Siste 10 fra Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Forside
Forside
29.11.2017

Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan


I medhald av kommunelova §44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2018 m/betalingsregulativ og økonomiplan 2018 - 2021 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og på heimesida i perioda 29.11 - 12.12.2017.

Høyringsfrist: 12.12.2017 kl 12.00.

I medhald av kommunelova §44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2018 m/betalingsregulativ og økonomiplan 2018 - 2021 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og på heimesida i perioda 29.11 - 12.12.2017.

Høyringsfrist: 12.12.2017 kl 12.00.

Skriftleg merknad til budsjett 2018 m/betalingsregulativ og økonomiplan 2018 - 2021 vert å sende til Sande kommune, Rådhuset, 6084 Larsnes eller til postmottak@sande-mr.kommune.no.

eller ein brukar det elektroniske skjemaet.
Formannskapet si tilråding(1).pdf (112 kb)
BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 Tekstdelen.pdf (423 kb)
Sluttrapport omstillingsgruppe oppvekst.pdf (7.05 mb)
Sluttrapport omstillingsgruppe pleie- og omsorg.pdf (592 kb)
Strategiutvikling for pleie og omsorgssektoren.pdf (4.7 mb)
Skjema 2A og 2B Investeringar.pdf (180 kb)
Gebyrregulativ 2018.pdf (11.15 mb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Stenging av vass-forsyning
Formannskapet
Ekstraordinært forbod mot bålbrennig
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter
AMBU - årleg vedlikehald
Har du rett adresse?
Etablering av akvakultur ved Voravika - Sandsøy
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen