Siste 10 fra Sande
PĂŚrebrann funne i Sande
TV-aksjonen 2017: Unicef - Hvert barn er en mulighet
Eldrefesten i Sande 16. september
Ledige stillingar som helsesøster
Støttekontakt
Omkopling vassleidning ved Bergsnev VBA Torsdag 14.09.2017
Stortingsvalet 2017 - resultat frĂĽ Sande kommune
Stortingsvalet 11. september: Her kan du røyste!
Kommunestyret
Forside
Utsikt frďż˝ Drageskaret
15.09.2017
PĂŚrebrann funne i Sande
Den smittsame plantesjukdomen pÌrebrann er registrert pü hagebuska bulkemispel (Cotoneaster bullatus) büde i Herøy og Sande.

Dette er ein alvorleg bakteriesjukdom som gĂĽr pĂĽ frukttre og ein del prydplanter. Ver derfor spesielt merksam dersom du har bulkemispel eller pilemispel i hagen din. Kjennskap til, eller mistanke om, angrep av pĂŚrebrann skal etter reglane straks meldast til Mattilsynet.


Les meir...

15.09.2017
TV-aksjonen 2017: Unicef - Hvert barn er en mulighet
Det er Unicef som har fĂĽtt tildelt ĂĽrets tv-aksjon, og mĂĽlet er ĂĽ gje skulegong og hĂĽp til born der krigen raser.
Les meir...

14.09.2017
Eldrefesten i Sande 16. september
Eldrefesten i Sande blir i ĂĽr pĂĽ Breidablik, Larsnes
førstkomande laurdag 16.september kl 12.00
Det er EldrerĂĽdet som arrangerer i samarbeid med Larsnes helselag. Hornmusikklaget Varden hjelper ogsĂĽ til.
Les meir...

14.09.2017
Ledige stillingar som helsesøster
Vil du gjerne jobbe med barn og unge?
Sande kommune har ledige stillingar pü helsestasjonen ved Sande legesenter og søkjer etter motiverte og interesserte fagpersonar til to ledige stillingar.
Les meir...

12.09.2017
Omkopling vassleidning ved Bergsnev VBA Torsdag 14.09.2017
Sande kommune vil kople om ny leidningstrase ved Bergsnev vassverk pĂĽ Hakallestranda.
Arbeidet er planlagt utført pü dagtid i tidsrommet 08:00-16:00. Torsdag 14.09.2017.Les meir...

11.09.2017
Stortingsvalet 2017 - resultat frĂĽ Sande kommune
Over 80 % av dei stemmeføre i Sande kommune ga si stemme ved Stortingsvalet. Valresultatet var klart kl 21.05
Høgre har største paritoppslutninga med 29,8 %.
Framstegspartiet har størst framgong med 4,6 % til 28,5% av stemmene.
Framgong ogsĂĽ for Senterparitet med pluss 1,8 % til 12,7 %.
Endeleg resultat blir godkjent i morgon tysdag, etter at dei siste førehandsrøystene er komne fram.


Les meir...

10.09.2017
Stortingsvalet 11. september: Her kan du røyste!
Du kan sjølv velje kva vallokale i Sande du ønskjer ü røyste i.
Alle vallokala er ope frĂĽ kl 12.00 - 19.00 pĂĽ valdagen

Oversikt over røystestadar:
Gjerdsvika røystekrins: Gjerdsvika Oppvekstsenter, skulen
Gursken røystekrins: Gursken Oppvekstsenter, skulen
Larsnes røystekrins: Larsnes Oppvekstsenter, skulen
Sandsøy røystekrins: Sandsøy Oppvekstsenter, skulen
Kvamsøy røystekrins: Kvamsøy Oppvekstsenter, skulen

GODT VAL!


08.09.2017
Kommunestyret
Innkalling og sakspapir til møte i Sande kommunestyre den 19. september 2017, kl 13.45 finn du pü innsynsportalen eInnsyn.


05.09.2017
Vassutkobling i Gursken onsdag 6.sept
Sande kommune vil kople om vass-kumme i Myklebustmyrane ved den nye Miljøstasjonen til SSR.

Onsdag 06.09. vil vi kople om kummen og vatnet mĂĽ stengast frĂĽ krysset opp mot Holtane / Brekkane.
Almestad leidninga t.o.m. Knotten vil ha vatn.
Vi fører vatn frü Gjerdsvika inn til Haugsbygda, vert stengt av ved den nye kummen ved fylkesvegen i Haugsbygda. (Torgeir Sklander).
Området Haugsbygda (frå Sklander) – Gursken – Sætre – Myklebust vil ikkje ha vatn.
Arbeidet er planlagt utført onsdag 06.09.2017 i tidsrommet 18:00-00:00.
Vi beklagar ulempene dette medføre for den enkelte abonnent.

Kleven Myklebust Verft vil ha vatn frĂĽ eige basseng.


Les meir...

04.09.2017
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møtet i formannskapet 5. september 2017, kl 14.00 finn du pü innsynsportalen eInnsyn.


01.09.2017
Rettigsheitskurs - Ørsta kulturhus tysdag 26.sept
Helse Møre og Romsdal, i samarbeid med kommunane Ørsta og Volda, tilbyr opplÌring i støtteordningar for foreldre og ungdom med helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemmingar.

Les meir...

30.08.2017
Stortingsvalet 2017
Førehandsrøysting Institusjon og ambulerande røysting

Det vert halde førehandsrøysting pü Sandetun Omsorgssenter, tysdag 5. september, etter slik tidsplan:
Haugatun - kl 10.30 - 11.00
Øya - kl 11.00 - 12.00
Tingstova - kl 12.00 - 12.30
Solsida 12.30 - 13.00

Alle har høve til ü røyste ved institusjonsrøystinga, ogsü personar som ikkje oppheld seg i institusjonen.

Ambulerande røysting for dei som ikkje kan ta seg til røystelokalet pü valdagen. Ta kontakt med servicekontoret innan onsdag 6. september.

Minner ogsü om ordinÌr førehandsrøysting ved rüdhuset kvar arbeidsdag til og med 8 september i tidsrommet 9:30- 14:00
Les meir...

28.08.2017
Jobbe i omsorgssektoren ?
Det er ledig hjelpepleiar/ helsefagarbeidarstilling i Sande kommune.
Er dette noko for deg?
Les meir...

24.08.2017
EldrerĂĽdet
Protokoll frĂĽ EldrerĂĽdet den 21. august er no lagt ut pĂĽ innsynsportalen

EInnsyn24.08.2017
Helse- og oppvekstutval
Innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvektsutvalet den 30. august kl 16.00 er no lagt ut pü innsynsportalen eInnsyn. Møtet vert halde pü Larsnes oppvekstsenter, men startar med synfaring i Hauemarkja barnehage.

23.08.2017
NÌring-, teknisk- og miljøutval
Innkalling og sakspapir til møtet i NÌring-, teknisk og miljøutvalet den 30. august kl 16.00 er no lagt ut pü innsynsportalen eInnsyn.


Tidlegare artiklar:
Grunderkurs for deg som gĂĽr med ein god ide
Endring pĂĽ legekontoret
Skulerute i Sande 2017/ 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2017
SMIL-midlar 2017.
Valstyre
Asfaltering pĂĽ Almestad
Skulestart i Sande
Regionale miljøtilskot
Formannskapsmøte
Stortingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
Open anbodskonkurranse - Oppvekstadministrativt system
Vask og reperasjon av høgdebassenget i Gjerdsvika 17.07.17
StĂĽr du i manntalet ?
Ledig stilling som teamleiar pü kjøkkenet pü Sandetun
Vassutkobling i Gursken onsdag 5.juli
Tidlegrøysting vert gjennomført i perioda 1. juli til og med 9. august.
Sande kommune har kanskje bruk for deg?
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje pĂĽ Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Ny helsefagarbeidar pĂĽ Sandetun
JonsokbĂĽl i Sande kommune
Ambu, pendlarrute - ĂĽrleg vedlikehald
Brannøving pü Voksa mündag 29 mai
SANDE KOMMUNE - 150 ĂĽr i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret pĂĽ Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
MĂĽndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlün
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjĺ musikkvideoen "Home"

Sjĺ Sandefilmen