Siste 10 fra Sande
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Kommunale råd og utval
Politisk > Kommunale råd og utval
24.11.2011
Ungdomsrådet, perioden 2015 -2016
Emilie Kvalen, leiar
Lasse Strand Gule, nestleiar
Ludvik Brune Leikanger
Urte Kararnaukiate
Lena Solbakken
Alexander Flatøy;Einar Elias Beitveit
Sivert Grande
Marthe Beitveit
Vendel Agathe Hide
Liv Margrethe Ulvund


24.11.2011
Eldrerådet, perioden 2015-2019
Medlemmar i rådet med personlege varafolk:
Arne Dyrhol, leiar , vara:Møyfrid Tveten
Gjertrud Vik, nestleiar, vara: Lidvar Muren
Bergljot Tødenes ,vara: Aslak Storegjerde
Kari Ristesund, vara: Ove Rønnestad
Freystein Baade, vara: Helene Helland
Harald Lillestøl;vara: Margrete Gjerde

16.02.2008
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemma, perioden 2015-2019
Anne Marte Gjerde, leiar( kommunal repr) vara: Geir Torsvik
Alvhild Kvamme Iversen, nestleiar
Lidvar Muren
ElseMarie Rekdal
Marie Refsnes

Vara: Arne Sævik og Kåre Fjørtoft

24.04.2017
Eldrerådet
test
Det blir møte i Eldrerådet 27.april kl 14.00 . Møtet blir halde på Sandetun omsorgsenter, pauserommet.

Les meir...

24.04.2017
Råd for likestilling av funksjonshemma
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 27. april 2017. Møtet vert halde på Sandetun Omsorgssenter, Kapellet og startar kl 14.30.
Les meir...

18.04.2017
Råd for likestilling av funksjonshemma
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 27. april 2017. Møtet vert halde på Sandetun Omsorgssenter, Kapellet og startar kl 14.30.
Les meir...

03.03.2017
16.02.17 Ungdomsrådet Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i ungdomsrådet den 16. februar 2017
Les meir...

15.02.2017
Råd for likestilling av funksjonshemma
test
Her finn du protokollen frå møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 13. februar 2017
Les meir...

15.02.2017
Eldrerådet
test
Her finn du protokollen frå møtet i Sande Eldreråd den 13. februar 2017.
Les meir...

08.02.2017
Eldrerådet
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande Eldreråd, måndag 13. februar 2017. Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 14.00
Les meir...

06.02.2017
Råd for likestilling av funksjonshemma
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 13. februar 2017.
Møtet vert halde på Sande rådhus, og startar kl 09.30.
Les meir...

22.11.2016
Råd for likestilling av funksjonshemma
Her finn du protokollen frå møtet den 21. november 2016.
Les meir...

21.11.2016
Ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møte i ungdomsrådet den 15. november 2016.
Les meir...

15.11.2016
Råd for likestilling av funksjonshemma
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 21. november 2016. Møtet er eit fellesmøte med Sande Eldreråd, og startar kl 14.00 på Rådhuset.
Les meir...

18.10.2016
Møteprotokoll Eldrerådet 17.10.2016
test
Her finn du møteprotokoll frå møtet i eldrerådet 17.10.2016
Les meir...

12.10.2016
Ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møtet i Ungdomsrådet den 6. oktober 2016.
Les meir...

11.10.2016
Råd for likestilling av funksjonshemma
test
Her finn du innkalling, sakspapir og protokoll for møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 17. oktober 2016.
Les meir...

08.06.2016
31.05.16 Ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møte i ungdomsrådet 31.05.16.
Les meir...

07.06.2016
Møteprotokoll Eldrerådet 06.06.2016
test
Her finn du møteprotokollen frå møtet i Eldrerådet 06.06.16
Les meir...

01.06.2016
Protokoll frå møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma 26.05.16
test
Her finn du protokollen frå møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma den 26.05.16
Les meir...

06.05.2016
Protokoll frå møte i rådet for likestiling av funksjonshemma 02.05.16
Her finn du protokollen frå møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemma 02.05.16
Les meir...

06.05.2016
Protokoll frå eldrerådet 02.05.16
Her finn du protokollen frå møtet i Eldrerådet 02.05.16
Les meir...

25.04.2016
Protokoll frå rådet for likestiling av funksjonshemma 20.04.16
Her finn du referat frå møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 20.04.16
Les meir...

25.04.2016
Protokoll frå eldrerådet 20.04.16
Her finn du protokoll frå møtet i eldrerådet 20.04.2016
Les meir...

11.04.2016
Protokoll frå eldrerådet 30.03.16
Her finn du møte frå møte i Eldrerådet 30.03.16
Les meir...

07.04.2016
05.04.16 Ungdomsrådet - protokoll
Her finn du protokollen frå møte i Ungdomsrådet den 5. april 2016.
Les meir...

01.03.2016
Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemma 29.02.16
Her finn du møteprotokoll frå møtet 29.02.2016
Les meir...

16.02.2016
Møteprotokoll Sande eldreråd 15.02.2016
Her finn du protokoll frå møtet i Eldrerådet 15.02.2016
Les meir...

20.01.2016
Møteprotokoll Rådet for funksjonshemma 10.12.2015
Her finn du møteprotokoll frå møtet i Rådet for funksjonshemma 10.12.2015
Les meir...

19.01.2016
Protokoll Eldrerådet 10.12.15
Her finn du protokollen frå møtet i Eldrerådet i Sande 10.12.15
Les meir...

11.01.2016
Ungdomsrådsmøte 05.01.16 - Protokoll
Her finn du protokollen frå møte i ungdomsrådet 05.01.16.
Les meir...

30.03.2015
Eldrerådet
Her ligg Protokoll frå møte i eldrerådet 19.03.2015
Les meir...

28.01.2015
21.01.15 Ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møtet i Ungdomsrådet 21. januar 2015.
Les meir...

10.12.2014
Eldrerådet - Protokoll

02.12.2014
26.11.2014 Protokoll Sande Næringsforum KF
Les meir...

22.10.2014
15.10.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemma - Protokoll

24.09.2014
22.09.2014 Protokoll Eldrerådet

06.05.2014
23.04.2014 Eldrerådet Protokoll

06.05.2014
24.04.14 Rådet for likestilling av funksjonshemma Protokoll

18.03.2014
06.02.2014 Eldrerådet Protokoll

18.03.2014
04.03.2014 Protokoll Rådet for likestilling av funksjonshemma

11.11.2013
06.11.13 Protokoll Eldrerådet

28.08.2013
27.08.13 Rådet for likestilling av funksjonshemma - Protokoll

09.07.2013
28.06.13 Protokoll Eldrerådet

18.06.2013
12.06.2013 Protokoll Rådet for likestilling av funsksjonshemma

31.05.2013
23.04.13 Protokoll ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møte i ungdomsrådet 23.04.13.
Les meir...

21.02.2013
22.01.13 Protokoll ungdomsrådet
Her finn du protokollen frå møtet i ungdomsrådet 22.01.13.
Les meir...

29.11.2012
28.11.12 Protokoll ungdomsrådet
Her finn du protokoll frå møte i ungdomsrådet 28.11.12.
Les meir...

19.10.2012
Protokollar ungdomsrådet
Her finn du protokollane frå møta i ungdomsrådet 25.09.12 og 02.10.12.
Les meir...

27.06.2012
07.05.12 Protokoll Ungdomsrådet

27.06.2012
17.01.12 Protokoll Ungdomsrådet

27.06.2012
08.05.12 Protokoll Arbeidsmiljøutvalet

27.06.2012
16.02.12 Protokoll Arbeidsmiljøutvalet

14.05.2012
Kontaktperson for likestilling
Som kontaktperson for likestilling i Sande kommune vert Kristin Grande, Tvp vald. Vara for henne vert Margunn Rekdal, V. Valet gjeld for perioden 2011 - 2015.

14.05.2012
Barn og unge sin representant i planbehandlinga
Elisabeth Strand Slettestøl, H vert vald til barn og unge sin representant i planbehandlinga for perioden 2011 - 2015.
Ho er å treffe på epost: elisabeth.slettestol@tussa.com

01.02.2012
Råd og utval i perioden 2011 - 2015
Kommunestyre har gjort vedtak på representantar til ulike råd og utval for perioden, samt annan representasjon og funksjonar. Nokre av desse råda er presentert nærare på denne sida. Alle råd og utval er lagt på liste i høgremenyen.

29.11.2011
14.11.11 Protokoll ungdomsrådet

28.10.2011
10.10.11 Protokoll Ungdomsrådet

30.08.2011
25.08.11 Protokoll Rådet for likestilling

24.08.2011
15.08.11 Protokoll Ungdomsrådet

10.05.2011
13.04.11 Protokoll Ungdomsråd

12.04.2011
04.04.11 Protokoll Rådet for likestilling

04.02.2011
27.01.11 Protokoll Rådet for likestilling

04.02.2011
Utviklingsmøte for kommunale råd for funksjonshemma på Ytre Søre
Fylkesrådet for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal skal ha møte i Ulsteinvik den 27. april. I den forbindelse ønskjer dei å arrangere eit utviklingsmøte i samråd med dei kommunale råda på Ytre Søre. Tema for møtet er:
Universell utforming
Kva jobber rådene med - kiva skal råda prioritere
Sekretærfunksjonen
Økonomi/budsjett
Møteplan
Interkommunalt samarbeid

Frå Rådet i Sande vert 4 -5 personar med på dette utviklingsmøtet.

04.02.2011
Konferanse for kommunale råd for funksjonshemma og bruakrorganisasjonar
Møre og Romsdal Fylkeskommune arrangerer kommunal konferanse "Kultur gir helse" i Molde onsdag 16. og torsdag 17. mars 2011.
Frå Sande kommune reiser leiar Geir Torsvik og sekretær Marianne Hauge Sætre.

21.01.2011
27.1.11 Sakspapir Råd for likestilling

17.11.2010
11.11.10 Protokoll Rådet for likestilling

23.09.2010
21.09.10 Protokoll Råd for likestilling

04.05.2010
20.04.10 Protokoll RLF

15.01.2010
21.01.10 Sakspapir Rådet for likestilling av funksjonshemma

07.12.2009
03.12.09 Protokoll Rådet for likestilling

07.12.2009
02.12.2009 Protokoll Ungdomsrådet

23.11.2009
05.11.09 Protokoll Rådet for likestilling

03.11.2009
05.11.09 Sakspapir Rådet for likestilling

26.10.2009
21.10.09 Protokoll Ungdomsrådet

26.10.2009
22.10.09 Protokoll Rådet for likestilling

23.10.2009
Sande ungdomsråd
Nytt ungdomsråd: Sivert Miguel H. Hansen, leiar, Trine Lise Vik, nestleiar, Ingvild Auflem VIk, Marte S. Gjerde, Fredrik Baade, Rolf Inge Sandvik, Martine Slettestøl, Madeleine Hauge Hide, Tanja Prestrødni.

20.10.2009
21.10.09 Innkalling Ungdomsråd

13.10.2009
22.10.09 Sakspapir Rådet for likestilling av funksjonshemma

25.09.2009
10.09.09 Protokoll Rådet for Likestilling av funksjonshemma

29.06.2009
18.06.09 Protokoll Rådet for likestilling av funksjonshemma

16.06.2009
18.06.09 Sakspapir Rådet for likestilling av funksjonshemma

12.06.2009
24.06.09 Sakspapir Ungdomsrådet

22.05.2009
07.05.09 Protokoll Rådet for likestilling av funksjonshemma

20.04.2009
07.05.09 Rådet for likestilling av funksjonshemma

09.03.2009
05.03.09 Protokoll Rådet for funksjonshemma

27.02.2009
26.02.09 Protokoll Eldrerådet

26.02.2009
05.03.09 Rådet for funksjonshemma

29.01.2009
21.01.09 Protokoll Rådet for funksjonshemma

19.01.2009
26.01.09 Sakspapir Rådet for funksjonshemma

02.12.2008
24.11.08 Protokoll eldrerådet

01.12.2008
05.11.08 Protokoll Rådet for funksjonshemma

31.10.2008
05.11.08 Sakspapir Rådet for Funksjonshemma

17.10.2008
15.10.08 Protokoll Rådet for funksjonshemma

13.10.2008
07.10.08 Protokoll Eldrerådet

13.10.2008
07.10.08 Møteinnkalling Eldrerådet

13.10.2008
13.06.08 Protokoll Eldrerådet

13.10.2008
13.06.08 Møteinnkalling Eldrerådet

07.10.2008
15.10.2008 Sakspapir Rådet for funksjonshemma

12.09.2008
04.09.08 Rådet for funksjonshemma Protokoll

Tidlegare artiklar:
26.08.08 Protokoll Ungdomsrådet
12.06.08 Protokoll Rådet for funksjonshemma
14.05.08 Protokoll Rådet for funksjonshemma
14.05.08 Sakspapir Rådet for funksjonshemma
03.04.08 Protokoll Rådet for funksjonshemma
03.04.08 Sakspapir Rådet for funksjonshemma
27.02.08 Protokoll Rådet for funksjonshemma
29.02.08 Protokoll Ungdomsrådet
06.02.08 Protokoll Ungdomsrådet
29.02.08 Sakspapir Ungdomsråd
27.02.08 Sakspapir Rådet for funksjonshemma
Sande eldreråd
09.01.08 Protokoll Rådet for funksjonshemma
06.07.08 Sakspapir Ungdomsrådet
09.01.08 Innkalling Råd for funksjonshemma
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Råd og utval 2011-2015
Møteplan 1. halvår 2017
Måndag 13. februar
Måndag 24. april

Møta i Råd for likestilling av funksjonshemma startar kl 09.30.
Møta i Eldrerådet startar kl 13.45.

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen