Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Politisk
Politisk
02.01.2018

Møteplan for politiske styre, råd og utval


Her vil du finne halvårleg møteplan for politisk verksemd i Sande kommune.

Møteplan 2. halvår 2018

Kommunestyret:
18.09, 30.10, 11.12.

Formannskapet:
21.08, 04.09, 02.10, 16.10, 06.11, 27.11,

Hovudutvala Helse- og oppvekst og Næring, teknisk og miljø:
29.08, 03.10, 14.11.

Råd for likestilling av funksjonshemma og Eldrerådet:
20.08, 08.10, 12.11.

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Reglement for folkevalde i Sande kommune
Reiserekningsskjema
Fyll ut, skriv ut og send til Sande kommune. Hugs å legge ved bilag.
Brønnøysundreg.
KS
Kart, naturbaser
Les mer...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen