Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Forside
Utsikt frå Drageskaret
18.05.2018
Standrydde-aksjonen var vellukka
test
Også i år har det vore stort engasjement rundt Strandryddeaksjon og generell rydding til 17.mai i Sande.


Teknisk sjef Kjell Martin Vikene lovde før aksjonen starta ei påskjønning til ein av deltakarane.
Annbjørg Brekke Ristesund vart trekt ut til ei lita premiering denne gongen.


Les meir...

15.05.2018
Kommunestyret
test
Innkalling og sakspapir til møte i Sande kommunestyre den 23. mai 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

14.05.2018
Vasslekkasje i Hallebygda
test
Måndag 14.05.2018 kl 09.00:
Det har oppstått ein vasslekkasje ved Hallebygda småbåtlag, som gjev lågt vasstrykk til omkringliggande eigedomar.
Teknisk etat er på staden, og det er forventa at normalt vasstrykk vil vere tilbake i løpet av ettermiddagen i dag.11.05.2018
Hjorteteljing 2018
test
Hjorteteljingane i 2018 vart gjennomført 21.april og 05.mai
Les meir...

09.05.2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
test
kl 11.00
Sande kommune har oppdaga ein teknisk feil på levering av vatn til Øvre Knotten . Feilen er no utbetra. Husstandane vil nokre timar framover ha litt brunt vatn i springen.
Det kan vere lurt å tappe ut vatn i hageslangen eller liknande.
Teknisk vakt


09.05.2018
Har du gode foto frå Sande kommune?
test
Sande kommune treng i ulike høve å bruke foto på ulike dokument og illustrasjonar på internett. Vi veit at det finst mange gode hobbyfotografar rundt om.
Kanskje har du eit godt digitalt foto frå Sande? Vi tek vi gjerne imot dette.

Les meir...

07.05.2018
Formannskapet
test
Innkalling og sakspapir til møte i Sande formannskap den 14. mai 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.


04.05.2018
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
test
I september kjem kommunane på Søre Sunnmøre med nytt design og oppdatert innhald på heimesidene, og no treng vi di hjelp.
Les meir...

04.05.2018
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
test
To av Sande sine dyktige deltakarar i UKM-mønstringa går vidare til landsmønstringa. Hallvard Worren Hauge deltek med sjølvbygd bil og Victoria Myklebust er nominert i mediagruppa i UKM.
Begge ungdomane kjem frå Gursken.
Landsmønstringa er i Trondheim 25.-og 29.juni 2018
Sande kommune gratulerer!
Les meir...

02.05.2018
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
test
Fristen for å søkje plass i kulturskulen er utvida til 7.mai.

Les meir...

30.04.2018
Helse- og oppvekstutval
test
Innkalling og sakspapir til møte i Helse- og oppvekstutvalet den 8. mai 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 16. og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

30.04.2018
Næring, teknisk og miljøutvalet
test
Innkalling og sakspapir til møte i Næring, teknisk og miljøutvalet den 8. mai 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 16. og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

30.04.2018
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter
test
Sande kommune er bedne om å kome med innspel til Møre og Romsdal Fylkeskommune på ferje-, hurtigbåt- og bussruter gjeldande frå 1. mai 2019.

Frist for innspel frå lag, organisasjonar og privatpersonar vert sett til 25. mai 2019

Les meir...

30.04.2018
AMBU - årleg vedlikehald
test
Pendlarrute AMBU er innstilt i veke 21 (21.mai til 25. mai 2018) på grunn av årleg vedlikehald.27.04.2018
Har du rett adresse?
test
Arbeidet med gateadressering er no i sluttfasen og dei fleste eigedomar har fått tildelt gateadresse og nummer.
Om nokon oppdagar feil i adressa si, må ein sjekke om ein faktisk har meldt flytting til Folkeregisteret. Mange har gløymt at ein også innanfor same kommune eller bygd må melde flytting for at alt skal bli rett når det gjeld bustad - og postadresse.

Les meir...

27.04.2018
Etablering av akvakultur ved Voravika - Sandsøy
Marine Harvest Norway AS søkjer om dispensasjon frå arealdelen av kommuneplanen. Søknaden gjeld løyve til etablering av akvakultur ved Voravika ute på Sandsøya.
Sjå også kunngjering i lokalavis og der vert også halde eit informasjonsmøte på Dollstun onsdag 2. mai kl 18:30.
Trykk på Les meir så finn du saksdokumenta.


Les meir...

Tidlegare artiklar:
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Offentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for ytre søre Sunnmøre
Kommunestyre
Deler du brønn med naboen?
Lokalmat - noko for deg?
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Formannskapsmøte
Strandrydding og 17.mai
Fagkveld om skjøtsel og bruk av beite i Ørsta 9.april
Oppheva forbod mot bruk av utandørs eld
Forbod mot bruk av open eld utandørs
Nærings-, teknisk og miljøutval
Opningstider i påska
Nye politivedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Lyngbrenning på Nupafjellet
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen
No er det tid for å søkje på kulturmidlar - Frist 15.april
"Drone- reglar"
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen