Siste 10 fra Sande
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Feil på gatelys?
Forside
Forside
17.01.2018

Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?


NLR Vest arrangerer autorisasjonskurs i Ålesund 6.februar, og i Ørsta 6.mars, klokka 10-17 på Tine meieriet.

Kurset kostar kr 2700, medrekna sertifikatavgift til mattilsynet (kr 55), eksamensavgift til kommunen (kr 100), lærebøker (ca. kr 520) og mat. Rekning blir tilsendt etter kurset. Medlemar får god rabatt.

Programmet omfattar: Sprøyteutstyr - innstilling og bruk, Integrert plantevern, Plantevernmiddel og miljø, Plantevernmiddel – godkjenning og bruk, Plantevernmiddel og helserisiko.

Det bli sett av tid til gruppearbeid, der ein arbeider med spørsmål som liknar dei ein får til eksamen. Lærebok og arbeidsbok blir delt ut ved frammøte.

Når det gjeld eksamen, føreslår vi at flest mogleg tek denne ei veke etter kurset. Dette må avtalast med lokalt landbrukskontor. Det er desse som har ansvaret for å arrangere eksamen.

Ein har høve til å velje mellom ulike oppgåvesett: generelt – fôrvekstar – grøntanlegg – grønsaker – frukt og bær – veksthus.
Vi drøftar dette mot slutten av kursdagen.


Den som har lærebok og arbeidsbok som er ti år eller yngre kan ta med desse. Dette gir lågare kurspris. Påmelding snarast råd, seinast ei veke før kursdagen.

Kurs for nye brukarar vil bli arrangert i månadsskiftet april-mai. Dato blir fastsett seinare.

Vel møtt, helsing NLR Vest

Olav Martin Synnes, lærarar, 99573688 Randi Hodnefjell, lærar, 92642868<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Rådmann Asle Giske sluttar i Sande kommune
Går du rundt med ein forretnings-ide ?
SMIL-midlar 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Stenging av vass-forsyning
Formannskapet
Ekstraordinært forbod mot bålbrennig
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen