Siste 10 fra Sande
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Feil på gatelys?
Forside
Utsikt frå Drageskaret
18.09.2018
Vil du vere bøsseberar?
test
I år går TV-aksjonen den 21. oktober 2018 til Kirkens Bymisjon. Har du høve til å vere med å gå med bøsse?Les meir...

13.09.2018
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
test
Oppdatert info frå brannverntenesta:
Sande brannvern ilag med ambulansa i Sande vil ha ein åpen dag.
Planen var at dette skulle arrangerast førstkomande laurdag, men grunna dårleg ver utset ein arrangementet til neste laurdag 29.09.18 frå kl.11.00 til 14.00.

Om veret er bra vil vi halde til ved Nyglå på Larsnes slik flest mogleg ser oss og tek turen innom.


Les meir...

13.09.2018
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
test
Møre og Romsdal fylkeskommune har kome med varsel om å sette i gong ein prosess der ein reduserer drifta på kollektivtrafikken.
Sande kommune har no motteke forslag til endringar og bed om innspel på desse.

Det er kort svarfrist.
Vi bed om tilbakemeldingar snarast og seinast 25.september.
Les meir...

13.09.2018
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
test
Vil du lære meir om demens?
Mange undersøkingar viser at pårørande til personar med sjukdomen demens har eit stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i høve til oppgåva som pårørande.
Les meir...

13.09.2018
Kommunestyremøte 18.september
På saklista til kommunestyremøte 18. september kl16.00 står mange interessante saker.
Skal Gursken og Gjerdsvika få ny vassforsyning? Korleis blir det interkommunale samarbeidet for NAV- og barnevernstenesta ?


Les meir...

11.09.2018
På jakt etter ny jobb?
test
Kom på jobbmesse på Ulstein Arena og møt arbeidsgjevarar med ledige jobbar!
Husk å ta med oppdatert CV i fleire eksemplar.
På jobbmessa kan du orientere deg i arbeidsmarknaden og møte arbeidsgjevarar som har behov for nye medarbeidarar på kort eller lang sikt.
Les meir...

03.09.2018
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Kurset gir innsikt i kva som krevjast for å starte bedrift, både personleg og formelt. Kurset vektlegg korleis du heilt frå starten kan snakke med kundar for å lære kva dei syns om ideen din, og korleis du kan vidareutvikle ideen din for å avklare om du skal starte bedrift.

Målgruppe: Kurset er retta mot personar som vurderer å starte eigen bedrift.

Ulsteinvik, Torsdag 20. september 2018, kl 10.00 - 16.00.

Informasjon og påmelding finn du her


Les meir...

28.08.2018
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
test
Det skal vere val av nye medlemmar til ungdomsrådet i Sande.

Dei som skal site i ungdomsrådet må vere
- over ungdomsskulealder
- i alderen 16-20 år


Les meir...

27.08.2018
Feil på gatelys?
test
No kjem hausten og haustmørket. Dersom du oppdagar at gatelys ikkje virkar eller har defektar, kan du sjølv melde frå.
Les meir...

23.08.2018
Er du pasient eller pårørande?
Helse Møre og Romsdal tilbyr pasientar og pårørande kurs og opplæring på mange ulike område.

Det er fint om du har høve til å delta og slik auke kunnskapen din om det som er aktuelt for deg.
Les meir...

21.08.2018
Ventar du SMS frå Legekontoret?
test
Det vil ikkje bli sendt ut SMS med påminning om legetime frå og med torsdag 23. august.
Legetjenesta i Sande vart i går ettermiddag gjort merksame på at dataleverandøren har brote med SMS leverandøren sin.Les meir...

17.08.2018
Hurra, no er det språkkafe igjen!
test
Det blir ny språkkafe på
biblioteket på Larsnes torsdag 6. september
kl. 18.00 – 20.00


Les meir...

15.08.2018
Skulestart i Sande
test
Første skuledag for elevane i Sande er måndag 20. august.
Lurer du på starttidspunkt for skuledagen?
Og når går bussen?Les meir...

10.08.2018
Grunder med ein forretningside ?
test
Sande kommune minner om at det er mange fine kurs og samlingar for deg som går med ein forretningside og treng hjelp til å kome i gang.
Les meir...

02.08.2018
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
test
Sommaren er varm i år og vi vil gjerne kome oss på stranda.
Husk å ta omsyn både til vekstområde og sikker parkering når du er på leiting etter ein badeplass å kose deg på.
Allemannsrettten gir deg stor fridom, men du har også nokre omsyn du skal ta når du ferdast i naturen.
Les meir...

23.07.2018
No kjem feiaren
test
Det vert feiing i Haugsbygda, på Sandsøya og på Larsnes.
Feiaren startar i Haugsbygda i veke 31.

Les meir...

Tidlegare artiklar:
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Rådmann Asle Giske sluttar i Sande kommune
Går du rundt med ein forretnings-ide ?
SMIL-midlar 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Stenging av vass-forsyning
Formannskapet
Ekstraordinært forbod mot bålbrennig
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen