Siste 10 fra Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Forside
Forside
18.05.2018

Standrydde-aksjonen var vellukka


Også i år har det vore stort engasjement rundt Strandryddeaksjon og generell rydding til 17.mai i Sande.

Teknisk sjef Kjell Martin Vikene lovde før aksjonen starta ei påskjønning til ein av deltakarane.
Annbjørg Brekke Ristesund vart trekt ut til ei lita premiering denne gongen.

Det er mindre rusk og rask i fjøra vår no, seier Annbjørg Brekke Ristesund.
I fjor fann vi mykje meir plast i strandkanten enn i år. Det er tauverk av ulikt slag og restar av reiskap som er gjengangaren i fjøresteinane hos oss, seier ho.

-Det generelle inntrykket er at det er mindre i sjøen i år, kanskje kan det kome av at vi har hatt lite stormar og dårleg ver.
Mitt inntrykk er at det også er betra langs vegkantane. Folk hiver ikkje frå seg så lett som før. Hadde vi fått vekk tomgodset som blir slengt frå seg i grøfter og ut på markane, hadde dette blitt bra.
Mange fiskarar har vorte klar over kor mykje ein liten bit frå ei sen kan skade, og blitt merksam på at dette ikkje høyrer heime i sjøen, men i bossdunken heime, kommenterer Annbjørg.Kvamsøyfolket har elles hatt mange timar med rydding på Storholmen og på Frekøya.
Dette er område som ikkje har vore rydda før, og her var det store fangstar- vi kan snakke om lasta småbåtar med rusk - som er vidaresendt til Søre Sunnmøre reinhaldsverk.

Også i dei andre bygdene har det vore stort engasjement, og vi kan takke kvarandre for ei reinare kommune!


Du kan rydde strandlinja heile året. På rådhuset i Sande får du sekkar til dette føremålet.

Fram til neste vår og ny Strandryddeaksjon,kan du levere avfallet på miljøstasjonane til SSR saman med registreringsskjemaet .
Sjå lenke nedanfor.
Registreringsskjema

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Stenging av vass-forsyning
Formannskapet
Ekstraordinært forbod mot bålbrennig
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter
AMBU - årleg vedlikehald
Har du rett adresse?
Etablering av akvakultur ved Voravika - Sandsøy
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen