Siste 10 fra Sande
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Praktisk bistand – daglege gjeremål (Heimehjelp)
Tidsavgrensa opphald i institusjon
Tenester > HELSE OG OMSORG > Tidsavgrensa opphald i institusjon
23.03.2018
Tidsavgrensa opphald ( korttidsplass)
test

Tidsavgrensa opphald er eit tilbod for å sikre at personar som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, får rette tenester.
Desse tenestene kan bidra til å stimulere eiga læring, motivasjon, auka funksjons - og meistringsevne.
Likeverd og deltaking er sentrale omgrep slik at ein kan bu lengst mogeleg i eigen heim med deltaking i eit sosial liv og i samfunnet.


Les meir...

Søknad om helse-og omsorgstenester
Her finn du søknadsskjemaet
BETALINGSSATSAR 2018

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen