ 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2017
SMIL-midlar 2017.
Valstyre
Asfaltering på Almestad
Skulestart i Sande
Regionale miljøtilskot
Formannskapsmøte
Stortingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
Forside
Utsikt frå Drageskaret
22.08.2017
Skulerute i Sande 2017/ 2018
Den lokale skuleruta i grunnskulen i Sande kommune finn du her.
Les meir...

21.08.2017
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2017
Det kan søkjast på midlar til å utvikle jordbruksarealLes meir...

21.08.2017
SMIL-midlar 2017.
Hausten er her snart og det er tid for å søkje SMIL -midlar.

Søknadsfristen er 1. september,
Les meir...

21.08.2017
Valstyre
Innkalling og sakspapir til møtet i Valstyret tysdag 22. august kl 13.35 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn.
Les meir...

18.08.2017
Asfaltering på Almestad
Statens Vegvesen har inngått avtale med Vasto A/S for breiddeutviding av Fv 61 der det no vert bygt ny gangveg i Gursken.
Fv 61 får då ny asfalt frå krysset ved Gursken Matsenter til der gangvegen sluttar på Almestad.
Ny dato for ferdigstilling her vert då 01.12.2017.


18.08.2017
Skulestart i Sande
Første skuledag for elevane er måndag 21.august . Det er litt ulike starttidspunkt for skuledagen i dei ulike krinsane.


Les meir...

17.08.2017
Regionale miljøtilskot
Hugs søknadsfristen 20 august 2017
Les meir...

16.08.2017
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møtet i formannskapet 22. august kl 14.15 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn.

Les meir...

03.08.2017
Stortingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
Er du ikkje heime på valdagen 11. september, kan du førehandsrøyste på Sande Rådhus på Larsnes.
Du kan også førehandsrøyste i andre kommunar om du oppheld deg der.

Tidsperioda for førehandsrøysting er torsdag 10.08.2017 til fredag 08.09.2017
Les meir...

26.07.2017
Open anbodskonkurranse - Oppvekstadministrativt system
Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda skal kjøpe nytt felles oppvekstadministrativt system som skal brukast i administrasjonen av skule, sfo og barnehage i desse kommunane.
Systemet skal vere effektivt, ha god brukarvennligheit og skal vere eit godt styringsverktøy. Systemet skal kunne handtere dei arbeidsoppgåver som gjeld i dag og det skal vere førebudd på framtidige moglegheiter. Systemet skal driftast av SSIKT. Fullstendig skildring av leveransen følgjer av kravspesifikasjonen.
Konkurransen vert gjennomført som open anbodskonkurranse.

Tilbodsfrist: 21.08.2017, kl 10.00

Sjå www.doffin.no for fullstendig utlysing og tilgong til anbodsdokumenta.


Skuleleiar


11.07.2017
Vask og reperasjon av høgdebassenget i Gjerdsvika 17.07.17
Neste veke planlegg Sande kommune vask og reperasjon på høgdebassenget i Gjerdsvika.
Vi må i den samanheng føre vatn frå Gursken - Holtane VBA til Gjerdsvika.
Ein reknar med at dette arbeidet tek 2-3 dagar. Oppstart blir førstkomande måndag 17.07.2017.

Les meir...

11.07.2017
Står du i manntalet ?
For å kunne røyste ved Stortingsvalet må du stå i manntalet. Manntalet for Sande kommune er no lagt ut offentleg på Sande Rådhus. Manntalet vert liggande til ettersyn til og med valdagen.

Alle som står i manntalet skal i løpet av juli ha fått tilsendt valkort. Har du ikkje fått valkort, må du sjekke kvifor.Les meir...

06.07.2017
Ledig stilling som teamleiar på kjøkkenet på Sandetun
Kan du tenkje deg å jobbe som institusjonskokk på Sandetun, vil vi gjerne høyre frå deg.
Det er no ledig eit vikariat ved institusjonen.
Les meir...

04.07.2017
Vassutkobling i Gursken onsdag 5.juli
Vasto Anlegg skal kople inn den nye vassleidninga på Almestad i morgon 5.juli og der vert ei avstenging for omkopling.

Vassavstenginga vil gjelde Gursken : Almestad frå Kjell Hauge og ned til Gursken matsenter og skulen.

Vi vil forsyne frå Knotten Høgdebasseng ned til kumme før Gursken matsenter
Arbeidet vil føregå i tidsrommet frå kl. 08:00 til 13:00.

03.07.2017
Tidlegrøysting vert gjennomført i perioda 1. juli til og med 9. august.
Tidlegrøysting er for røysteføre som ikkje kan røyste i ordinær førehandsrøystingsperiode eller på valting.
Røystestad er Servicekontoret, Sande Rådhus. Opningstid 09.30 - 14.00.
Det bør avtalast tid for slik røysting.
Ta kontakt på telefon 70026700


28.06.2017
Sande kommune har kanskje bruk for deg?
Sande kommune vil gjerne tilsette gode medarbeidarar på mange område.
For tida har vi nokre oppgåver der vi treng nye folk, og har lyst ut stillingar med søknadsfrist 6.juli.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Ny helsefagarbeidar på Sandetun
Jonsokbål i Sande kommune
Ambu, pendlarrute - årleg vedlikehald
Brannøving på Voksa måndag 29 mai
Næring, teknisk og miljøutval
Helse- og oppvekst utval
eDialog med Sande kommune
Sommarkonsert i kulturskulen med Beatles på programmet
Nye opningstider på NAV Sande
Minikonsert med Bror Magnus på Øya fredag 19.juni kl 13.00
Informasjon om aktivitetar i Helse- og omsorgssektoren på facebook.
Vil du jobbe med helse- og omsorg i Sande kommune?
Hjorteteljing 2017
Skal du bygge? ….og må du søkje?
Kommunestyret
Ruteendringsprosessen 2018 - ferje, hurtigbåt og bussruter
Markering av frigjeringsdagen i Gjerdsvika
Brannsjefen i Sande minner om den aukande skogbrannfaren.
Nytt tidspunkt for arbeid med vatn i Gjerdsvika
Formannskapet
Vasslaust i delar av Gjerdsvika 4.mai
Næring, teknisk- og miljøutval
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema Sande kulturskule

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen