Siste 10 fra Sande
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

PP-RÅDGJEVAR 100 %
Stilling: Id 493
Utlyst: 08.02.2018
Søknadsfrist: 23.02.18

Oppgaver
PP-kontoret for Sande og Vanylven yter tenester i forhold til brukarar, skular og barnehagar i dei to kommunane. PPT har hovudkontor på Larsnes, og avd.kontor på Fiskå. Kommunane har lagt godt til rette for ei funksjonell PP-teneste. Sande kommune er vertskommune for tenesta.
Frå 1. mars er det ledig 100 % st (fast) som PP-rådgjevar ved PP-kontoret for Vanylven og Sande.
Arbeidsområde/-oppgåver:
- rettleiing til skular/barnehagar i høve elevar/born med særlege behov
- systemarbeid
- sakkunnig vurdering
Vi tilbyr varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande og utviklande fagmiljø

Krav
Vi søkjer etter ein person med
- relevant kompetanse innanfor det spesialpedagogiske feltet, helst med erfaring frå barnehage, skule eller PPT
- sans for å jobbe utviklingsorientert og systemretta i møte med barnehagar og skular
- kreativitet og sans for å jobbe i team i eit sterkt kompetansemiljø
- gode personlege eigenskapar
Søkjar må disponere bil. Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding.
Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema - sjå link til høgre på sida.
Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvarmed gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

Kontaktperson
Margunn Rekdal (kontorleiar)
99419562

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen