Siste 10 fra Sande
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Kontakt Sande kommune
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Vegar
Tenester > Teknisk > Vegar
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Oversikt på brøytarar i bygdene
Gjerdsvika Geir Gjerde- mob 45601274
Haugsbygda - Jan Myklebust mob 91396972
Indre Gursken - Jan Myklebust mob 91396972
Rundt Knotten og Sandvika kvardagar Hauge/ Mundal mob 48891442/ 95052107
Rundt Knotten og Sandvika - helg samt strøing - Jan Myklebust mob 91396972
Larsnes - Torleif Storegjerde mob 93839294
Skredestranda - Guttorm Oksavik mob 97037065
Sandsøy - Terje Follestad mob 91339465
Kvamsøy - Rasmus Ristesund mob 99531325
Utbyggingsplaner og byggeprosjekt - Telenor sitt kabelnett
vegnett.no
AMBU
Ambulansebåten -tlf 91643550 går pendlarrute gjennom heile året med følgjande rutetider :
Morgonrute 1 man - fre:
Kvamsøy- Voksa- Åram- Larsnes:
0645 - 0655 - 0700 - 0705

Morgon rute 2 man - fre:
Kvamsøy- Voksa - Åram- Larsnes:
0725 - 0730 - 0735 - 0740

Morgon-returrute man - fre:
Larsnes- Åram - Voksa- Kvamsøy:
0705 - 0715 - 0720 - 0725

Skulerute man - fre:
Larsnes-Haugsholmen - Kvamsøy
08.05. Passasjerar må bestille tur.

Skulerute man - fre:
Kvamsøy - Haugsholmen - Larsnes
14.25. Passasjerar må bestille tur.


Ettermiddagrute 1 man - lør:
Larsnes - Åram - Voksa- Kvamsøy
1510 - 1515 -1520 - 1525

Ettermiddagrute 2 man - fre:
Larsnes - Åram - Voksa- Kvamsøy:
1555 - 1600 - 1605 - 1610

Returrute ettermiddag man - fre.
Kvamsøy- Voksa - Åram- Larsnes:
1535 - 1545- kun signal frå Åram - 1550
Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen