Siste 10 fra Sande
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rammeløyve - Gjerdsvika hamn - kunngjering av nabovarsel
Møte i eldrerådet
Forside
Forside
04.10.2017

Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober


Vi minner om at søknadsfristen for produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid er 15. oktober 2017.
Ver spesielt merksam på at de må søkje om avløysartilskot ferie og fritid for 2017 no.

Vi minner om at søknadsfristen for produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid er 15. oktober 2017.

Ver spesielt merksam på at de må søkje om avløysartilskot ferie og fritid for 2017 no.
Det er utgifter fram til no i 2017 som skal registrerast i søknaden. Dersom de enno ikkje har hatt utgifter skriv de 0 i rubrikken for utgifter. Totale utgifter for avløysing ferie og fritid kan etterregistrerast fram til 10. januar 2018. Alle som ikkje har nytta heile avløysartilskotet fram til no må såleis etterregistrere opplysningar.

Vi har fått opplysningar om at det kan vere feil i opplysningane de har fått i høve til maksimalt tilskot til avløysing ferie og fritid. Dette gjeld særleg for føretak med sauehald.
Vi oppmodar dykk derfor om å kontrollrekne maksimalt tilskot sjølve.

De kan få opp melding om at arealet de registrerar i søknaden er større enn registert areal i Landbruksregisteret. Dette kan skje sjølv om de nyttar opplysningar frå gardskart. Denne feilen medfører stoppmelding for søknaden. Ta kontakt med landbrukskontoret eller Servicekontoret snarast dersom de får slik feilmelding. Hugs å oppgje kva eigedom meldinga gjeld slik at vi kan kontrollere og eventuelt rette feil i Landbruksregisteret.

Start søknadsarbeidet no, ikkje vent til siste kvelden!

Les meir her
Informasjonsbrev frå Landbruksdirektoratet.pdf (64 kb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Nasjonal undersøking blant pårørande
Vikar helsesekretær
Borgarleg vigsel i kommuna
Tilskot til tilpassing av hus
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
Formannskapsmøte
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
100-åring i Sande kommune
Kommunal bustad til leige på Sætre
Kulturprisen 2017
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen