Siste 10 fra Sande
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Forside
Forside
09.04.2018

Lokalmat - noko for deg?


Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag saman med småbrukarlaget i Vanylven byd inn til mobliseringsmøte for auka produksjon av lokal mat.

Møte vert på Eidsåtun torsdag 19 april frå kl. 15 til kl. 19


Foto : Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Program:
15.00 – 15.10 : Velkommen av Gudveig Berge, leder i Vanylven Bonde- og Småbrukarlag
15.10 – 15.40 : Muligheter og utfordringer, Stein Brubæk, lokalmatprodusent
15.40 – 16.40 : Hvilke støtteapparat finnes, Aud Lindset Drågen (Fylkesmannen i Møre og Romsdal) og Bjørg Tronstad (Matnavet på Mære)
16.40 – 17.15 : MAT
17.15 – 17.40 – Randi Aarønæs, Vanylven landbrukskontor
17.40 – 18.00 – Tor Inge Nygård, Hoppid-kontoret i Vanylven
18.00 – 18.30 – Spørsmål og debatt

"Markedet etterspør lokalmat; mat med en historie og lokal smak både fra turister og norske forbruker. Her ligger store muligheter for bønder til å lage seg et livsgrunnlag og drift på sjølv små bruk. Stadig flere vil oppleve noe som er spesielt for distriktet, kvardagen vår, bli med i gardsarbeidet, en fisketur på fjorden og smake maten vår.
Mattradisjoner som er spesielt for bygdene våre er det god grunn å leite frem. Vi har råvarene og mange av disse kan med fordel foredles lokalt i stedet for å gå inn i volumproduksjonen.
Tenk oss inn i framtida når vi har Stadt-tunnelen ferdig. Er vi forberedte på den turiststrømmen vi kan oppleve og den etterspørselen dette vil gi på mat og opplevelser?
Skal serveringssteder ha mulighet til å ta ut den verdiskapinga som dette gir en mulighet til må råvareleverandørene starte NÅ.
Vi må tenke samarbeide og lokal verdiskaping. Apparatet står klar men må gjøre seg kjent for landbruket. Dette møtet er et forsøk på å fortelle om hvor godt tilrettelagt støtteapparatet er for de som ønsker å satse på lokalmat. Markedet ligger der,støtteapparatet er tilstede og økonomiske midler finnes.
Sett av ettermiddagen og la deg inspirere!!"

Gudveig Berge (lokallagsleder i Vanylven Bonde- og Småbrukarlag)
Stein Brubæk (fylkesleder i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag)


Vel møtt!

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
SMIL-midlar 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2018
Stenging av vass-forsyning
Formannskapet
Ekstraordinært forbod mot bålbrennig
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vil du vere med å gjere heimesidene våre betre?
Hallvard og Victoria vidare til Landsmønstringa
Utvida frist for å søkje på plass i kulturskulen
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutvalet
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje, hurtigbåt og bussruter
AMBU - årleg vedlikehald
Har du rett adresse?
Etablering av akvakultur ved Voravika - Sandsøy
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen