Siste 10 fra Sande
Sommarkonsert i kulturskulen med Beatles på programmet
Nye opningstider på NAV Sande
Minikonsert med Bror Magnus på Øya fredag 19.juni kl 13.00
Her kan du røyste!
Står du i manntalet?
Informasjon om aktivitetar i Helse- og omsorgssektoren på facebook.
Røyste i utlandet?
Vil du jobbe med helse- og omsorg i Sande kommune?
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Vatn,slam og avløp
Tenester > Teknisk > Vatn,slam og avløp
Vassforsyning i Sande kommune

I dag er Sande inndelt i tre forsyningsområde:
1. Gjerdsvika med vasskjelde Sædalsvatnet.
2. Gursken med vasskjelde Sæssvatnet.
3. Larsnes, Sandsøy og Kvamsøy med vasskjelde Sandvikvatnet.

Vassverket vert drifta i samsvar med Forskrift om vassforsyning og drikkevatn, gitt av sosial- og helsedepartementet.

KystLab AS utfører regelmessige analysearbeidet av både råvatn og reintvatn.

Ta kontakt med kommunalteknisk vakt på 70029176 dersom du har problem med den kommunale vassforsyninga etter ordinær arbeidstid.

Gebyrsatsar for vatn for 2017:

Bustad under 250m2: :
Abonnementsgebyr: kr 4 571,25 inkl. mva
Forbruksgebyr: kr 1 559,25 inkl. mva
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 6 130,50

Bustad over 250 m2:
Abonnementsgebyr: 5 530,- inkl. mva
Forbruksgebyr: kr 1 559,25 inkl. mva
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 7 089,25

Fritidsbustad: :
Abonnementsgebyr: kr 2 281,25 inkl. mva
Forbruksgebyr: kr 779,63 inkl. mva
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3060,88


Tilkoblingsavgift for vatn: kr 16 250,- inkl mva

Asgeir Skogstad
Ingeniør

Kjell Martin Vikene
Teknisk sjef

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Søknadsskjema tilknytning vatn og avløp
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp


www.kommuneforlaget.no
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - administrative bestemmelsar
Søknad om endring i grunnlag for kommunale avgifter
www.stoklandsbil.no
Stoklands Bilruter as

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen