Siste 10 fra Sande
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
Alkoholpolitisk plan, løyvedelen, 2016 - 2020
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
Forside
Forside
Utsikt frå Drageskaret
20.11.2017
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Tre nye reguleringsplanar i kommunen er no godkjende av Sande kommunestyre

Dette gjeld :
BUSTADFELT ALMESTAD,GURSKEN, K-43/17
BUSTADFELT GJERDE,GJERDSVIKA, K-44/17
BUSTADFELT KJELSVIKA,GURSKEN, K-53/17

Les meir...

20.11.2017
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Sylvia Sævik Rødseth og Jeanette Skarmyr har gått opp til praktisk fagprøve og begge greidde prøva med glans. Vi er stolte over å ha enda to medarbeidarar med fagbrev mellom dei tilsette. Gratulerer til Sylvia og Jeanette!
Les meir...

17.11.2017
Hjortejakta 2017
Det er til no innmeldt 97 felte dyr av 138 tildelte fellingsløyve for hjortejakta 2017.
Sande kommune oppmodar valda om å felle så mange hjort som ein har fått løyve til.
Lukke til med resten av jakttida!


10.11.2017
Helse- og oppvekstutval
Innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet den 15. november 2017 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

10.11.2017
Næring, teknisk og miljøutval
Innkalling og sakspapir til møtet i Næring, teknisk og miljøutvalet den 15. november 2017 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

09.11.2017
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
Det blir halde orienteringsmøte om helse- og omsorgssektoren måndag 13. november kl 16.00 på Øya på Sandetun.
Møtet er ope for alle pårørande. Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemma er også inviterte.

Det vert mellom anna informert om ordninga rundt mat og måltid, omstillingsrapporten og evt vidare utbygging.

Vel møtt!

Helse- og omsorgssjefen


08.11.2017
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
Grunna intern opplæring blir det berre ein time opningstid på NAV Sande måndag 13.11.17 . Kontoret er ope frå kl 10.00- kl 11.00
NAV-leiaren


06.11.2017
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
l samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningslova (27.6.2008) vert det med dette varsla oppstart av arbeid med
DETALJPLAN FOR LARSNES MEK. VERKSTED AS- LARSNES, SANDE
KOMMUNE
Reguleringsplanen skal avklare og detaljere arealbruken for arealet til Larsnes Mek. Verkstad AS på
Larsnes innan dei rammer som kommuneplanen legg til grunn. Mindre tilpassingar av kommuneplanen si plangrense vil forekome. Eksisterande vegtilknyting til Fv61 vert som no.
Les meir...

06.11.2017
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
l samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningslova (27.6.2008) vert det med dette varsla oppstart av arbeid med
DETALJPLAN FOR HALLESKIFTET OG SKULEKRYSSET - LARSNES, SANDE
KOMMUNE
Reguleringsplanen skal avklare gangveg/fortau frå Halleskiftet til bustadfeltet Hallelia på Larsnes. Vidare skal reguleringsplanen avklare busshaldeplass og kryssløysing i Halleskiftet samt undergang ved Skulekrysset.
Les meir...

03.11.2017
100-åring i Sande kommune
Hanna Brungot frå Gjerdsvika fyller 100 år i dag.
Ordførar Dag Vaagen var på besøk i dag og helsa på jubilanten .
Hanna, som bur på Sørhagen på Sandetun, feirar 100-årsjubileet med familie og venner heile helga.
Sjølvsagt var gratulasjonsbrev frå kong Harald også ei kjekk helsing å få på dagen.
Sande kommune helsar til jubilanten!

03.11.2017
Kommunal bustad til leige på Sætre
Kommunen har ei leiligheit til leige på Sætre.
Leiligheita ligg i Sætre bustadfelt med kort veg til skule og butikk.

Leilegheita har to soverom, kjøkken/stove, bad med dusj og moglegheit for vaskemaskin, ei bod inne, ei bod ute og sydvendt terrasse.
Husleiga er kr 6213,- pr. månad som inkluderer kommunale avgifter, men ikkje straum. Leigetida er i utgangspunkt 2 år.


Les meir...

03.11.2017
Kulturprisen 2017
Sande kommune v/ helse- og oppvekstutvalet i samarbeid med Sparebanken Møre – Larsnes, deler årleg ut Kulturprisen for Sande.

Kulturprisen kan gjevast til einskildpersonar eller lag i Sande kommune. Desse skal ha vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlege. Kulturarbeid kan definerast vidt. Prisen er på kr 20.000,-.Les meir...

01.11.2017
Formannskapsmøte
Innkalling og sakspapir til møtet i Sande formannskap den 7. november 2017 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

23.10.2017
Sande kommune 150 år - heile kommunen feirar !
Set av onsdag ettermiddag til Jubileumsfest for Sande kommune 150 år!
Festen blir på Breidablik, Larsnes 01.11.17 , kl 17.00
Her blir det mykje godt og variert program. Spesielt kan du glede deg til det som blir presentert av dei flinke skuleelevane i Sande.
Les meir...

23.10.2017
Informasjonsdag for arbeidsgivarar og næringsdrivande 2017
Er du arbeidsgivar eller næringsdrivande på Sunnmøre?
Det blir kurs for dei som til dagleg arbeider med lønnsområdet ved a-melding, skattetrekk og arbeidsgivaravgift.

Tid: Alle kursdagar fra kl 09.00-16.00 (registrering frå kl 8.30)

Stad:
05.12.17: Ørskog kommune, samfunnshuset
07.12.17: Ørsta kommune, Ivar Aasen-tunet
12.12.17: Herøy kommune, rådhuset
14.12.17: Ålesund kommune, rådhuset, bystyresalenLes meir...

23.10.2017
Kommunestyret
Innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre den 31. oktober 2017 finn du på innsynsportalen eInnsyn.

Møtet startar kl 13.45 og vert halde på Sande rådhus, Larsnes.

Tidlegare artiklar:
Stor givarglede i Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Influensavaksinering i Sande på Elveromsstova
Søknader om rovviltskadeerstatning 2017
Produksjonstilskot og avløysartilskot ferie og fritid - 15.oktober
Ny miljøstasjon på Myklebustmyrane
Pårørandeskulen er utsett
Formannskapsmøte
Pårørandeskule i oktober
Pærebrann funne i Sande
TV-aksjonen 2017: Unicef - Hvert barn er en mulighet
Eldrefesten i Sande 16. september
Omkopling vassleidning ved Bergsnev VBA Torsdag 14.09.2017
Stortingsvalet 2017 - resultat frå Sande kommune
Stortingsvalet 11. september: Her kan du røyste!
Kommunestyret
Vassutkobling i Gursken onsdag 6.sept
Formannskapsmøte
Rettigsheitskurs - Ørsta kulturhus tysdag 26.sept
Stortingsvalet 2017
Jobbe i omsorgssektoren ?
Eldrerådet
Helse- og oppvekstutval
Næring-, teknisk- og miljøutval
Grunderkurs for deg som går med ein god ide
Endring på legekontoret
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Krisesenter for Sunnmøre
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
AMBU - rutetider og kontaktinfo
GATELYS - innmelding av feil og manglar
"Trygt heim for ein 50-lapp"
Sande kommune si kriseleiing
Den norske kyrkje - kyrkjekontoret på Larsnes
Tlf 70026480 / 94899874
Nav Sande
Nav Sande 55 55 33 33
Åpningstidene til Nav Sande:
Måndag, onsdag og fredag 10.00 - 12.00
Sande bibliotek
Lensmannen i Herøy og Sande
Volda kommune
Vanylven kommune
Ulstein kommune
Herøy kommune
Hareid kommune
Les meir...
Bustønad og Startlån
Les mer...
Les mer...
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Søknadskjema -portal

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen