Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Forside
Forside
21.02.2018

Politiråd i Sande kommune


Sande kommune v/ordføraren har denne veka hatt møte med lensmann Tor Sæther for å førebu oppretting av Politiråd som formalisert samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsførebyggande arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med samfunnstryggleik.


Frå v: Tor Sæther og Dag Vaagen
Innanfor Politiet si nye organisering er Tor Sæther lensmann for kommunane Herøy, Sande og Vanylven. Det vert lagt opp til at kvar kommune skal ha sitt eige Politiråd.

Politirådet er m.a. meint til å sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune og på slikt vis skal politirådet bidra til involvering og ansvarleggjering av lokale mynde, næringsliv og friviljuge lag og organisasjonar.

Etter utkast til samarbeidsavtale vil Politirådet bestå av ordførar, rådmann, sekretær frå kommunen, lensmann og politikontakt. Representantar for kommunale sektorar og einingar vil verte trekt politirådsmøta/-arbeidet avhengig dei tema som til ei kvar tid er til behandling i Politirådet.
Det vil også vere aktuelt å oppnemne kontaktpersonar for næringsliv, frivillige- og interesseorganisasjonar.

- Det var eit godt og oppklarande møte, og eg vil berømme lensmann Sæther si offensive haldning til nært og tett samarbeid med kommunen. Dette vert bra, seier ordførar Dag Vaagen i ein kommentar etter møtet.

Partane tek sikte på å gjennomføre første Politirådsmøte i mars, ev. i april.


<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Rådmann Asle Giske sluttar i Sande kommune
Går du rundt med ein forretnings-ide ?
SMIL-midlar 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Stenging av vass-forsyning
Formannskapet
Ekstraordinært forbod mot bålbrennig
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
Helse- og oppvekstutval
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen