Siste 10 fra Sande
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Forside
Utsikt frå Drageskaret
21.02.2018
Politiråd i Sande kommune
Sande kommune v/ordføraren har denne veka hatt møte med lensmann Tor Sæther for å førebu oppretting av Politiråd som formalisert samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsførebyggande arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med samfunnstryggleik.

Les meir...

20.02.2018
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møte i Sande formannskap den 27. februar 2018 finn du på innsynsportalen
eInnsyn

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

20.02.2018
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
TID: onsdag 21. februar 2018, klokka 18-21
STAD: Øya, Sandetun
Tema: Vektlegging av stressfaktorar.
Forskning tilseie at stressmeistring er kanskje viktigaste kriteriet for auka livskvalitet for menneske med ASF (autismespekterforstyrring).Les meir...

20.02.2018
Ope møte for alle - demens og kosthald
Onsdag 14. mars 2018
Kl. 18:00 – 20:00
Stad: Møre barne og ungdomsskule i Myrvåg

Arr: Nasjonalforeningen for folkehelsen Ytre Søre Sunnmøre demensforening
Møtet er finansiert av TV-aksjonsmidlane.

Les meir...

15.02.2018
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
2018 vert eit toppår med omsyn til satsing på vidareutdanning, etterutdanning, tilrettelegging for dei som skal ta fagbrev, lærlingar - og stimuli til grunnutdanning i helse og omsorgssektoren.


Les meir...

12.02.2018
Ny brannbil på plass i Sande
Den nye brannbilen kom til Sande i dag.
Bilen er av typen Scania P 450 og er levert av Egenes Brannteknikk A/S Kjøpesum er 3,2 mill kr eks mva
Bildet viser innleigd sjåfør frå Egenes, Øyvind Allverd, som har køyrd bilen frå Flekkefjord.


Les meir...

09.02.2018
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
I medhald av kommunestyrevedtak 06.02.2018 vert høyringsdokument vedr. forskriftsendring om skulestrukturen i Sande send ut på høyring.
Les meir...

08.02.2018
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Frå 1. mars er det ledig 100 % st (fast) som PP-rådgjevar ved PP-kontoret for Vanylven og Sande.
Arbeidsområde/-oppgåver:
- rettleiing til skular/barnehagar i høve elevar/born med særlege behov
- systemarbeid
- sakkunnig vurdering

Vi tilbyr varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande og utviklande fagmiljø.
Les meir...

08.02.2018
Næring, teknisk og miljøutval
Innkalling og sakspapir til møte i Næring-, teknisk- og miljøutvalet i Sande onsdag 14. februar 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

08.02.2018
Råd for likestilling av funksjonshemma
Innkalling og sakspapir til møte i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 12. februar 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.Møtet startar kl 14.30 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

08.02.2018
Formannskapet
Innkalling og sakspapir til møte i Sande formannskap den 13. februar 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.


07.02.2018
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Kystverket Nordland søkjer om rammeløyve for utbygging av fiskerihamna i Gjerdsvika.
Til søknaden er det vedlagt løyve til mudring og til deponering av mudringsmasser frå Fylkesmannen og frå Fylkeskommunen.

Les meir...

05.02.2018
Møte i eldrerådet
Innkalling og sakspapir til møte i Eldrerådet den 12. februar 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

01.02.2018
Søkje sommarjobb?
No er det tid for å søkje sommarjobb. Det er ledige jobbar både i helse- og omsorgseiningane og ute på teknisk drift og anlegg.
Ver rask og send søknad i dag.Les meir...

29.01.2018
Kommunestyremøte
Innkalling og sakspapir til møte i Sande kommunestyre den 6. februar 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

29.01.2018
Sande kommune treng legevikar
Sande kommune har ledig vikariat som fastlege i tida 01.03.-31.08.18.

Les meir...

Tidlegare artiklar:
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO
Samling for unge bønder
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Nasjonal undersøking blant pårørande
Vikar helsesekretær
Borgarleg vigsel i kommuna
Tilskot til tilpassing av hus
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
Formannskapsmøte
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen