Siste 10 fra Sande
Informasjonsdag for arbeidsgivarar og næringsdrivande 2017
Kommunestyret
Stor givarglede i Sande
Ledige stillingar som helsesøster
Helse- og Oppvekstutvalet
Næring-, teknisk- og miljøutval
Informasjonskveld arrangert av Autismeforeningen i Møre og Romsdal i Ulsteinvik 24 oktober.
Formannskapsmøte
Varsel om oppstart av privat detaljregulering på Skare Gnr 64 bnr 3
Politisk
Politisk
10.05.2017

Møteplan for politiske styre, råd og utval


Her vil du finne halvårleg møteplan for politisk verksemd i Sande kommune.

Møteplan 2. halvår 2017

Kommunestyret: 19.09, 31.10, 12.12

Formannskapet: 22.08, 05.09, 03.10, 17.10, 07.11, 28.11

Hovudutvala Helse- og oppvekst og Næring, teknisk og miljø: 30.08, 25.10, 15.11

Råd for likestilling av funksjonshemma og Eldrerådet: 28.08, 02.10/09.10, 13.11

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for folkevalde i Sande kommune
Reiserekningsskjema
Fyll ut, skriv ut og send til Sande kommune. Hugs å legge ved bilag.
Brønnøysundreg.
KS
Kart, naturbaser
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen