Siste 10 fra Sande
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Forside
Forside
21.02.2018

Politiråd i Sande kommune


Sande kommune v/ordføraren har denne veka hatt møte med lensmann Tor Sæther for å førebu oppretting av Politiråd som formalisert samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsførebyggande arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med samfunnstryggleik.


Frå v: Tor Sæther og Dag Vaagen
Innanfor Politiet si nye organisering er Tor Sæther lensmann for kommunane Herøy, Sande og Vanylven. Det vert lagt opp til at kvar kommune skal ha sitt eige Politiråd.

Politirådet er m.a. meint til å sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune og på slikt vis skal politirådet bidra til involvering og ansvarleggjering av lokale mynde, næringsliv og friviljuge lag og organisasjonar.

Etter utkast til samarbeidsavtale vil Politirådet bestå av ordførar, rådmann, sekretær frå kommunen, lensmann og politikontakt. Representantar for kommunale sektorar og einingar vil verte trekt politirådsmøta/-arbeidet avhengig dei tema som til ei kvar tid er til behandling i Politirådet.
Det vil også vere aktuelt å oppnemne kontaktpersonar for næringsliv, frivillige- og interesseorganisasjonar.

- Det var eit godt og oppklarande møte, og eg vil berømme lensmann Sæther si offensive haldning til nært og tett samarbeid med kommunen. Dette vert bra, seier ordførar Dag Vaagen i ein kommentar etter møtet.

Partane tek sikte på å gjennomføre første Politirådsmøte i mars, ev. i april.


<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter
AMBU - årleg vedlikehald
Har du rett adresse?
Etablering av akvakultur ved Voravika - Sandsøy
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Offentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for ytre søre Sunnmøre
Kommunestyre
Deler du brønn med naboen?
Lokalmat - noko for deg?
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen