Siste 10 fra Sande
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Praktisk bistand – daglege gjeremål (Heimehjelp)
Helsetenester i heimen
Tenester > HELSE OG OMSORG > Helsetenester i heimen
08.06.2018
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Målet med helsetenester i heimen er at brukaren opprettheld eller forbetrar sitt funksjonsnivå så langt som mogleg.
Tenesta kan også ha vegleiiande og opplærande føremål, for at ein skal kunne ivareta eigen helsesituasjon.
Les meir...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen