Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Helsetenester i heimen
Tenester > HELSE OG OMSORG > Helsetenester i heimen
08.06.2018
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Målet med helsetenester i heimen er at brukaren opprettheld eller forbetrar sitt funksjonsnivå så langt som mogleg.
Tenesta kan også ha vegleiiande og opplærande føremål, for at ein skal kunne ivareta eigen helsesituasjon.
Les meir...

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen