Siste 10 fra Sande
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Politisk
Politisk
14.05.2012
Årsmelding for Sande kommune for 2011
Årsmeldinga syner at Sande kommune driv ei mangfaldig verksemd til beste for kommunen sine innbyggarar og sjølv om ein skulle ynskje at ein hadde sterkare økonomi til å gje endå betre tilbod, vil eg totalt seie at Sande kommune på ein god måte dekkjer dei behov som både innbyggarar, politikarar og staten forventar at kommunen skal løyse for innbyggarane sine.

Årsmeldinga skal godkjennast av Sande kommunestyre i møte den 22.mai.
Årsmelding Del I (1.73 mb)
Årsmelding Del II (4.75 mb)
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for folkevalde i Sande kommune
Reiserekningsskjema
Fyll ut, skriv ut og send til Sande kommune. Hugs å legge ved bilag.
Brønnøysundreg.
KS
Kart, naturbaser
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen