Siste 10 fra Sande
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Politisk
Politisk
04.12.2013

Budsjett 2014, Økonomiplan 2014 - 2017


Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan.
I medhald av kommunelova § 44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjettet for 2014 og økonomiplan for 2014 - 2017 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg høyring på Rådhuset i perioda 04.12 - 17.12.2013.


Også formannskapet si tilråding når det gjeld kommunaltekniske betalingssatsar og andre gebyrsatsar for 2014 ligg ute til offentleg ettersyn i same periode.

Høyringsfrist: 17.12.13 kl 12.00

Skriftlege merknadar til budsjett 2014, økonomiplan 2014 - 2017 og avgifts-/gebyrsakene sendast Sande kommune 6084 Larsnes eller sande.kommune@sande-mr.kommune. no innan høyringsfristen.
Formannskapet si tilråding til budsjett 2014, økonomiplan 2014 - 2017 (515 kb)
Budsjettframlegg 2014 (3.18 mb)
Formannskapet si tilråding til gebyr/avgifter for 2014 (1.69 mb)

<<< Tilbake

Tidlegare artiklar:
Valstyre
04.01.2017 Valstyret
Valstyret
Endring av møtedato
Endring av møtedatoar - Formannskapet og Kommunestyret
Formannskapet - Endring i møteplan - Avlysing av møte
Eldrerådet - Protokoll
Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan
15.10.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemma - Protokoll
22.09.2014 Protokoll Eldrerådet
Reglement for folkevalde frå 01.01.2014
Budsjett 2014, Økonomiplan 2014 - 2017
22.08.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
22.08.13 Sakspapir Naturforvaltingsnemnda
Kommunestyre - flytting av møtedato
23.04.13 Protokoll ungdomsrådet
15.05.13 Protokoll Naturforvaltningsnemnda
15.05.13 Sakspapir Naturforvaltningsnemnda
Årsmelding og Rekneskap for Sande kommune 2012
Budsjett 2013/Økonomiplan 2013 - 2016
Endring av møtedato
Endring av reglement for godtgjersle av kommunale folkevalde i Sande kommune
28.11.12 Protokoll ungdomsrådet
Politiske møter i desember
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Reglement for folkevalde i Sande kommune
Reiserekningsskjema
Fyll ut, skriv ut og send til Sande kommune. Hugs å legge ved bilag.
Brønnøysundreg.
KS
Kart, naturbaser
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen