Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

SJUKEPLEIAR 100 % st
Stilling: Id 433
Utlyst: 10.03.2017
Søknadsfrist: 24.03.17

Oppgaver
Stillinga er ledig frå 01.04.17. Arb.stad f.t. eining heimetenesta.
Stillinga er primært knytt til arbeid på natt. Nattenesta er organisert som eit team, der ein yter tenester til dei som har fått tildelt tenester.
Den som vert tilsett verttilsett fast i 100 %, men har turnus berre på på 50 %, for tida på natt. Resten av stillinga vert organisert som fast vikar der ein må pårekna å arbeida også på dag/kveld i heimetenesta.

Krav
Autorisert sjukepleiar. Krav om førarkort.
Den som vert tilsett må leggja fram politiattest før tiltreding.
Søknad vert å senda på kommunen sitt søknadsskjema for ledige stillingar, sjå link til høgre på sida.
Vitnemål/autorisasjon og attestar vert å leggja fram på intervju.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.
Turnusarbeid/fast vikar, sjå opplysningane ovanfor.

Kontaktperson
Kari Johanne Skarmyr (einingsleiar)
Telefon: 70026742
Mobil: 95918965

Firma
Sande kommune
608 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen