Siste 10 fra Sande
Intensjonsavtale om kommunesamanslåing underteikna av ordførarane i dag
Trusopplærar/ Kyrkjelydspedag 50 % stilling ledig frå 01.01.17
Formannskapet
Eldrerådet - protokoll frå møte 5.desember
Kommunestyret
Høyring: Offentleg ettersyn – budsjett og økonomiplan
Næring, teknisk- og miljøutvalet
Møte i Eldrerådet 05.12.16
Eldrerådet
Forside
Utsikt frå Drageskaret
08.12.2016
Intensjonsavtale om kommunesamanslåing underteikna av ordførarane i dag
Sande kommune v/ ordførar Dag Vaagen og og Herøy kommune v/ ordførar Arnulf Goksøyr skreiv i dag under intensjonsavtale om kommunesamanslåing. Dette skjer etter at forhandlingsutvala i dei to kommunane har hatt fleire møter no i haust.
Les meir...

07.12.2016
Trusopplærar/ Kyrkjelydspedag 50 % stilling ledig frå 01.01.17
Sande kyrkjelege fellesråd har ledig fast stilling som trusopplæar/ kyrkjelydspedagog i 50 % stilling frå 01.01.17

Les meir...

06.12.2016
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 13. desember 2016. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 11.45.
Les meir...

06.12.2016
Eldrerådet - protokoll frå møte 5.desember
Eldrerådet hadde møte 5.desember.
Her finn du protokoll frå møtet.

Les meir...

30.11.2016
Kommunestyret
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 13. desember 2016. Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

29.11.2016
Høyring: Offentleg ettersyn – budsjett og økonomiplan
I medhald av kommunelova § 44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2017 m/ betalingsregulativ og økonomiplan 2017 – 2020 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og på heimesida i perioda 30.11. – 13.12.2016.
Høyringsfrist: 13.12.2016 kl 12.00


Les meir...

28.11.2016
Næring, teknisk- og miljøutvalet
Her finn du protokollen frå møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 24. november 2016.
Les meir...

28.11.2016
Møte i Eldrerådet 05.12.16
Det blir møte i Eldrerådet 5. desember
Les meir...

28.11.2016
Eldrerådet
Her finn du protokoll frå møtet i Eldrerådet 21.11.16
Les meir...

25.11.2016
Helse- og oppvekstutval
Her finn du protokollen frå møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 24. november 2016.
Les meir...

24.11.2016
Reguleringsplan Gjerde, Gjerdsvika
Sande formannskap har i møte den 26.10.2016, F-sak 104/16,vedteke at eit framlegg til reguleringsplan for bustadfelt Gjerde i Gjerdsvika skal utleggast til offentleg ettersyn i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova.
Planframlegg med førsegner og tilhøyrande saksdokument vert med dette utlagt til offentleg ettersyn og sendt til berørte grunneigarar og ulike offentlege instansar til uttale i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova.
Les meir...

24.11.2016
Reguleringsplan Almestad, Gursken
Sande formannskap har i møte den 26.10.2016, F-sak 105/16 godkjent framlegg til reguleringsplan for Bustadfelt Almestad M=1:1000 dat.30.6.2016 m/reguleringsføresegner.

Planframlegg med førsegner og tilhøyrande saksdokument vert med dette utlagt til offentleg ettersyn og sendt til berørte grunneigarar og ulike offentlege instansar til uttale i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova.
Les meir...

23.11.2016
Formannskapet
Her finn du innkalling og sakspapir til Formannskapet sitt møte den 29. november. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.
Les meir...

22.11.2016
Råd for likestilling av funksjonshemma
Her finn du protokollen frå møtet den 21. november 2016.
Les meir...

21.11.2016
Ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møte i ungdomsrådet den 15. november 2016.
Les meir...

17.11.2016
Næring-, teknisk og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 24. november 2016. Møtet startar kl 16.00, og vert halde på Sande rådhus.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Helse- og oppvekstutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Møte i Eldrerådet 21.11.16
Kommunestyret
Varsling om hendingar
Ungdomspanelet med sterk representasjon frå Sande kommune
Er du arbeidsgjevar eller næringsdrivande på Sunnmøre?
Politikampanje: Hvor lite skal du finne deg i?
Interesse for vilt og "viltforvaltning"?
Vil du blir arbeidstakar i Sande kommune?
Trusopplærar/ Kyrkjelydspedag 50 % stilling ledig frå 01.01.17
Kommunestyret
Redusert vasstilførsel i Gjerdsvika og Gursken - Tilsyn og inspeksjon på rørgate
Formannskapet
Varsel om oppstart av regulering Gnr 63 Bnr 10 - hyttefelt på Voksa
Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og seinare
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
TV-aksjonen NRK 2016
Helse- og oppvekstutvalet
Formannskapet
Møteprotokoll Eldrerådet 17.10.2016
Søknad om rovviltskadeerstatning etter beitesesongen 2016
Minikonferanse i Ulsteinvik tysdag 18.oktober
Næring, teknisk- og miljøutvalet
Helse- og oppvekstutvalet
Ungdomsrådet
Formannskapet
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Tv-aksjonen 2016 Røde Kors
Kulturprisen 2016
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les mer...
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen