Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Tidsavgrensa opphald i institusjon
Tenester > HELSE OG OMSORG > Tidsavgrensa opphald i institusjon
23.03.2018
Tidsavgrensa opphald ( korttidsplass)
test

Tidsavgrensa opphald er eit tilbod for å sikre at personar som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering, får rette tenester.
Desse tenestene kan bidra til å stimulere eiga læring, motivasjon, auka funksjons - og meistringsevne.
Likeverd og deltaking er sentrale omgrep slik at ein kan bu lengst mogeleg i eigen heim med deltaking i eit sosial liv og i samfunnet.


Les meir...

Søknad om helse-og omsorgstenester
Her finn du søknadsskjemaet
BETALINGSSATSAR 2018

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen