Siste 10 fra Sande
Kommunestyremøte 18.09.18
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Næring, teknisk og miljø
Politisk > Utval 2015- 1.kvartal 2017 > Næring, teknisk og miljø
29.10.2015
Næring-, teknisk- og miljøutval 2015 - 2019
Næring-, teknisk og miljøutvalet vart oppretta av Sande kommunestyre i sak K-47/15.
Utvalet har 7 medlemmar, fordelt på 2 frå Høgre, 2 frå Tverpolitisk Liste, og 3 frå fellesliste for Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Framstegspartiet og Venstre.
Ivar Slettevoll er leiar av utvalet.
Oversikt over medlemmar og varamedlemmar for perioden 2015 - 2019 finn du i høgremargen.

26.04.2017
Næring, teknisk- og miljøutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 3. mai 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

30.03.2017
Nærings-, teknisk- og miljøutval
test
Her finn du protokollen frå møtet i Nærings, teknisk og miljøutvalet den 29. mars 2017
Les meir...

23.03.2017
Næring-, teknisk- og miljøutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Nærings-, teknisk og miljøutvalet den 29. mars 2017. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på formannskapssalen på Rådhuset, Larsnes.
Les meir...

20.02.2017
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
test
Her finn du protokollen frå Nærings, teknisk og miljøutvalet sitt møte den 15. februar 2017.
Les meir...

08.02.2017
Næring, teknisk- og miljøutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Sande Næring,- teknisk- og miljøutval den 15. februar 2017. Møtet vert halde på Sande rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

17.11.2016
Næring-, teknisk og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 24. november 2016. Møtet startar kl 16.00, og vert halde på Sande rådhus.
Les meir...

25.10.2016
Nærings-, teknisk og miljøutvalet
test
Her finn du protokollen frå møtet i Nærings-, teknisk og miljøutvalet den 20. oktober 2016
Les meir...

13.10.2016
Næring, teknisk- og miljøutvalet
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk og miljøutvalet den 20. oktober 2016.
Møtet vert halde på Sande Rådhus, og startar kl 16.00.
Les meir...

08.09.2016
Næring- teknisk og miljøutval
test
Her finn du protokollen frå møtet den 7. september 2016
Les meir...

02.09.2016
Næring-, teknisk- og mijøutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet sitt møte den 7. september. Møtet vert halde på Sande Rådhus og startar kl 16.00.
Les meir...

08.06.2016
Næring, teknisk- og miljø
Her finn du protokollen frå møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 2. juni 2016.
Les meir...

27.05.2016
Næring, teknisk og miljøutval
test
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 2. juni 2016. Møtet startar kl 16.00 og vert halde på Sande Rådhus.
Les meir...

03.05.2016
Næring, teknisk- og miljøutval
Her finn du protokollen frå møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 28. april 2016.
Les meir...

21.04.2016
Næring, teknisk og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring, teknisk og miljøutvalet den 28. april. Møtet startar med felles orientering med Helse- og oppvekstutvalet kl 16.00. Møtet vert halde på Sande rådhus.
Les meir...

01.04.2016
Næring-, teknisk og miljøutval
Her finn du protokollen frå møte den 31. mars 2016
Les meir...

18.03.2016
Næring, teknisk og miljøutval
Her finn du innkalling og sakspapir til møtet i Næring-, teknisk- og miljøutvalet den 31. mars 2016. Møtet startar kl 16.00, då med fellesmøte med Helse- og oppvekstutvalet. Møta vert halde på Sande Rådhus, Larsnes.
Les meir...

05.02.2016
Næring, teknisk og mijøutval
Her finn du protokollen frå møtet i Næring, teknisk og miljøutvalet den 4. februar 2016.
Les meir...

28.01.2016
Næring, teknisk og miljøutvalet
Her finn du innkalling og sakliste til møtet i Næring, teknisk og mijøutvalet den 4. februar 2016.
Møtet verrt halde på Sande Rådhus, Larsnes og startar kl 16.00.
Les meir...

26.11.2015
Nærings-, teknisk- og miljøutval - Protokoll
Her finn du protokollen frå møtet i Nærings-, teknisk og miljøutvalet den 24.11.15
Les meir...

17.11.2015
Næring-, teknisk og miljøutvalet
Her finn du innkalling og sakliste til møtet i Næring-, teknisk og miljøutvalet den 24. november 2015. Møtet startar kl 16.15 og vert halde på Sande Rådhus.
Det vert fellesmøte med Helse- og Oppvekstutvalet.
Les meir...

Tidlegare artiklar:
Møteplan 1. halvår 2017
Møta i Hovudutvala startar kl 16.00.
Onsdag 15. februar
Onsdag 29. mars
Onsdag 3. mai
Onsdag 7. juni
Næring-, teknisk- og miljøutval 2015 - 2019, medlemmar og vara

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen