Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Forside
Forside
04.10.2017

Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober


Vi minner om at søknadsfristen for produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid er 15. oktober 2017.
Ver spesielt merksam på at de må søkje om avløysartilskot ferie og fritid for 2017 no.

Vi minner om at søknadsfristen for produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid er 15. oktober 2017.

Ver spesielt merksam på at de må søkje om avløysartilskot ferie og fritid for 2017 no.
Det er utgifter fram til no i 2017 som skal registrerast i søknaden. Dersom de enno ikkje har hatt utgifter skriv de 0 i rubrikken for utgifter. Totale utgifter for avløysing ferie og fritid kan etterregistrerast fram til 10. januar 2018. Alle som ikkje har nytta heile avløysartilskotet fram til no må såleis etterregistrere opplysningar.

Vi har fått opplysningar om at det kan vere feil i opplysningane de har fått i høve til maksimalt tilskot til avløysing ferie og fritid. Dette gjeld særleg for føretak med sauehald.
Vi oppmodar dykk derfor om å kontrollrekne maksimalt tilskot sjølve.

De kan få opp melding om at arealet de registrerar i søknaden er større enn registert areal i Landbruksregisteret. Dette kan skje sjølv om de nyttar opplysningar frå gardskart. Denne feilen medfører stoppmelding for søknaden. Ta kontakt med landbrukskontoret eller Servicekontoret snarast dersom de får slik feilmelding. Hugs å oppgje kva eigedom meldinga gjeld slik at vi kan kontrollere og eventuelt rette feil i Landbruksregisteret.

Start søknadsarbeidet no, ikkje vent til siste kvelden!

Les meir her
Informasjonsbrev frå Landbruksdirektoratet.pdf (64 kb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Går du rundt med ein forretnings-ide ?
SMIL-midlar 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Stenging av vass-forsyning
Formannskapet
Ekstraordinært forbod mot bålbrennig
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter
AMBU - årleg vedlikehald
Har du rett adresse?
Etablering av akvakultur ved Voravika - Sandsøy
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen