Siste 10 fra Sande
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

LEGE
Stilling: Id 487
Utlyst: 22.01.2018
Søknadsfrist: 14.02.18

Oppgaver
Arbeidsstad f.t. Sande helseavdeling, Larsnes.
Fastlege med liste på ca 700 og 30 % kommunal stilling. Deltaking i interkommunal legevaktodning.
Heimelen/stillinga er eit vikariat i tidsrommet 01.03.-31.08.18.

Krav
Autorisasjon som lege.
Søknad skal sendast elektronisk - sjå link til skjema til høgre på sida.
Dokumentasjon på utdanning og praksis skal leggjast fram på intervju.
Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding.Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

Kontaktperson
Bård Dalen (Helse- og omsorgssjef)
Telefon: 70026731
Mobil: 48246331

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen