Siste 10 fra Sande
Informasjonsdag for arbeidsgivarar og næringsdrivande 2017
Kommunestyret
Stor givarglede i Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Politisk
Politisk
03.12.2014

Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan

I medhald av kommunelova § 44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og på heimesida www.sande-mr.kommune.no i perioda 03.12 - 16.12.2014.

Også formannskapet si tilråding når det gjeld kommunaltekniske betalingssatsar og andre gebyrsatsar for 2015 ligg ute til offentleg ettersyn i same periode.

Høyringsfrist: 16.12.2014 kl 12.00.

Formannskapet si tilråding til budsjett 2015, økonomiplan 2015 - 2018 (536 kb)
Budsjettdokumentet (6.06 mb)
Formannskapet si tilråding til kommunaltekniske betalingssatsar og andre gebyrsatsar (1.2 mb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for folkevalde i Sande kommune
Reiserekningsskjema
Fyll ut, skriv ut og send til Sande kommune. Hugs å legge ved bilag.
Brønnøysundreg.
KS
Kart, naturbaser
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen