Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Forside
Forside
09.04.2018

Deler du brønn med naboen?


No skal alle små vassforsyningssystem registrerast.
Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på
Mattilsynet si heimeside.


Du kan enkelt registrere dette frå mobiltelefonen.
Registreringa er gratis, og Mattilsynet har utvikla eit enkelt mobiltilpassa skjema til førermålet. I skjemaet registrerer du vassforsyningssystemet si plassering ved å markere staden i eit kart, og det er kun nokon få tilleggsspørsmål du skal svare på.

Mange fordelar med å registrere vassforsyningssystemet
Kommunen får tilgong til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet.
Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringa til dei ulike vassforsyningssystema, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid.
Ei slik oversikt kan for eksempel vere viktig når kommunen legg planar for bruken av areala rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjer det mogeleg for oss å vurdere omsyn til drikkevassskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevatnet skal vere trygt – også frå små vassforsyningssystem.
I januar 2017 kom en ny drikkevassforskrift, som sette tydeligare krav til trygt drikkevann også fra små vassforsyningssystem. Kravet om at alle vassforsyningssystemer skal vere registrert står i drikkevannsforskriften § 17.

Ein presis definisjon av kva eit vassforsyningssystem er, kan du lese i
Drikkevassforskrifta § 3, bokstav k


Informasjon til der minste vassforsyningssystema gir nyttig informasjon som er spesielt beregna for små vassforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringa?
Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med di lokale avdeling.

Her finn du registreringsskjemaet

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Går du rundt med ein forretnings-ide ?
SMIL-midlar 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Stenging av vass-forsyning
Formannskapet
Ekstraordinært forbod mot bålbrennig
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter
AMBU - årleg vedlikehald
Har du rett adresse?
Etablering av akvakultur ved Voravika - Sandsøy
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen