Siste 10 fra Sande
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

FERIEVIKARAR - helseavd.
Stilling: ID 492
Utlyst: 30.01.2018
Søknadsfrist: 06.03.18

Oppgaver
Vi søkjer etter ferievikarar og vikarar som kan jobba i kortare eller lengre tid i samband med ved sjukefråvær, permisjonar og anna.
Arbeidsstad f.t. Sande helseavdeling.
Arbeidsområde-/-oppgåver:
Ordinære helsesekretæroppgåver

Krav
Primært søkjer vi etter aut. helsesekretær, men andre med relevant utdanning og/eller praksis kan også søkja.
Den som vert tilsett må leggja fram politiattest før tiltreding.
Søknad skal sendast på elektronisk skjema, sjå link til høgre på sida.
Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, eglement og tariffavtale.

Kontaktperson
Bård Dalen (Helse- og omsorgssjef)
Telefon: 70026700
Mobil: 48246331

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen