Siste 10 fra Sande
Samling for unge bønder
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Feiing
Nasjonal undersøking blant pårørande
Forside
Forside
Utsikt frå Drageskaret
17.01.2018
Samling for unge bønder
Fire landbruksorganisasjonar og fylkesmannen inviterer til samlig for unge bønder 2. og 3. februar. Målet er å formidle nyttig kunnskap om næringa og å bygge nettverk mellom bønder. På samlinga inngår fleire gardsbesøk.
Les meir...

17.01.2018
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
NLR Vest arrangerer autorisasjonskurs i Ålesund 6.februar, og i Ørsta 6.mars, klokka 10-17 på Tine meieriet.
Les meir...

17.01.2018
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møte i Sande formannskap den 23. januar 2018 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

16.01.2018
Kanskje har du kompetansen vi treng?
Sande kommune har ledig to interessante fagarbeidarstillingar på Larsnes oppvekstsenter.
Kanskje passar desse stillingane deg?


Les meir...

12.01.2018
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Det blir også i år landbrukskonferanse for landbruksnæringa.

Les meir...

12.01.2018
Tildeling av adressenummer i Sande
Om nokon lurer på status på adressering i Sande kommune, er status framleis det som vart informert om i desember 2017.
Les meir...

12.01.2018
Tid for feiing og feietilsyn
I 2018 blir det feiing i Haugsbygda, Sandsøya og på Larsnes. Oppstart på dette arbeidet blir våren 2018.
I 2018 blir det feietilsyn i Vågen, frå veke 3

Varsel om tilsyn vert utlevert til alle bygningar med fyringsanlegg.
Varsel om feiing vil berre bli utlevert til bygningar med registrert godkjent / forsvarleg tilkomst .
Andre vil få feiearbeidet utført når forskriftsmessig feietilkomst er ordna og innrapport til kommunen.

Les meir...

11.01.2018
Nasjonal undersøking blant pårørande
Også i år vil vi i Pårørendealliansen gjennomføre ei nasjonal undersøking blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/dei ein er pårørende for.

Pårørendeundersøkelsen 2016 fekk svar fra 3 127 pårørende. Dessverre var det berre 8 % menn som svarte på undersøkinga.
I år er målet endå høgare både i forhold til tal på respondenter og fordeling av kjønn!
Det hadde vore fint om også fleire unge ville svare på denne undersøkinga.Les meir...

11.01.2018
Vikar helsesekretær
Sande helseavdeling treng tidvis vikar for helsesekretær.
Er du interessert ta kontakt med Vibeke 99011997 eller Bård 48246331.


11.01.2018
Borgarleg vigsel i kommuna
Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i Sande kommune. Under kan du lese meir om tilbodet.
Les meir...

18.12.2017
Tilskot til tilpassing av hus
Sande kommune har i desember fått 100 000 kr frå Husbanken til tilskot til tilpassing.
Les meir...

15.12.2017
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
NAV Sande har ope onsdag og fredag i romjula frå kl 10.00 -12.00

Utanom kontortid kan du nå teknisk vakt på 70029176
og Sandetun på 70026606.
Heimesjukepleia kan du nå på tlf 99091919

Les meir...

12.12.2017
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Er du glad i å arbeide med menneske?
Det er no fleire ledige stillingar i helse- og omsorgssektoren i Sande, og kanskje er det din søknad på stilling vi ventar på?

Les meir...

06.12.2017
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Skal du ut å reise i jule- og nyttårshelga mellom Larsnes - Kvamsøy, kan du nytte pendlarrute med AMBU. Dei går 3 ruter julafta og nyttårsafta, 3 ruter 1. juledag og 1 rute 2. juledag og nyttårsdag. Kvardagane i romjula går Ambu ordinær pendlarrute.


Les meir...

04.12.2017
Kommunestyremøte
Innkalling og sakspapir til møte i Sande kommunestyre den 12. desember finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

04.12.2017
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møte i Sande formannskap den 12. desember finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

Tidlegare artiklar:
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
Formannskapsmøte
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
100-åring i Sande kommune
Kommunal bustad til leige på Sætre
Kulturprisen 2017
Formannskapsmøte
Sande kommune 150 år - heile kommunen feirar !
Informasjonsdag for arbeidsgivarar og næringsdrivande 2017
Kommunestyret
Stor givarglede i Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Influensavaksinering i Sande på Elveromsstova
Søknader om rovviltskadeerstatning 2017
Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober
SANDE KOMMUNE
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen