Siste 10 fra Sande
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Forside
Forside
20.11.2017

Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune


Tre nye reguleringsplanar i kommunen er no godkjende av Sande kommunestyre

Dette gjeld :
BUSTADFELT ALMESTAD,GURSKEN, K-43/17
BUSTADFELT GJERDE,GJERDSVIKA, K-44/17
BUSTADFELT KJELSVIKA,GURSKEN, K-53/17

Sande kommunestyre har i medhald av § 12-12 i Plan og bygningslova eigengodkjendt desse tre reguleringsplanane.


Felles saksopplysningar for alle planane:

Alle saksdokument er utlagt ved Servicekontoret på rådhuset og under artikkelen som vedlegg.

Vedteken reguleringsplan er bindande for alle arbeid og tiltak etter § 20-1 og 20-2 i Plan og bygningslova. Det same gjeld for frådeling og tiltak som medfører vanskar for gjennomføring av planen.

Dersom du vil klage på kommunestyret sitt stadfestingsvedtak, kan du sende klage adressert til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 3 veker etter denne kunngjeringa.

Ei eventuell klage skal vere skriftleg og skal sendast innan 10.desember til
Sande Kommune
Rådhuset
6084 Larsnes eller på e-post til

sande.kommune@sande-mr.kommune.no

Du kan også bruke det elektroniske skjemaet
Offentleg høyring -høyringssvar

Rådmannen

Plankart Almestad (311 kb)
Reguleringsføresegner Almestad (1.35 mb)
Stadfestingsvedtak Sak K-43-17.pdf (764 kb)
Plankart Gjerde (1.06 mb)
Føresegner Gjerde (1.41 mb)
Stadfestingsvedtak sak K-44/17 (667 kb)
Plankart Kjelsvika (187 kb)
Føresegner Kjelsvika (1.58 mb)
Stadfestingsvedtak sak K-53/17 (697 kb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
SMIL-midlar 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Stenging av vass-forsyning
Formannskapet
Ekstraordinært forbod mot bålbrennig
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter
AMBU - årleg vedlikehald
Har du rett adresse?
Etablering av akvakultur ved Voravika - Sandsøy
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen