Siste 10 fra Sande
Personal
Plan - og utvikling
Teknisk sektor
Sandetun sjukeheim
NAV Sande
Helse og omsorg
Heimetenesta
Organisasjonskart
Organisasjonskart
Forside
Forside
Utsikt frå Drageskaret
11.07.2017
Vask og reperasjon av høgdebassenget i Gjerdsvika 17.07.17
Neste veke planlegg Sande kommune vask og reperasjon på høgdebassenget i Gjerdsvika.
Vi må i den samanheng føre vatn frå Gursken - Holtane VBA til Gjerdsvika.
Ein reknar med at dette arbeidet tek 2-3 dagar. Oppstart blir førstkomande måndag 17.07.2017.

Les meir...

11.07.2017
Står du i manntalet ?
For å kunne røyste ved Stortingsvalet må du stå i manntalet. Manntalet for Sande kommune er no lagt ut offentleg på Sande Rådhus. Manntalet vert liggande til ettersyn til og med valdagen.

Alle som står i manntalet skal i løpet av juli ha fått tilsendt valkort. Har du ikkje fått valkort, må du sjekke kvifor.Les meir...

06.07.2017
Ledig stilling som teamleiar på kjøkkenet på Sandetun
Kan du tenkje deg å jobbe som institusjonskokk på Sandetun, vil vi gjerne høyre frå deg.
Det er no ledig eit vikariat ved institusjonen.
Les meir...

04.07.2017
Vassutkobling i Gursken onsdag 5.juli
Vasto Anlegg skal kople inn den nye vassleidninga på Almestad i morgon 5.juli og der vert ei avstenging for omkopling.

Vassavstenginga vil gjelde Gursken : Almestad frå Kjell Hauge og ned til Gursken matsenter og skulen.

Vi vil forsyne frå Knotten Høgdebasseng ned til kumme før Gursken matsenter
Arbeidet vil føregå i tidsrommet frå kl. 08:00 til 13:00.

03.07.2017
Tidlegrøysting vert gjennomført i perioda 1. juli til og med 9. august.
Tidlegrøysting er for røysteføre som ikkje kan røyste i ordinær førehandsrøystingsperiode eller på valting.
Røystestad er Servicekontoret, Sande Rådhus. Opningstid 09.30 - 14.00.
Det bør avtalast tid for slik røysting.
Ta kontakt på telefon 70026700


28.06.2017
Sande kommune har kanskje bruk for deg?
Sande kommune vil gjerne tilsette gode medarbeidarar på mange område.
For tida har vi nokre oppgåver der vi treng nye folk, og har lyst ut stillingar med søknadsfrist 6.juli.
Les meir...

28.06.2017
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Det er ledig einingsleiarstilling ved Larsnes oppvekstsenter frå hausten 2017.
Dette er ein spennande og utfordrande jobb i eit kreativt og utviklande miljø!
Er du interessert?
Les meir...

20.06.2017
Vil du / de vere besøksheim ?
Barneverntenesta i Sande kommune gir tilbod om besøksheim til familiar som av ulike årsaker treng avlastning. Vi treng nye besøksheimar!
Les meir...

20.06.2017
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune skal gjennomføre ein del asfalteringsarbeid etter ferien. I samband med dette, kan innbyggjarane nytte seg av same asfaltfirma – NCC. Sande kommune skal i år asfaltere på Larsnes, Sandshamn, Gursken og i Gjerdsvika.
For innbyggjarar som har planar om asfaltering kan ein kontakte :

NCC Industry AS
v/ Arbeidsleder Edward Bolseth
91704146 / edward.bolseth@ncc.no


19.06.2017
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Sande kommune si årsmelding 2016 og rekneskapen for 2016 blir lagt fram på kommunestyremøte 20.06.2017.
Du finn desse dokumenta her.
Les meir...

15.06.2017
Kommunestyremøte
Innkalling og sakspapir til møtet i kommunestyret, tysdag 20. juni kl 13.45 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn.

13.06.2017
Vasslekkasje på Hakallestranda
Ny info kl 1015:
Vasslekkasja er no ferdig utbetra og Bergsnev vassverk produserer no som normalt.

Ny info kl 0815:
Vasslekkasja er funne i Kobbevika, vi antar no at vi har fått utbedra feilen til kl 1200.

I natt ca kl 0200 oppsto det vasslekkasje på Hakallestranda. Vi har stengt av forsyninga til Larsnes, Sandsøy og Kvamsøy, og vi har vatn i våre høgdebasseng som vil halde nokre timar framover. Vi arbeider no med å lokalisere lekkasjen, og vi bed om at det vert spart ekstra godt på vatnet fram til ny info kjem.


09.06.2017
Møte i formannskapet 14.06.17
Innkalling og sakspapir til møtet i formannskapet onsdag 14. juni kl 13.45 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn.

09.06.2017
Fagseminar med Norsk Villsaulag
I samband med årsmøtet i Norsk Villsaulag vert alle interesserte inviterte til fagdel på Thon Hotel, Fosnavåg, laurdag 10. juni 2017 og søndag 11.juni i Kvalsvika.


Les meir...

08.06.2017
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Bergsnev vassverk har vasskjelde frå Sandvikvatnet på Hakallestranda og forsyner Rønnestad, Hakallestranda, Åram, Kvamsøy, Sandsøy og Larsnes.
Sande kommune legg no om vassleidninga ved Bergsnev vassverk slik at denne vert lagt ved vegen forbi hyttefeltet som ligg nedanfor vassverket.
Kvaliteten på dei nye vassleidningane er vesentlig betre og vil auke driftsikkerheita til anlegget.
Les meir...

06.06.2017
Ny helsefagarbeidar på Sandetun
Sande kommune gratulerer Maren J. Bjørneset med greidd fagprøve og ønskjer henne lykke til som helsefagarbeida ! Maren startar i arbeid på sjukeheimen etter læretida si.

Tidlegare artiklar:
Jonsokbål i Sande kommune
Ambu, pendlarrute - årleg vedlikehald
Brannøving på Voksa måndag 29 mai
Næring, teknisk og miljøutval
Helse- og oppvekst utval
eDialog med Sande kommune
Sommarkonsert i kulturskulen med Beatles på programmet
Nye opningstider på NAV Sande
Minikonsert med Bror Magnus på Øya fredag 19.juni kl 13.00
Informasjon om aktivitetar i Helse- og omsorgssektoren på facebook.
Vil du jobbe med helse- og omsorg i Sande kommune?
Hjorteteljing 2017
Skal du bygge? ….og må du søkje?
Kommunestyret
Ruteendringsprosessen 2018 - ferje, hurtigbåt og bussruter
Markering av frigjeringsdagen i Gjerdsvika
Brannsjefen i Sande minner om den aukande skogbrannfaren.
Nytt tidspunkt for arbeid med vatn i Gjerdsvika
Formannskapet
Vasslaust i delar av Gjerdsvika 4.mai
Næring, teknisk- og miljøutval
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Formannskapet
Hjorteteljing 2017
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema Sande kulturskule

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen