Siste 10 fra Sande
Pærebrann funne i Sande
TV-aksjonen 2017: Unicef - Hvert barn er en mulighet
Eldrefesten i Sande 16. september
Ledige stillingar som helsesøster
Støttekontakt
Omkopling vassleidning ved Bergsnev VBA Torsdag 14.09.2017
Stortingsvalet 2017 - resultat frå Sande kommune
Stortingsvalet 11. september: Her kan du røyste!
Kommunestyret
Vatn,slam og avløp
Tenester > Teknisk > Vatn,slam og avløp
Vassforsyning i Sande kommune

I dag er Sande inndelt i tre forsyningsområde:
1. Gjerdsvika med vasskjelde Sædalsvatnet.
2. Gursken med vasskjelde Sæssvatnet.
3. Larsnes, Sandsøy og Kvamsøy med vasskjelde Sandvikvatnet.

Vassverket vert drifta i samsvar med Forskrift om vassforsyning og drikkevatn, gitt av sosial- og helsedepartementet.

KystLab AS utfører regelmessige analysearbeidet av både råvatn og reintvatn.

Ta kontakt med kommunalteknisk vakt på 70029176 dersom du har problem med den kommunale vassforsyninga etter ordinær arbeidstid.

Gebyrsatsar for vatn for 2017:

Bustad under 250m2: :
Abonnementsgebyr: kr 4 571,25 inkl. mva
Forbruksgebyr: kr 1 559,25 inkl. mva
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 6 130,50

Bustad over 250 m2:
Abonnementsgebyr: 5 530,- inkl. mva
Forbruksgebyr: kr 1 559,25 inkl. mva
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 7 089,25

Fritidsbustad: :
Abonnementsgebyr: kr 2 281,25 inkl. mva
Forbruksgebyr: kr 779,63 inkl. mva
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3060,88


Tilkoblingsavgift for vatn: kr 16 250,- inkl mva

Asgeir Skogstad
Ingeniør

Kjell Martin Vikene
Teknisk sjef

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema tilknytning vatn og avløp
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp


www.kommuneforlaget.no
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - administrative bestemmelsar
Søknad om endring i grunnlag for kommunale avgifter
www.stoklandsbil.no
Stoklands Bilruter as

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen