Siste 10 fra Sande
Pærebrann funne i Sande
TV-aksjonen 2017: Unicef - Hvert barn er en mulighet
Eldrefesten i Sande 16. september
Ledige stillingar som helsesøster
Støttekontakt
Omkopling vassleidning ved Bergsnev VBA Torsdag 14.09.2017
Stortingsvalet 2017 - resultat frå Sande kommune
Stortingsvalet 11. september: Her kan du røyste!
Kommunestyret
Forside
Forside
Utsikt fr� Drageskaret
15.09.2017
Pærebrann funne i Sande
Den smittsame plantesjukdomen pærebrann er registrert på hagebuska bulkemispel (Cotoneaster bullatus) både i Herøy og Sande.

Dette er ein alvorleg bakteriesjukdom som går på frukttre og ein del prydplanter. Ver derfor spesielt merksam dersom du har bulkemispel eller pilemispel i hagen din. Kjennskap til, eller mistanke om, angrep av pærebrann skal etter reglane straks meldast til Mattilsynet.


Les meir...

15.09.2017
TV-aksjonen 2017: Unicef - Hvert barn er en mulighet
Det er Unicef som har fått tildelt årets tv-aksjon, og målet er å gje skulegong og håp til born der krigen raser.
Les meir...

14.09.2017
Eldrefesten i Sande 16. september
Eldrefesten i Sande blir i år på Breidablik, Larsnes
førstkomande laurdag 16.september kl 12.00
Det er Eldrerådet som arrangerer i samarbeid med Larsnes helselag. Hornmusikklaget Varden hjelper også til.
Les meir...

14.09.2017
Ledige stillingar som helsesøster
Vil du gjerne jobbe med barn og unge?
Sande kommune har ledige stillingar på helsestasjonen ved Sande legesenter og søkjer etter motiverte og interesserte fagpersonar til to ledige stillingar.
Les meir...

12.09.2017
Omkopling vassleidning ved Bergsnev VBA Torsdag 14.09.2017
Sande kommune vil kople om ny leidningstrase ved Bergsnev vassverk på Hakallestranda.
Arbeidet er planlagt utført på dagtid i tidsrommet 08:00-16:00. Torsdag 14.09.2017.Les meir...

11.09.2017
Stortingsvalet 2017 - resultat frå Sande kommune
Over 80 % av dei stemmeføre i Sande kommune ga si stemme ved Stortingsvalet. Valresultatet var klart kl 21.05
Høgre har største paritoppslutninga med 29,8 %.
Framstegspartiet har størst framgong med 4,6 % til 28,5% av stemmene.
Framgong også for Senterparitet med pluss 1,8 % til 12,7 %.
Endeleg resultat blir godkjent i morgon tysdag, etter at dei siste førehandsrøystene er komne fram.


Les meir...

10.09.2017
Stortingsvalet 11. september: Her kan du røyste!
Du kan sjølv velje kva vallokale i Sande du ønskjer å røyste i.
Alle vallokala er ope frå kl 12.00 - 19.00 på valdagen

Oversikt over røystestadar:
Gjerdsvika røystekrins: Gjerdsvika Oppvekstsenter, skulen
Gursken røystekrins: Gursken Oppvekstsenter, skulen
Larsnes røystekrins: Larsnes Oppvekstsenter, skulen
Sandsøy røystekrins: Sandsøy Oppvekstsenter, skulen
Kvamsøy røystekrins: Kvamsøy Oppvekstsenter, skulen

GODT VAL!


08.09.2017
Kommunestyret
Innkalling og sakspapir til møte i Sande kommunestyre den 19. september 2017, kl 13.45 finn du på innsynsportalen eInnsyn.


05.09.2017
Vassutkobling i Gursken onsdag 6.sept
Sande kommune vil kople om vass-kumme i Myklebustmyrane ved den nye Miljøstasjonen til SSR.

Onsdag 06.09. vil vi kople om kummen og vatnet må stengast frå krysset opp mot Holtane / Brekkane.
Almestad leidninga t.o.m. Knotten vil ha vatn.
Vi fører vatn frå Gjerdsvika inn til Haugsbygda, vert stengt av ved den nye kummen ved fylkesvegen i Haugsbygda. (Torgeir Sklander).
Området Haugsbygda (frå Sklander) – Gursken – Sætre – Myklebust vil ikkje ha vatn.
Arbeidet er planlagt utført onsdag 06.09.2017 i tidsrommet 18:00-00:00.
Vi beklagar ulempene dette medføre for den enkelte abonnent.

Kleven Myklebust Verft vil ha vatn frå eige basseng.


Les meir...

04.09.2017
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møtet i formannskapet 5. september 2017, kl 14.00 finn du på innsynsportalen eInnsyn.


01.09.2017
Rettigsheitskurs - Ørsta kulturhus tysdag 26.sept
Helse Møre og Romsdal, i samarbeid med kommunane Ørsta og Volda, tilbyr opplæring i støtteordningar for foreldre og ungdom med helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemmingar.

Les meir...

30.08.2017
Stortingsvalet 2017
Førehandsrøysting Institusjon og ambulerande røysting

Det vert halde førehandsrøysting på Sandetun Omsorgssenter, tysdag 5. september, etter slik tidsplan:
Haugatun - kl 10.30 - 11.00
Øya - kl 11.00 - 12.00
Tingstova - kl 12.00 - 12.30
Solsida 12.30 - 13.00

Alle har høve til å røyste ved institusjonsrøystinga, også personar som ikkje oppheld seg i institusjonen.

Ambulerande røysting for dei som ikkje kan ta seg til røystelokalet på valdagen. Ta kontakt med servicekontoret innan onsdag 6. september.

Minner også om ordinær førehandsrøysting ved rådhuset kvar arbeidsdag til og med 8 september i tidsrommet 9:30- 14:00
Les meir...

28.08.2017
Jobbe i omsorgssektoren ?
Det er ledig hjelpepleiar/ helsefagarbeidarstilling i Sande kommune.
Er dette noko for deg?
Les meir...

24.08.2017
Eldrerådet
Protokoll frå Eldrerådet den 21. august er no lagt ut på innsynsportalen

EInnsyn24.08.2017
Helse- og oppvekstutval
Innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvektsutvalet den 30. august kl 16.00 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn. Møtet vert halde på Larsnes oppvekstsenter, men startar med synfaring i Hauemarkja barnehage.

23.08.2017
Næring-, teknisk- og miljøutval
Innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk og miljøutvalet den 30. august kl 16.00 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn.


Tidlegare artiklar:
Grunderkurs for deg som går med ein god ide
Endring på legekontoret
Skulerute i Sande 2017/ 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2017
SMIL-midlar 2017.
Valstyre
Asfaltering på Almestad
Skulestart i Sande
Regionale miljøtilskot
Formannskapsmøte
Stortingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
Open anbodskonkurranse - Oppvekstadministrativt system
Vask og reperasjon av høgdebassenget i Gjerdsvika 17.07.17
Står du i manntalet ?
Ledig stilling som teamleiar på kjøkkenet på Sandetun
Vassutkobling i Gursken onsdag 5.juli
Tidlegrøysting vert gjennomført i perioda 1. juli til og med 9. august.
Sande kommune har kanskje bruk for deg?
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Ã…rsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Ny helsefagarbeidar på Sandetun
Jonsokbål i Sande kommune
Ambu, pendlarrute - årleg vedlikehald
Brannøving på Voksa måndag 29 mai
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Ã…pningstidene til Nav Sande:
MÃ¥ndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen