Siste 10 fra Sande
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Forside
Forside
29.11.2017

Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan


I medhald av kommunelova §44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2018 m/betalingsregulativ og økonomiplan 2018 - 2021 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og på heimesida i perioda 29.11 - 12.12.2017.

Høyringsfrist: 12.12.2017 kl 12.00.

I medhald av kommunelova §44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2018 m/betalingsregulativ og økonomiplan 2018 - 2021 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og på heimesida i perioda 29.11 - 12.12.2017.

Høyringsfrist: 12.12.2017 kl 12.00.

Skriftleg merknad til budsjett 2018 m/betalingsregulativ og økonomiplan 2018 - 2021 vert å sende til Sande kommune, Rådhuset, 6084 Larsnes eller til postmottak@sande-mr.kommune.no.

eller ein brukar det elektroniske skjemaet.
Formannskapet si tilråding(1).pdf (112 kb)
BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 Tekstdelen.pdf (423 kb)
Sluttrapport omstillingsgruppe oppvekst.pdf (7.05 mb)
Sluttrapport omstillingsgruppe pleie- og omsorg.pdf (592 kb)
Strategiutvikling for pleie og omsorgssektoren.pdf (4.7 mb)
Skjema 2A og 2B Investeringar.pdf (180 kb)
Gebyrregulativ 2018.pdf (11.15 mb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Søknadsfrist 1.mars for barnehageplass og plass i SFO
Samling for unge bønder
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Nasjonal undersøking blant pårørande
Vikar helsesekretær
Borgarleg vigsel i kommuna
Tilskot til tilpassing av hus
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
Formannskapsmøte
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen