Siste 10 fra Sande
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Forside
Utsikt frå Drageskaret
15.08.2018
Skulestart i Sande
test
Første skuledag for elevane i Sande er måndag 20. august.
Lurer du på starttidspunkt for skuledagen?
Og når går bussen?Les meir...

10.08.2018
Grunder med ein forretningside ?
test
Sande kommune minner om at det er mange fine kurs og samlingar for deg som går med ein forretningside og treng hjelp til å kome i gang.
Les meir...

02.08.2018
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
test
Sommaren er varm i år og vi vil gjerne kome oss på stranda.
Husk å ta omsyn både til vekstområde og sikker parkering når du er på leiting etter ein badeplass å kose deg på.
Allemannsrettten gir deg stor fridom, men du har også nokre omsyn du skal ta når du ferdast i naturen.
Les meir...

23.07.2018
No kjem feiaren
test
Det vert feiing i Haugsbygda, på Sandsøya og på Larsnes.
Feiaren startar i Haugsbygda i veke 31.

Les meir...

19.07.2018
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
test
Det var i jula 2017 at store nedbørsmengder medførte flaumskader i delar av Sætre bustadfelt i Gursken.
Arbeidet med avskjeringsgrøft har no starta og denne skal byggast i ei lengd på ca 70 meter ovanfor bustadfeltet.
Det er entrepenør Olav Våge saman med uteseksjonen som skal utføre tiltaket18.07.2018
Oppretting og sikring av gravstøtter
test
Ifølgje gravferdsforskrifta er det festar av gravminne som er ansvarleg for sikring av gravminnet. Etter som tida går kan gravstøtter bli ståande på skeive eller ramle av fundamentet. Dette kan utgjere ein fare for dei som ferdast på gravplassen.

Les meir...

13.07.2018
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Kystverket startar opp anleggsarbeid i forbindelse med mudring og sprengning i Gjerdsvika hamn.

Arbeidet tek til i juli 2018 og vil halde fram til hausten 2019. Arbeidstida vil vere frå 0600 til ca kl 1900 på kvardagar, og kl 0600 til ca 1500 på laurdagar.
Les meir...

18.06.2018
Jonsokbål i Sande kommune
test
Sande kommune vil ha inn melding om du skal lage til jonsokbål.
Det skal meldast til Sande kommune sin vakttelefon 70029176 eller elektronisk til til Sande kommune.

Les meir...

15.06.2018
Oppheving av vatningsforbod
Teknisk sektor innførte tidlegare utandørs vatningsforbod for nokre abonnentar tilknytta det kommunale vassverket.
Forbodet gjaldt abonnentar i delar av Gursken ( Myklebust mot Haugsbygda).
Sande kommune har no kontroll på vassforsyninga i dette området og forbodet vert oppheva.
Teknisk sjef

15.06.2018
Forbod mot bålbrenning
Brannsjefen i Sande vedtek at ekstraordinært bålforbod innført tysdag 29.05.2018 vert oppheva frå og med laurdag 16 juni.
Generelt regelverk vil då være gjeldande.

I perioden frå 15. april til 15. september er der eit generelt forbod mot å gjere opp eld i eller i nærleiken av skogsmark.
Ta kontakt med lokalt brannvesen dersom du har spørsmål.

13.06.2018
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
test
NAV Sande melder at dei har stengt kontor onsdag 20.juni.

13.06.2018
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Fredag 15.juni arrangerer Øya på Sandetun aktivitetsdag.
Det blir boccia og basket og rullestol/ rullator/ gå- løp.

Og sjølvsagt blir det mat og prat både for deltakarar og heiagjengen!

Blir du med? Kom å bli med på fredag 15.juni kl 11.45

Les meir...

11.06.2018
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Sande formannskap har i møte den 24.4.2018,sak 36/18,vedteke eit framlegg til reguleringsplan Gota Hyttefelt i Gjerdsvika.
Planframlegget gjeld eit areal på om lag 5 dekar mellom fylkesvegen og sjøen på gnr.2 bnr.2 og er tenkt nytta til 6 hyttetomter med tilhøyrande tilkomstveg og parkeringsplass.

Les meir...

11.06.2018
Kommunestyret
test
Innkalling og sakspapir til møte i Sande kommunestyre den 19. juni 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes

05.06.2018
Rådmann Asle Giske sluttar i Sande kommune
test
Asle Giske, som har vore rådmann i Sande sidan hausten 2015, sluttar i Sande kommune etter lengre tids sjukefråver.
Oddbjørn Indregård har fungert som rådmann i rådmannen sitt sjukefråver, og styrer framleis skuta inntil vidare.

04.06.2018
Går du rundt med ein forretnings-ide ?
test
Går du rundt med ein forretnings-ide eller er du i gang med å starte eiga bedrift? Då kan det vere nyttig å få litt gode råd og idear eller utveksle tankar med andre.
Møre og Romsdal fylkeskommune kan tilby kurs for deg.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
SMIL-midlar 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Stenging av vass-forsyning
Formannskapet
Ekstraordinært forbod mot bålbrennig
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter
AMBU - årleg vedlikehald
Har du rett adresse?
Etablering av akvakultur ved Voravika - Sandsøy
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen