Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk- og miljøutval
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Sidekart
Web
Forside
Næring, teknisk- og miljøutval
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Formannskapet
Hjorteteljing 2017
Høyring om lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester
Kommunestyre
Kan DU sløkkje ein brann?
Status for vassverka i Sande
Ulovleg byggearbeid
Opningstider i påskeveka
Formannskapet
Kulturmidlar - minner om søknadsfrist 15.april
Vil du jobbe med elevar med spesielle behov?
Funn av eldre arkivmateriale
Nærings-, teknisk- og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Formannskapet
Spørjeundersøking i Sande kommune
Ordføraren si side
Dag Vaagen, ordførar i Sande
Politisk
POLITISK ORGANISERING
Valstyret
27.02.2017 Valstyret
Valstyre
04.01.2017 Valstyret
Valstyret
Endring av møtedato
Endring av møtedatoar - Formannskapet og Kommunestyret
Formannskapet - Endring i møteplan - Avlysing av møte
Eldrerådet - Protokoll
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
15.10.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemma - Protokoll
22.09.2014 Protokoll Eldrerådet
Reglement for folkevalde frå 01.01.2014
Budsjett 2014, Økonomiplan 2014 - 2017
22.08.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
22.08.13 Sakspapir Naturforvaltingsnemnda
Kommunestyre - flytting av møtedato
23.04.13 Protokoll ungdomsrådet
15.05.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
15.05.13 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
Årsmelding og Rekneskap for Sande kommune 2012
Budsjett 2013/Økonomiplan 2013 - 2016
Endring av møtedato
Endring av reglement for godtgjersle av kommunale folkevalde i Sande kommune
Politiske parti
Sande SV
Sande Senterparti
Sande KrF
Sande Høgre
Sande FrP
Sande Arbeidarparti
Kontaktinformasjon for dei politiske / folkevalde gruppene som er representerte i Sande kommunestyre.
Kommunestyre
Sande kommunestyre 2015 - 2019
Kommunestyret
Kommunestyre
Kommunestyre
Kommunestyremøte
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyre
Kommunestyre
Kommunestyret - Strategisamling II
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Formannskap
Sande Formannskap 2015- 2019
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Protokoll
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Helse og oppvekst
Helse- og oppvekstutvalet 2015 - 2019
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutvalet
Helse- og oppvekstutvalet
Helse- og oppvekstutvalet
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og opppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekst
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutval
Helse- og oppvekstutvalet
Helse- og oppvekstutval - Protokoll
Helse- og oppvekstutvalet
Næring, teknisk og miljø
Næring-, teknisk- og miljøutval 2015 - 2019
Næring, teknisk- og miljøutval
Nærings-, teknisk- og miljøutval
Næring-, teknisk- og miljøutval
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
Næring, teknisk- og miljøutval
Næring-, teknisk og miljøutval
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
Næring, teknisk- og miljøutvalet
Næring- teknisk og miljøutval
Næring-, teknisk- og mijøutval
Næring, teknisk- og miljø
Næring, teknisk og miljøutval
Næring, teknisk- og miljøutval
Næring, teknisk og miljøutval
Næring-, teknisk og miljøutval
Næring, teknisk og miljøutval
Næring, teknisk og mijøutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
Nærings-, teknisk- og miljøutval - Protokoll
Næring-, teknisk og miljøutvalet
Kontrollutvalet
Kontrollutvalet i Sande
Kommunale råd og utval
Ungdomsrådet, perioden 2015 -2016
Eldrerådet, perioden 2015-2019
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemma, perioden 2015-2019
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Råd for likestilling av funksjonshemma
16.02.17 Ungdomsrådet Protokoll
Råd for likestilling av funksjonshemma
Eldrerådet
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Råd for likestilling av funksjonshemma
Ungdomsrådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Møteprotokoll Eldrerådet 17.10.2016
Ungdomsrådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
31.05.16 Ungdomsrådet
Møteprotokoll Eldrerådet 06.06.2016
Protokoll frå møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma 26.05.16
Protokoll frå møte i rådet for likestiling av funksjonshemma 02.05.16
Protokoll frå eldrerådet 02.05.16
Protokoll frå rådet for likestiling av funksjonshemma 20.04.16
Protokoll frå eldrerådet 20.04.16
Protokoll frå eldrerådet 30.03.16
Utval frå tidlegare perioder
Driftsutval
Sande Driftsutval 2011- 2015
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutvalet - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutvalet - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet
Driftsutvalet - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutvalet - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutval - Protokoll
Driftsutvalet
Driftsutvalet - protokoll
Naturforvaltningsnemd
Naturforvaltningsnemnda 2011 - 2015
11.06.15 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
04.06.15 Naturforvaltningsnemnda
07.05.15 Naturforvaltningsnemnda
07.05.15 Naturforvaltningsnemnda
Naturforvaltningsnemnda
21.08.14 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Naturforvaltningsnemnda
05.06.14 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
05.06.14 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
20.03.14 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
20.03.14 Naturforvaltningsnemnda
16.01.14 Naturforvaltningsnemnda
22.08.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
22.08.13 Sakspapir Naturforvaltingsnemnda
11.06.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
11.06.13 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
15.05.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
15.05.13 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
20.03.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
20.03.13 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
Møte utgår
21.11.12 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
21.11.12 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
23.08.12 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
Helse og sosial
Endring i politisk organisering
09.06.11 Protokoll helse og sosialutvalet
09.06.11 Sakliste Helse og sosialutvalet
24.02.11 Møteprotokoll Helse og sosialutv
24.02.11 Sakliste Helse og Sosialutvalet
18.11.10 Protokoll Helse og sosialutvalet
18.11.10 Sakliste Helse- og sosialutvalet
23.09.10 Protokoll Helse- og sosialutvalet
23.09.10 Sakliste Helse- og sosialutvalet
03.06.2010 Avlyst møte helse og sosialutvalet
29.04.10 Protokoll Helse og sosialutvalet
29.04.2010 Sakliste Helse og sosialutvalet
08.04.10 Protokoll Helse- og sosialutvalet
08.04.10 Sakliste Helse- og sosialutvalet
18.02.10 Protokoll Helse- og sosialutvalet
18.02.10 Sakspapir Helse- og sosialutvalet
14.12.09 Protokoll Helse og sosialutvalet
14.12.09 Sakliste Helse og sosialutvalet
26.11.09 Protokoll Helse og sosialutvalet
26.11.09 Sakliste helse og sosialutvalet
22.10.09 Protokoll Helse- og sosialutval
22.10.09 Sakliste Helse- og sosialutvalet
Influensavaksine i to omgongar
17.09.09 Protokoll Helse og sosialutvalet
17.09.09 Sakliste helse- og sosialutvalet
Oppvekst og kultur
Endring i politisk organisering
08.06.11 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
08.06.11Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
11.05.11 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
11.05.11 Oppvekst- og kulturutvalsmøte
06.04.11 Protokoll oppvkest- og kulturutvalet
06.04.11 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
23.02.11 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
23.02.11 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
26.01.11 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
26.01.11 Sakspapir Oppvekst- og kulturutvalet
24.11.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
24.11.10 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
10.11.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
10.11.10 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
21.10.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
21.10.10 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
15.07.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
15.07.10 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
14.06.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
14.06.10 Sakliste oppvekst- og kulturutvalet
22.04.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
22.04.10 Sakspapir oppvekst- og kulturutvalet
18.02.10 Protokoll oppvekst- og kulturutvalet
18.02.10 Sakspapir oppvekst- og kulturutvalet
Næring, plan og miljø
Endring i politisk organisering
05.09.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
05.09.11 Sakspapir Nærings-, plan- og miljøutvalet
20.06.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
20.06.11 Sakspapir Nærings-, plan- og miløutvalet
09.05.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
09.05.11 Sakspapir Nærings, plan og miljøutvalet
NPM - Endring av møtedato
14.03.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
14.03.11 Sakspapir Nærings-, plan- og miljøutvalet
21.02.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
21.02.11 Sakspapir Nærings-, plan- og miljøutvalet
31.01.11 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
31.01.2011 Sakspapir Nærings- plan og miljøutvalet
29.11.10 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
29.11.10 Sakspapir Nærings-, plan- og miljøutvalet
18.10.10 Protokoll Nærings-, plan og miljøutvalet
18.10.10 Sakspapir Nærings-, plan- og miljøutvalet
06.09.10 Protokoll Nærings-, plan og miljøutvalet
06.09.10 Sakspapir Nærings-, plan og miljøutvalet
07.06.10 Protokoll Nærings-, plan og miljøutvalet
19.04.2010 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
19.04.2010 Sakspapir Nærings-, plan og miljøutvalet
08.09.2010 Protokoll Nærings-, plan- og miljøutvalet
08.03.2010 Sakspapir Nærings-, plan- og mijøutvalet
Sande Næringsforum
25.05.15 Sande Næringsforum KF - Protokoll
24.02.16 Sande Næringsforum KF - Protokoll
03.12.15 Sande Næringsforum KF - Protokoll
02.09.15 Sande Næringsforum KF - Protokoll
27.05.15 Sande Næringsforum KF - Protokoll
24.02.2015 Sande Næringsforum KF - Protokoll
26.11.2014 Protokoll Sande Næringsforum KF
03.09.2014 Protokoll Sande Næringsforum KF
28.05.2014 Sande Næringsforum KF - Protokoll
25.02.2014 Sande Næringsforum KF - Protokoll
27.11.2013 Sande Næringsforum KF - Protokoll
18.09.13 Protokoll Sande Næringsforum KF
12.06.13 Protokoll Sande Næringsforum KF
20.02.13 Protokoll Sande Næringsforum KF
21.11.12 Protokoll Sande Næringsforum KF
06.06.12 Protokoll Sande Næringsforum KF
05.09.12 Protokoll Sande Næringsforum KF
22.02.12 Protokoll Sande næringsforum KF
07.09.11 Protokoll Sande Næringforum KF
08.06.11 Sande Næringsforum Protokoll
Næringsfondsmidlar til Sande
22.02.11 Protokoll
Møteplan 2011
Organisasjon
Sande kommune
Rådmannen
Rådmannen si leiargruppe
Servicekontoret
Kontakt Servicekontoret– vi vil hjelpe deg!
Økonomi & Skatt
Økonomi og skatt
Gjeldsrådgjeving
Treng du hjelp og råd til å handtere økonomien din?
Tenester
Tenesteområde i Sande kommune
Tenester
Prishefte kommunale tenester - 2012
Kurs for instruktørar for lærlingar
Gursken Vassverk
Ungdommens kulturmønstring 2009
Prishefte 2009 - kommunale tenester
Gursken oppvekstsenter. Presentasjon og prisutdeling på tilsaman 120.000 kr frå Maritimt Forum Norvest
Planleggingdag for barnehagetilsette
Gratulasjon til Gursken oppvekstsenter!
Gursken oppvekstsenter..
Kafé for TV-aksjonen:
Personalseminar for lærar og assistentar ved Gursken oppvekstsenter
Frukt til alle elevane ved Gursken oppvekstsenter..
"Vaktvestar"
Open symjehall i Gursken
Sande kommune tek ikkje fri
Kunnskapsløftet i Sande
Sandsøy barnehage: Best på bursdagsfeiring
Opningstider i jula- Sande Bibliotek
Sjustjerna med web-side
Vurderingskorps utplukka
Hyggeleg gåve til Sandetun sjukeheim.
Skuletokt 2005
Samling for nøkkelpersonar i Olweusprogrammet
Barnehage
Barnehageplass
Foreldrebetaling barnehage
Redusert foreldrebetaling for barnehageplass
Tilsyn gir innsyn – eit verkty for tilsyn i barnehagane på Søre Sunnmøre.
Arbeid med språkstimulering
Julestemning på Rådhuset
Høyring- Endring i føremålsparagrafen i barnehagelova
Inspirerande avslutning på perioden med utviklingsarbeid i barnehagen
Prisliste barnehageplass
Underhaldande eventyrstund for barnehagebarn i Sande
Hauemarkja Barnehage vann klimakampen
Dugnad i Sandsøy barnehage
Barnehagenettverket i Sjustjerna er klare for å satse stort på kompetanseutvikling
Nye fagarbeidarar
Overrekking av kunstverk til Brimer
Barnehagedagen 2008 i Sande
Planleggingdag for barnehagetilsette
Nasjonal kampanje mot hovudlus
Høyring på kommuneplanen godt i gang ved Sandsøy oppvekstsenter.
Planleggingsdag for barnehagane
Møte i Barnehagenettverket Sjustjerna i Volda 14.11.07
God oppslutning om TV- aksjonen 2007
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Vellukka felles planleggingsdag for barnehagane på Søre Sunnmøre
Barnehage og aktivitet i gymsal er gøy
Gjerdsvika barnehage
Gjerdsvika barnehage
Høyring- Endring i føremålsparagrafen i barnehagelova
Inspirerande avslutning på perioden med utviklingsarbeid i barnehagen
Prisliste barnehageplass
Barnehagenettverket i Sjustjerna er klare for å satse stort på kompetanseutvikling
Planleggingdag for barnehagetilsette
Planleggingsdag for barnehagane
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Vellukka felles planleggingsdag for barnehagane på Søre Sunnmøre
Tilbod til fleire i barnehagen i Gjerdsvika
Lærerik konferanse i regi av Sjustjerna
Barnehagedagen 2007
Søknadsfrist for barnehageplass og SFO-plass er 15.mars
Barns medverknad i barnehagekvardagen
Oppfølgjingsprat etter kurskveld om barn og media
Barnehagane har ope i romjula
Hovedopptak barnehageplassar er ferdig
Ny rammeplan for barnehagane
Førjulstid og førebuingar i barnehagane
Førskulebarna sin friluftsdag på Sandsøya 7.juni er utsett til hausten
Barneveka i Sande er i gong
Tilsynsbesøk i barnehagane i vår
Opptaket til hausten er ferdig
Nyebarnehagen i Gjerdsvika i full drift
Gjerdsvika oppvekstsenter, barnehagen
Hauemarkja barnehage, privat
Hauemarkja Barnehage
Julestemning på Rådhuset
Høyring- Endring i føremålsparagrafen i barnehagelova
Inspirerande avslutning på perioden med utviklingsarbeid i barnehagen
Hauemarkja Barnehage vann klimakampen
Barnehagenettverket i Sjustjerna er klare for å satse stort på kompetanseutvikling
Ferien 2008
Planleggingsdag i barnehagen
Planleggingdag for barnehagetilsette
Planleggingsdag for barnehagane
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Vellukka felles planleggingsdag for barnehagane på Søre Sunnmøre
Lærerik konferanse i regi av Sjustjerna
Barnehagedagen 2007
Søknadsfrist for barnehageplass og SFO-plass er 15.mars
Barns medverknad i barnehagekvardagen
Barnehagane har ope i romjula
PPT på vitjing i skular og barnehagar
Hovedopptak barnehageplassar er ferdig
Ny rammeplan for barnehagane
Førjulstid og førebuingar i barnehagane
Førskulebarna sin friluftsdag på Sandsøya 7.juni er utsett til hausten
Barneveka i Sande er i gong
Tilsynsbesøk i barnehagane i vår
Opptaket til hausten er ferdig
Haugelia barnehage
Haugelia Barnehage
God Jul frå Haugelia barnehage
Rotavirusvaksine til barn fødd fra og med 1. september 2014
Herlege mai
Barnehagedagen 2012 i Haugelia barnehage
Velkomen til open dag i Haugelia barnehage
Julebord i Haugelia barnehage
Lucia i Haugelia
God Jul og Godt Nyttår!
Julebord
Barnehagegudstjeneste
Luciatur til Pla-Ny
Advent
Høyring- Endring i føremålsparagrafen i barnehagelova
Inspirerande avslutning på perioden med utviklingsarbeid i barnehagen
Prisliste barnehageplass
Barnehagenettverket i Sjustjerna er klare for å satse stort på kompetanseutvikling
Nye fagarbeidarar
Planleggingdag for barnehagetilsette
Planleggingsdag for barnehagane
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Vellukka felles planleggingsdag for barnehagane på Søre Sunnmøre
Lærerik konferanse i regi av Sjustjerna
Barnehagedagen 2007
Søknadsfrist for barnehageplass og SFO-plass er 15.mars
Kvamsøy barnehage
Kvamsøy barnehage
Høyring- Endring i føremålsparagrafen i barnehagelova
Inspirerande avslutning på perioden med utviklingsarbeid i barnehagen
Prisliste barnehageplass
Barnehagenettverket i Sjustjerna er klare for å satse stort på kompetanseutvikling
Planleggingdag for barnehagetilsette
Planleggingsdag for barnehagane
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Vellukka felles planleggingsdag for barnehagane på Søre Sunnmøre
Lærerik konferanse i regi av Sjustjerna
Barnehagedagen 2007
Søknadsfrist for barnehageplass og SFO-plass er 15.mars
Barns medverknad i barnehagekvardagen
Barnehagane har ope i romjula
Hovedopptak barnehageplassar er ferdig
Ny rammeplan for barnehagane
Førjulstid og førebuingar i barnehagane
Førskulebarna sin friluftsdag på Sandsøya 7.juni er utsett til hausten
Barneveka i Sande er i gong
Tilsynsbesøk i barnehagane i vår
Opptaket til hausten er ferdig
Vedtekter for barnehagane
Ikkje skjønnsmidlar til Sande
Barnedagane opna
Kvamsøy Barnehage
Sandsøy barnehage
Sandsøy barnehage
Høyring- Endring i føremålsparagrafen i barnehagelova
Inspirerande avslutning på perioden med utviklingsarbeid i barnehagen
Prisliste barnehageplass
Dugnad i Sandsøy barnehage
Barnehagenettverket i Sjustjerna er klare for å satse stort på kompetanseutvikling
Overrekking av kunstverk til Brimer
Barnehagedagen 2008 i Sande
Planleggingdag for barnehagetilsette
Nasjonal kampanje mot hovudlus
Høyring på kommuneplanen godt i gang ved Sandsøy oppvekstsenter.
Planleggingsdag for barnehagane
Tema haust
God oppslutning om TV- aksjonen 2007
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Gled dokke til torsdag den 18.10.
Vellukka felles planleggingsdag for barnehagane på Søre Sunnmøre
TV-aksjonen 2007
Kviling i barnehagen er gøy
Planting av ulike blomsterløkar
Opningstider Sandsøy barnehage Barnehageåret 2007-2008.
Barnehage og aktivitet i gymsal er gøy
Tradisjonell og flott 17. mai feiring på Sandsøya
Gi rom for lesing- leseprosjekt ved Sandsøy oppvekstsenter
Godt samarbeid mellom kyrkjekontoret i Sande og Sandsøy oppvekstsenter.
Skule
Søknadsfrist for SFO-plass er 1.mars
Grunnskulen i Sande
Skular i Sande arbeider aktivt og systematisk med læringsmiljøet
Skulestart i Sande 18.august
Gode grunnskuleresultat i Sande!
Sandeskulen i landstoppen!
Sande signerer manifest mot mobbing!
Gode resultat på nasjonale prøver i 2010!
Pals
Høyring- Endring i føremålsparagrafen i barnehagelova
Sande best i lesing!
Fotballtalent tek arbeidsveka si på Sandetun sjukeheim.
Flott musikal av elevane ved Sandsøy skule
Grundercamp 2009 for Åram, Sandsøy og Kvamsøy skular
Bygdekafe i Gjerdsvika
Tombola til inntekt for TV- aksjonen 2008
Nye fagarbeidarar
Skulerute 2008-11
Kvamsøyelevar på topp i hopp!
Barnehagedagen 2008 i Sande
Gursken oppvekstsenter. Presentasjon og prisutdeling på tilsaman 120.000 kr frå Maritimt Forum Norvest
Ein solid gjeng
Gratulasjon til Gursken oppvekstsenter!
Trippelsiger til Gursken oppvekstsenter!
UK-day at Sandsøy!
Gjerdsvika Skule
Gjerdsvika oppvekstsenter, skulen.
Søknadsfrist for SFO-plass er 1.mars
Skulestart i Sande 18.august
Gode grunnskuleresultat i Sande!
Sande signerer manifest mot mobbing!
Bygdekafe i Gjerdsvika
Tombola til inntekt for TV- aksjonen 2008
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Kultursekken- Gode tilbod til skulane i Sande
Tilbod til fleire i barnehagen i Gjerdsvika
KARNEVAL
Matematikk i uteskulen
Søknadsfrist for barnehageplass og SFO-plass er 15.mars
Sjustjerna sitt satsingsområde i matematikk - Løfte i lag
Oppfølgjingsprat etter kurskveld om barn og media
Foredrag om barn og media
Samling for nøkkelpersonar i Olweusprogrammet
Skuletokt 2005
7 frå Sande på IKT-konferanse
Statsmidlar til opplæring i 2. framandspråk
Nøkkelpersonsamling 1.april-05
Olweusprogramma i gang
Ballbinge ved skulen i Gjerdsvika
Arbeid mot mobbing blant unge i Sande er i gang
Gursken oppvekstsenter
Gursken Skule
Søknadsfrist for SFO-plass er 1.mars
Skulestart i Sande 18.august
Gode grunnskuleresultat i Sande!
Sande signerer manifest mot mobbing!
Tombola til inntekt for TV- aksjonen 2008
Gursken oppvekstsenter. Presentasjon og prisutdeling på tilsaman 120.000 kr frå Maritimt Forum Norvest
Gratulasjon til Gursken oppvekstsenter!
Gursken oppvekstsenter..
Kafé for TV-aksjonen:
Personalseminar for lærar og assistentar ved Gursken oppvekstsenter
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Frukt til alle elevane ved Gursken oppvekstsenter..
"Vaktvestar"
Eksamensavvikling ved ungdomsskulane i Sande.
Ungdomsteamet med sjølvhevdingsgruppe
Kultursekken- Gode tilbod til skulane i Sande
Søknadsfrist for barnehageplass og SFO-plass er 15.mars
Sjustjerna sitt satsingsområde i matematikk - Løfte i lag
Aktivitetsdag i Gursken
Kriseøving i Vanylven
Samling for nøkkelpersonar i Olweusprogrammet
Skuletokt 2005
Gursken barne- og ungdomsskule - UTESKULE
Gursken barne- og ungdomsskule - UTESKULE
Kvamsøy Skule
Velkomen
Søknadsfrist for SFO-plass er 1.mars
Skulestart i Sande 18.august
Gode grunnskuleresultat i Sande!
Sande signerer manifest mot mobbing!
Tombola til inntekt for TV- aksjonen 2008
"Programfag til val ". Nytt fag i skulen.
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Eksamensavvikling ved ungdomsskulane i Sande.
Fleire lærarar i Sande tek del i Språkpakka
FAU skipar til dugnad på uteområdet på Kvamsøy skule måndag den 07.05.07 kl. 17.00.
Kultursekken- Gode tilbod til skulane i Sande
Stor aktivitet både på uteområdet og bygningsmasse ved Kvamsøy oppvekstsenter.
Søknadsfrist for barnehageplass og SFO-plass er 15.mars
Sjustjerna sitt satsingsområde i matematikk - Løfte i lag
Vinnarar av matematikk.org sin julekalendar 2005
Samling for nøkkelpersonar i Olweusprogrammet
Skuletokt 2005
15 berbare PC-ar frå Telenor til Kvamsøy skule
7 frå Sande på IKT-konferanse
Pilotprosjekt i matematikk
Statsmidlar til opplæring i 2. framandspråk
Nøkkelpersonsamling 1.april-05
Olweusprogramma i gang
Råd og utval ved skulen
Larsnes Skule
Velkommen
JUL I LARSNESKOGEN
VITRING TIL HEIMANE
GOD SKULESTART
SOMMARFESTEN 2005
Søknadsfrist for SFO-plass er 1.mars
Skular i Sande arbeider aktivt og systematisk med læringsmiljøet
Skulestart i Sande 18.august
Gode grunnskuleresultat i Sande!
Sande signerer manifest mot mobbing!
Tombola til inntekt for TV- aksjonen 2008
Nye fagarbeidarar
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Fleire lærarar i Sande tek del i Språkpakka
DUGNAD I SKULEPARKEN
Kultursekken- Gode tilbod til skulane i Sande
SKULEPLANEN
"EIN VANLEG DAG" PÅ LARSNES SKULE
Søknadsfrist for barnehageplass og SFO-plass er 15.mars
Sjustjerna sitt satsingsområde i matematikk - Løfte i lag
Ny lærling ved Larsnes skule
MORGONOPNING
Skulestart i dag
Samling for nøkkelpersonar i Olweusprogrammet
Skuletokt 2005
Sandsøy Skule
Velkommen
Søknadsfrist for SFO-plass er 1.mars
Skulestart i Sande 18.august
Gode grunnskuleresultat i Sande!
Sande signerer manifest mot mobbing!
Flott musikal av elevane ved Sandsøy skule
Tombola til inntekt for TV- aksjonen 2008
Barnehagedagen 2008 i Sande
UK-day at Sandsøy!
Nasjonal kampanje mot hovudlus
Høyring på kommuneplanen godt i gang ved Sandsøy oppvekstsenter.
"Programfag til val ". Nytt fag i skulen.
" Det lydlause kor "
Høyring på ny føremålsparagraf for barnehagen og for grunnopplæringa
Besøk av ungdomsarbeidar, Geir Inge
Barnehage og aktivitet i gymsal er gøy
Nytt skuleår- nye utfordringar- nye sjansar
SYKKELTUR RUNDT HOVDA
Eksamensavvikling ved ungdomsskulane i Sande.
VÅREN + FØRSKULEDAGAR = SANT
Skulelunsj ved Sandsøy skule
Tradisjonell og flott 17. mai feiring på Sandsøya
Fleire lærarar i Sande tek del i Språkpakka
Kjekt å reise med ferje
Kultursekken- Gode tilbod til skulane i Sande
Skulefritidsstilbod
Søknadsfrist for SFO-plass er 1.mars
PPT for Sande og Vanylven
PPT sine tenester
Meldeskjema
Ferieavvikling
Nytilsetjingar ved PPT
PPT i Sande og Vanylven
Pedagogisk nettverk
PALS
PP-konferanse
Saksgang ved søknad om datamaskin
PPT kontoret har flytta
Pedagogisk nettverk i Sande
Flott samarbeid mellom PPT og barnehage
PPT-konferanse
Fyldig DVD om AD/HD
PPT på vitjing i skular og barnehagar
Musikkterapi
Alle tilsette på ppt i Sande og Vanylven
Pedagogisk nettverk
Referat frå pedagogisk nettverk 10. april 2013
Pedagogisk nettverk med fokus på samhandling
Referat pedagogisk nettverk
Pedagogisk nettverk
Pedagogisk nettverk
Referat frå pedagogisk nettverk 16.09.09
Pedagogisk nettverk i Sande
Pedagogisk nettverksamling 18.11.08
Pedagogisk nettverk 23.09
Pedagogisk nettverksamling i april
Oppsummering av første pednettverksamling
Prosedyrer
Pedagogisk nettverk i Sande
Norskopplæring for vaksne
Norskopplæring for vaksne innvandrarar i Sande kommune
Eining for bu- og habilitering
Eining for bu- og habilitering
Konsert med Henning Sommero på Sandetun 27.juni
Turnusfysioterapeut i Sande kommune.
MUSIKAL CABARET kjem til SANDETUN.
Gratulerer med greidd fagprøve som hjelpepleiar.
KONSERTAR I SANSEHAGEN VED SANDETUN.
Seminar om samhandlingsreforma i Sande
Ørnulf Holthe, ex - Gluntan, er tilbake på Sandetun.
Markering av rekordlavt sjukefråver i pleie-og omsorg.
Kongens Sølv til Kari Ristesund.
ØRNULF HOLTHE - eks. Gluntan - er tilbake med konsert på Sandetun.
Fred Frantzen og Bjørn Prytz held konsert på Sandetun.
LILL-MARTE, ny helsearbeidarfag - lærling i Pleie - og omsorg.
Førstehjelpskurs
ROMKUNST - offisiell opning av MARIT MOLTU sin installasjon på Sandetun sjukeheim. Prosjektstart " Den kulturelle spaserstokk ".
" MELODIER JEG MINNES. "
Nye telefonnummer i pleie- og omsorgseiningane
Følgjekort
Nye fagarbeidarar
Informasjonsmøte om vernepleiestudiet
Deltidsutdanning i vernepleie
Seminar om IPLOS
Interkommunalt samarbeid om komptanseutvikling
Status på IPLOS - gjennomføringen
Oppstart graving dagsenter og omsorgsbustadar
Heimetenesta
Heimetenesta
Opningstider på Dagsenter for Eldre i sommar.
Konsert med Henning Sommero på Sandetun 27.juni
Informasjon Elveromstova
Turnusfysioterapeut i Sande kommune.
Hausttur for pensjonistar på Sandetun.
Spreke pensjonistar byggjer "hytte" i Sansehagen på Sandetun.
MUSIKAL CABARET kjem til SANDETUN.
Gratulerer med greidd fagprøve som hjelpepleiar.
KONSERTAR I SANSEHAGEN VED SANDETUN.
Opning av Sansehagen ved Sandetun sjukeheim fredag 24.06. kl. 14.00.
Samhandling for betre pasienttilbod
Seminar om samhandlingsreforma i Sande
Konferanse om samhandlingsreforma på Sande rådhus 24.02.11
Luciabesøk på Sandetun
Ørnulf Holthe, ex - Gluntan, er tilbake på Sandetun.
Karin Flatøy Svarstad held utstilling og kurs på Sandetun.
Markering av rekordlavt sjukefråver i pleie-og omsorg.
Framsyning av Storegjerdebilder
Kongens Sølv til Kari Ristesund.
ØRNULF HOLTHE - eks. Gluntan - er tilbake med konsert på Sandetun.
Fred Frantzen og Bjørn Prytz held konsert på Sandetun.
LILL-MARTE, ny helsearbeidarfag - lærling i Pleie - og omsorg.
ROMKUNST - offisiell opning av MARIT MOLTU sin installasjon på Sandetun sjukeheim. Prosjektstart " Den kulturelle spaserstokk ".
Reduksjon i dagtilbod
Rus og psykiatri
Rus- og psykiatri-teamet i Sande kommune - fagområde organisert under heimetenesta.
Helseavdelinga
Tenester ved helseavdelinga i Sande
Individuell plan
Innstallasjon av E- resept
Startkurs Diabetes type 2
Det er tid for den årlige influensavaksinen...
Innstallasjon av E- resept
Opningstider i sommar
Stabilt høge klamydiatal
OVERFØRING AV LEVERINGSAVTALE FRÅ BOOTS APOTEK ULSTEINVIK TIL APOTEK 1 MØREJARLEN ULSTEINVIK
INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTAR
Nye legar til Sande legesenter
Åpningstider Sande Helsestasjon sommaren 2011
Endring fra 2 til 3 fastleger i Sande . En kort informasjon om legetjenesten i Sande.
Samhandling for betre pasienttilbod
Meir kapasitet på legesida
Offisiell opning av nytt helsesenter i Sande!
Seminar om samhandlingsreforma i Sande
Opning av nye lokaler til Sande Helseavdeling
Legetrio på plass
Konferanse om samhandlingsreforma på Sande rådhus 24.02.11
Stian Endresen - ny kommuneoverlege
Ny jordmor på plass i Sande
Vaksine
Nytt Helsesenter
Opningstider Sande Helseavdeling i jula
Koordinerande eining
Koordinerande eining
Individuell plan
Sandetun sjukeheim
Sandetun sjukeheim
Opningstider på Dagsenter for Eldre i sommar.
Konsert med Henning Sommero på Sandetun 27.juni
Ros til Larsnes helselag.
Turnusfysioterapeut i Sande kommune.
MALERIUTSTILLING PÅ SANDETUN.
Hausttur for pensjonistar på Sandetun.
Spreke pensjonistar byggjer "hytte" i Sansehagen på Sandetun.
Cabaret på Sandetun
MUSIKAL CABARET kjem til SANDETUN.
Gratulerer med greidd fagprøve som hjelpepleiar.
KONSERTAR I SANSEHAGEN VED SANDETUN.
Opning av Sansehagen ved Sandetun sjukeheim fredag 24.06. kl. 14.00.
Samhandling for betre pasienttilbod
Seminar om samhandlingsreforma i Sande
Konferanse om samhandlingsreforma på Sande rådhus 24.02.11
Luciabesøk på Sandetun
Ørnulf Holthe, ex - Gluntan, er tilbake på Sandetun.
Karin Flatøy Svarstad held utstilling og kurs på Sandetun.
Bygging av nye pasientrom på Sandetun.
Demensomsorgens ABC. Oppstart av studiesirklar om demens - sjukdom på Sandetun sjukeheim.
Markering av rekordlavt sjukefråver i pleie-og omsorg.
Framsyning av Storegjerdebilder
Kongens Sølv til Kari Ristesund.
Fotballtalent tek arbeidsveka si på Sandetun sjukeheim.
Barnevernstenesta
Barnevernstenesta i Sande
10 spørsmål og svar om å melde til barnevernstenesta
Alarmtelefon for barn og unge
NAV Sande
NAV Sande
Flott mulighet for bruker til å delta på seminar om egenutvikling og avklaring!
NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal inviterer til kurs!
NAV Sande
Nav Sande stengt
Bustad sosialt arbeid
NAV-kontoret i Sande er budd på nytt lovverk.
Offisiell opning av NAV Sande
Offisiell opning av NAV Sande
Vikar for leiar for NAV Sande
NAV Sande opnar 31.10
Leiar for NAV Sande
Brukarmøte i NAV med godt oppmøte
Invitasjon til brukarmøte om NAV
Fagdag for NAV Sande
Leiar for NAV Sande
ETABLERING AV NAV SANDE
Bibliotek
TILBODET VED BIBLIOTEKET
Boksommar 2014
Fritid, kultur og idrett
Fritid, kultur - og idrettsaktivitetar.
SANDESUS 2013
Invitasjon til kursrekke om tilskotsordningar
Fritid, kultur og idrett
Ungdommens KulturMønstring i Sande
Fiskarkona til Sandshamn
Kulturmidlar til lag og organisasjonar eller andre som vil starte eller drive kulturverksemd.
MUSIKAL CABARET kjem til SANDETUN.
Kong Arthur-spelet 2011
Opning av nye River Plate i Gursken torsdag 23. juni kl 17!
Bli med på morotur!
Bygdevandring på Larsnes
Kom og ver med på fjelltur til Klove-vatnet 7.april
Kulturmidlar 2011
Vidare til fylkesmønstringa frå Sande
Kulturminneatlas for Møre og Romsdal
Kulturskulen held konsert
UKM 2011
Søknad om kulturmidlar for 2009
Høyring delplan for idrett og fysisk aktivitet.
Følgjekort
8. orgelsommar i Sande er i gang.
Kultur langs ferdavegen
Stinn brakke under UKM på Larsnes
"Høgt spel i Oksavika" i nytt opplag
Idrett og friluftsliv
Idrett og friluftsliv
Lag og organisasjonar
Kulturpris
Kulturprisen for Sande
Kulturmidlar og tilskotsordningar
Kulturmidlar og tilskotsordningar
Kino
Kino
Kulturskule
Sande kulturskule.
Landbruk
Landbrukskontoret
SMIL- og NMSK-midlar 2013
Fellingsresultat frå hjortejakta 2012
Gardbrukarane i Sande er gode på mjølkekvalitet.
Søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ferie og fritid
Hjortejakta 2012 - Rapportering av fellingsresultat
Forvaltningsplan for hjort - Høyring
Hjortejakta
Hjortefare
Hjortejakta 2012
Erstatning for tap av sau på beite
Hjortejakta 2012
Hjortejakta 2012
Hjortejakta 2012 - Ettersøkshund
Har du lyst til å byrje med smågrisproduksjon?
Produksjonstilskot og krav til miljøplan
Tilskot gjennom Regionalt miljøprogram (RMP)
Hjorteteljing 2012 - Resultat frå 2. teljing
Møte om forvaltning av hjort
Hjorteteljing 2012 - Resultat frå 1. teljing
Hjorteteljing 2012
Plantevernkurs våren 2012
Statskog sitt tilbud om elgjakt, hjortejakt og villreinjakt
Ny giv i bygda? Søk støtte til bygdemobilisering!
Betal jegeravgifta med eFaktura
Teknisk
Bustad, eigedom drift og forvaltning
Reguleringsplan for del av gnr 86 bnr 1
Utsleppsløyve i Haugsbygda
Reguleringsarbeid for Storehaugen
Søknad om redusert avfallsgebyr
Reguleringsplan Sjølyst
Martikkellova
Oppstart av arbeid med reguleringsendring for SJØLYST
Vassleidningsbrot Gjerdsvika reparert
Stort vassforbruk i Gursken/Haugsbygd
Vassledningsbrot i Gjerdsvika
Holtane Vassverk
Vassproblem på Larsnes
GURSKEN VASSVERK
Teknisk problem ved renseanlegget for Gurksen vassverk.
Forvaltningsplan Møre og Romsdal vassregion - Høyringsutkast
Grovavfallshenting i Ytre Sande
Vassbrot på vassleidning til Kvalen på Larsnes
Vassproblem i Gursken
TILBOD LEIGE LOKALER DOKTERKONTOR
Vasslaust igjen!
Grovavfallsplassen på Larsnes
Brannmånaden desember er her.......
Reguleringsplan Gjerdsvika Hamn
Vasslaust på Larsnes
Reguleringsplanar - kommunale og private
Utarbeiding av reguleringsplanar
Byggjesak
Byggjesaker
Kart og oppmåling
Kart og oppmåling
Martikkellova
Tinglysing
Vatn,slam og avløp
Vassforsyning i Sande kommune
Vegar
Veg og gatelys
Renovasjon
Handtering av avfall frå hushaldningar og verksemder
Brannvern
Feiing
Sande brannvern
Brannmånaden desember er her.......
Trygg nyttårsfeiring
Hauemarkja barnehage på brannstasjonen
Pass på i desember............
BRANNØVING PÅ SANDSØY OG KVAMSØY
Skuletokt 2005
Skuletokt 2005
Stor brann og redningsøving i Sandvika.
Trafikkulukke i Gurskebotn
Båtbrann ved Larsnes Mekaniske Verkstad.
Utrykningar 2005
Brann i bustadhus på Sandsøya
Utrykning til Haugatun omsorgsenter
Brann i Haugsbygda..
Aukande skogbrannfare
Sjekk brannsikringa på hytta
Utrykningar 2004
Overformynderiet
Overformynderiet i Sande
Kontrollutvalsekretariatet
Kontrollutvalsekretariatet
Næringslivet
Kommunalt næringsfond
Kommunalt næringsfond i Sande kommune
Grûnder med ny bedrift
Er du ein grûnder som ynskjer å starte eige bedrift?
Flyktningtenesta
Arbeid med flyktningar i Sande
Flytte til Sande
Utanfor allfarveg - heldigvis!
Ledige stillingar
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Planverk
Planverk
Overordna planar
Kommuneplan - samfunnsplan 2008-2020
Sande kommune - Godkjent Arealplan
Budsjett 2016/ Økonomiplan 2016-2019
Verdidokument for Sande kommune
Godkjende reguleringsplanar
Godkjende reguleringsplanar
Plan-ID 20110001 Storehaugen bustadfelt
Plan ID Reguleringsplan Haugelia Bustadfelt, Haugelia II.
Plan-ID 2005001 Godkjend reguleringsplan Gjerde-Rise 01.
Plan-ID 2012001 - Godkjent reguleringsplan - Haugsbygda hamn austre del
Godkjende sektorplanar
Helse- og omsorgsplan 2014-2017
Rusmiddelpolitisk handlingsplan, del II 2014 - 2017
Forvaltningsplan for hjort i Sande kommune 2013 - 2016
Rusmiddelpolitisk handlingsplan, løyvedelen, 2012 - 2016
Bustadsosial plan 2015 -2018
Revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015
Hjelp
Om heimesida
Nettlesar skriftstørrelse
Endre nettlesar skriftstorleik
Teknologi
Utskrifter
Korleis finne fram?
Korleis orientere seg på heimesida?
Ansvarleg for heimesida
Ansvarlig for nettsidene
Personvern
Personvernerklæring - Sande kommune
Kunngjeringar og høyringar
Høyring om lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester
Varsel om oppststart av planarbeid for naustområde i Gursken Gnr 17 Bnr 2
Høyring - Storevik naturresservat - grenseendringar
Høyring: Offentleg ettersyn – budsjett og økonomiplan
Reguleringsplan Gjerde, Gjerdsvika
Reguleringsplan Almestad, Gursken
Varsel om oppstart av regulering Gnr 63 Bnr 10 - hyttefelt på Voksa
Innspel til Sande kommune sin kulturminneplan
Tildeling av vegnamn i Sande kommune - høyring med frist 14.10.16
Stadfesting av detaljreguleringsplan for Vågsneset i Gursken
Ruteendringsprosessen 2017 - Har du innspel ?
Reguleringsplan Vågsneset - offentleg ettersyn
Oppstart av planarbeid Gjerde - Gjerdsvika
Oppstart av planarbeid Almestad - Gursken
Reguleringsplan Kjelsvika - Kunngjering - høyring ved offentleg ettersyn etter §12-10 i Plan- og bygningslova

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen