Siste 10 fra Sande
Nye poilitvedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Forside
Forside
13.03.2018

Vellukka UKM i Sande - mange til fylkesfestivalen 27.-29.04.18 i Stordal


Eit særs vellukka arrangement gjekk av stabelen på Breidablik sist laurdag ettermiddag.
Mest imponerande er breidda i alle dei innslaga som ungdommane presenterer for publikum.


Foto: UKM Sande
Hallvard Hauge sin gokart
Nokre av deltakarane på UKM i Sande får reise vidare til fylkefestivalen i Stordal seinare i vår.

Frå scene-innslaga skal Viola Andersson delta med dans og Jenny Gjerde Sætre med vokal.
Det same skal Amanda Jina Nilsen og Ida Kristine Skrede Halle med sitt felles vokalinnslag.

Celine Gjengedal, Hanna Ekrem Indregård, Julie Marie Kvamme, Katrine Hammer Gaustad og Marthe Beitveit deltek med film.

Hallvard Hauge deltek med sin eigenproduserte gokart og Eirin Lødøen med digitalt portrett.


Fylgjande vert nominerte til Fylkesfestivalen:
Konferansierar, arrangørar og nettredaksjon kan nominerast vidare til fylkesfestivalen. UKM Møre og Romsdal gjer utplukking av dei nominerte etter behov.

Alexander Flatøy Konferansier
Victoria Myklebust Nettredaksjon
Olav Beitveit Arrangør
Ludvik Brune Leikanger Arrangør
Mikael Rovde Arrangør


Oppsummert må ein seie at dette er ei fin gruppe som skal representere vår kommune i fylkesfestivalen.
Kanskje går dei vidare til landsfestivalen? Vi får vente i spenning

Sjå bilde av alle deltakarane på Vestlandsnytt si side
Liste over deltakarar vidare til fylkesfestivalen 2018.pdf (87 kb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Vasslekkasje på leidningsnettet på Åramsida
UKM - 10.mars på Breidablik, Larsnes
Oppdatert situasjon ved Bergsnev vassverk.
VIKTIG MELDING
Gursken-elevar er med på klassequizen
Har du ein prosjektidè?
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Søkje sommarjobb?
Kommunestyremøte
Sande kommune treng legevikar
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO
Samling for unge bønder
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen