Siste 10 fra Sande
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

FAGARBEIDAR, inntil 80 % - ID 486
Stilling: Id 486
Utlyst: 12.01.2018
Søknadsfrist: 26.01.18

Oppgaver
Stillinga er eit engasjement med moglegheit for fast tilsetjing. Arbeidsstad f.t. Larsnes oppvekstsenter, team for funksjonshemma. Stillingsomfang på inntil 80 %. Det kan bli aktuelt å dela opp stillinga på to eller fleire.
Arbeidsoppgåvene er innretta mot ein elev som skal ha døgnavlastning annankvar veke inkludert helga, avlastinga skjer på Larsnes Stillinga inngår i turnus. Noko arbeid innanfor skuletida kan vera aktuelt i tillegg til kveldsarbeid.
Stillinga er eit engasjement med start tidlegast 01.02.18, men med moglegheit for fast tilsetjing avhengig av framtidig behov og organisering av avlastinga.
Stillingsomfang inntil 80 % med abeidsstad f.t. Larsnes oppvekstsenter, team for funksjonshemma. Det kan verta aktuelt å dela stillinga. Tiltreding tidlegast frå 01.02.18.

Krav
Primært ønskjer vi søkjarar med relevant fagbrev i helsefag, omsorgsfag, barne- og ungdomsarbeidar eller tilsvarande, men andre med relevant utdanning og/eller praksis er også velkomne til å søkja.
Stillinga stiller krav til profesjonalitet, gode haldningar og dugleik innanfor pleie- og omsorg. Den som vert tilsett må leggja fram politiattest før tiltreding.
Søknad skal sendast elektronisk på kommunen sitt søknadsskjema for ledige stillingar, sjå link til høgre på sida.
Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.
Stillinga inngår i turnus med arbeid på dag, kveld og helg.

Kontaktperson
Dag Atle Lee Eksund (einingsleiar)
Telefon: 70026320
Mobil: 91818832

Firma
Sande kommue
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen