Siste 10 fra Sande
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Praktisk bistand – daglege gjeremål (Heimehjelp)
Politisk
Politisk
03.12.2014

Høyring: Offentleg ettersyn - budsjett og økonomiplan

I medhald av kommunelova § 44 nr. 7 vert formannskapet si tilråding til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 med tilhøyrande dokument lagt ut til offentleg ettersyn på Rådhuset og på heimesida www.sande-mr.kommune.no i perioda 03.12 - 16.12.2014.

Også formannskapet si tilråding når det gjeld kommunaltekniske betalingssatsar og andre gebyrsatsar for 2015 ligg ute til offentleg ettersyn i same periode.

Høyringsfrist: 16.12.2014 kl 12.00.

Formannskapet si tilråding til budsjett 2015, økonomiplan 2015 - 2018 (536 kb)
Budsjettdokumentet (6.06 mb)
Formannskapet si tilråding til kommunaltekniske betalingssatsar og andre gebyrsatsar (1.2 mb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for folkevalde i Sande kommune
Reiserekningsskjema
Fyll ut, skriv ut og send til Sande kommune. Hugs å legge ved bilag.
Brønnøysundreg.
KS
Kart, naturbaser
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen