Siste 10 fra Sande
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Kultur og fritid
Bildesider > Kultur og fritid
03.07.2007
Naturskjøne bileter frå Sande
Sande kommune arrangerte fotokonkurranse i fjor sommar. Fleire fotografer sendte inn naturbilder. Her viser vi nokre.
Les meir...

30.05.2007
Lyst ein tur på fjellet?
Sjølv om fjella i Sande ikkje er høge, så er det mange fine turalternativer. Idrettslaga har utlagte bøker som alle kan skrive seg inn i. Det er merka turløyper fleire stadar i kommunen. Turkart felles for kommunene Hareid, Ulstein, Herøy og Sande kan kjøpast på servicekontoret.
Les meir...
turkart.pdf (1.13 mb)

25.05.2007
Yrande korliv i Sande
Det fleire kor å velje mellom i Sande, ein aktivitet ein kan starte med i tidleg førskulealder og halde på med til godt vaksen alder. Ytre Gurskøen tensing er alternativet for ungdomen.
KOR I SANDE (20 kb)

25.05.2007
IDROTTSLAG I SANDE
I Sande er det fem idrottslag: Kvamsøy, Sandsøy, Larsnes, Gursken og Gjerdsvik. I tillegg har klubbane samarbeid om Sandelag både på dame og herresida. Alle laga har tilbod i fotball i ulike aldersgrupper. For meir og nærare informasjon om aktivitetane i laga, råder vi å ta kontakt med personane på lista under. Nokre av idrottslaga har eigne heimesider, sjå link under Sandeportalen på hovedmenyen.
Idrottslag i Sande (20 kb)

25.05.2007
KORPS I SANDE
I Sande er det sju korps som har tilhald i dei ulike bygdene.
Oversikt på korps i Sande med kontaktpersonar (20 kb)

11.05.2007
Oversikt attraksjonar, overnatting, badeplassar, kafe og gjestehamn i Sande
Badeplassar, serveringstadar og gjestehamner (20 kb)

Kulturkalendar
Ved å klikke inn på kalendar får lag og organisasjonar høve til å legge inn sine arrangement. Alle tilstelningar av interesse bør leggast inn; basarar, konsertar, cupar m.m.
Sjå meir
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen