Siste 10 fra Sande
Næring-, teknisk- og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Prat med Sande kommune
Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Vil du jobbe i helse- og omsorgsavdelinga?
Oppvekstmiljøet i Sande i fokus
Kompetanseheving i Sande brannvern
Pedagogisk rapport - skule
Kommunestyre
Forside
Utsikt frå Drageskaret
23.03.2017
Næring-, teknisk- og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Nærings-, teknisk og miljøutvalet den 29. mars 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på formannskapssalen på Rådhuset, Larsnes.
Les meir...

23.03.2017
Helse- og oppvekstutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 29. mars 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sandetun, pauserom i 2. etasje.
Les meir...

16.03.2017
Prat med Sande kommune
Sande kommune tek i dag i bruk ei løysing der publikum kan stille spørsmål til administrasjonen om ulike forhold.
Vi svarar sjølvsagt også på telefon i opningstida som er mellom 9.30 og 14.00, men om det er spørsmål du vil stille oss skriftleg, kan ein altså bruke denne løysinga.
Vi vil svare på spørsmål så fort vi klarer innanfor vanleg arbeidstid!
Spør oss då vel!
Du finn "Prate- knappen" øvst til høgre.

16.03.2017
Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Møre og Romsdal fylkeskommune kan gje støtte til tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Søknadsfristen er 01. april 2017.
Les meir...

14.03.2017
Vil du jobbe i helse- og omsorgsavdelinga?
Det er no nokre ledige stillingar i Helse og omsorgsavdelinga og Sande kommune treng kanskje deg til å utføre oppgåvene her.
Les meir...

13.03.2017
Oppvekstmiljøet i Sande i fokus
Sande har hatt to spørjeundersøkingar blant ungdomen dei siste åra. "Ungdata- undersøking" vart gjennomført i 2013 og 2016.
Kva viser desse kartleggingane og korleis skal vi saman styrke oppvekstmiljøet vårt?
Det blir stort foreldremøte på Gursken oppvekstsenter 22.mars med dette som tema.
Les meir...

10.03.2017
Kompetanseheving i Sande brannvern
Delar av Sande brannvern tek no grunnkurs.
Sande brannvern aukar slik kompetansen sin og kan såleis møte framtida godt førebudd for brann- og redningsteneste.


Les meir...

08.03.2017
Kommunestyre
Her finn du protokollen frå møtet i Sande kommunestyre den 7. mars 2017.
Les meir...

28.02.2017
Vassutkopling i Haugsbygda i dag.
Tidsrom frå kl. 09:00 til ca. kl. 14:00.
Vi set ned ein ny kumme på hovudleidninga i Haugsbygda.
Der vil vere redusert fartsgrense i området.
Vi ser at melding ikkje har nådd alle abonnentane som dette gjeld.
Sande kommune beklagar dette.
Der er no vatn frå Rødset til GS Marine i Haugsbygda og frå Holtane til Gursken kyrkje.


Les meir...

27.02.2017
Resultat frå rådgjevande folkerøysting om samanslåing med Herøy kommune 27.februar
Resultatet frå folkerøystinga viser at 58,8 % av dei som røysta, seier nei til å danne ei ny kommune saman med Herøy kommune.
40,3 % stemte ja til ny kommune. 0,9 % stemte blankt.


Valdeltakinga var i Sande kommune på 39,5 %.

Les meir...

24.02.2017
Kommunestyremøte
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 7. mars 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

24.02.2017
Tilskot til frivilleg arbeid- integreringstilskot
Har du ein ide om korleis nye sandssokningar kan blir godt integrerte i vår lokalmiljø?

Fylkeskommunen lyser no ut to tilskotsordningar med mål om betre integrering av innvandrarar i lokalsamfunna i Møre og Romsdal. Dette gjeld tilskot til nyskapande integreringsarbeid og prosjekttilskot til frivilleg, kulturell verksemd.


Les meir...

22.02.2017
Ope folkemøte 28. februar -Temakveld: ”Det gode liv - heile livet”
Open temakveld med musikkinnslag.
Når: Tysdag 28.februar 2017 - kl. 18.30
Kvar: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, store auditorium
Tysdag 28. februar inviterer prosjektgruppa frå palliasjonsprosjektet til gratis temakveld, som er open for alle. Folkemøtet vert heldt på Høgskulen i Volda.
Viktige spørsmål denne kvelden blir korleis vi kan betre livskvalitet i den siste fasen av livet, og kor viktig det er med openheit og refleksjon i møte med alvorlig sjukdom og død.

Les meir...

22.02.2017
Viktig melding til alle ungdomar i Sande
Ved folkerøystinga om kommunereformen - intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande kommune, er det opna for at ungdom under 18 år kan røyste. Du har røysterett om du fyller 16 år eller meir i år, var folkeregisterregistrert som busett i kommunen 15.12.16 og står i manntalet.
Bruk røysteretten din!
Gi stemma di på røystedagen 27.februar eller kom til rådhuset for å førehandsrøyste . Rådhuset tek imot stemma di denne veka mellom 9.00- 14.00.


22.02.2017
Formannskapet
Her finn du protokollen frå møtet i Sande formannskap, tysdag 21. februar 2017.
Les meir...

21.02.2017
Inspirasjon til å starte bedrift ? Inspirasjonsdag?
Gjennom hoppid- ordninga i Møre og Romsdal kan ein melde seg på fleire ulike kurs.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Datakurs på biblioteket
Vaskedag
Her kan du stemme
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
Lyng - og einebrenning på Nupafjellet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Eldrerådet
Formannskapet
Seniordans på Øya i dag 14. februar
Helse- og oppvekstutvalet
Næring, teknisk- og miljøutval
Eldrerådet
Formannskapet
Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO
Varsel om oppststart av planarbeid for naustområde i Gursken Gnr 17 Bnr 2
Søkje sommarjobb?
Jobbe i barnehage?
Råd for likestilling av funksjonshemma
Invitasjon til folkemøte om kommunereforma
Datakurs for nybegynnarar
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
NAV Sande stengt fredag 3.februar
UKM fylkesmønstring i Midsund 31.mars - 2.april
Sande kommune treng kanskje deg?
Det skjer på Øya...
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunereforma - Intensjonsavtale mellom Herøy og Sande
Øya - den nye samlingsstaden på Sandetun
Prat med Sande kommue
Vi vil svare på spørsmål så fort vi klarer innanfor vanleg arbeidstid!
Start samtalen her
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 09.30 - 14.00
Sande bibliotek
Les mer...
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen