Siste 10 fra Sande
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Politisk
Politisk
02.01.2018

Møteplan for politiske styre, råd og utval


Her vil du finne halvårleg møteplan for politisk verksemd i Sande kommune.

Møteplan 1. halvår 2018

Kommunestyret:
06.02, 06.03, 17.04, 23. og 24.05 (strategisamling), 19.06.

Formannskapet:
23.01, 13.02, 27.02, 20.03, 10.04, 24.04, 08.05, 05.06.

Hovudutvala Helse- og oppvekst og Næring, teknisk og miljø:
14.02, 04.04, 02.05, 30.05.

Helse- og oppvekstutvalet den 14.02 vert AVLYST!

Råd for likestilling av funksjonshemma og Eldrerådet:
12.02, 23.04.

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for folkevalde i Sande kommune
Reiserekningsskjema
Fyll ut, skriv ut og send til Sande kommune. Hugs å legge ved bilag.
Brønnøysundreg.
KS
Kart, naturbaser
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen