Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk- og miljøutval
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Ledige stillingar
Ledige stillingar
24.10.2012
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema, og vi oppmodar med dette alle til å nytte denne skjemaløysinga når de søkjer jobb i kommunen. Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert. Kopi av vitnemål og attestar skal kun sendast inn dersom det vert etterspurt. For nokre stillingar skal dette takast med når ein vert innkalla til intervju.
Les meir...

SJUKEPLEIAR 100 % st
Stilling: Id 433
Utlyst: 10.03.2017
Søknadsfrist: 24.03.17

Oppgaver
Stillinga er ledig frå 01.04.17. Arb.stad f.t. eining heimetenesta.
Stillinga er primært knytt til arbeid på natt. Nattenesta er organisert som eit team, der ein yter tenester til dei som har fått tildelt tenester.
Den som vert tilsett verttilsett fast i 100 %, men har turnus berre på på 50 %, for tida på natt. Resten av stillinga vert organisert som fast vikar der ein må pårekna å arbeida også på dag/kveld i heimetenesta.

Krav
Autorisert sjukepleiar. Krav om førarkort.
Den som vert tilsett må leggja fram politiattest før tiltreding.
Søknad vert å senda på kommunen sitt søknadsskjema for ledige stillingar, sjå link til høgre på sida.
Vitnemål/autorisasjon og attestar vert å leggja fram på intervju.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.
Turnusarbeid/fast vikar, sjå opplysningane ovanfor.

Kontaktperson
Kari Johanne Skarmyr (einingsleiar)
Telefon: 70026742
Mobil: 95918965

Firma
Sande kommune
608 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen