Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

VERNEPLEIAR, 100 %
Stilling: Id 437
Utlyst: 10.03.2017
Søknadsfrist: 24.03.17

Oppgaver
Arb.stad f.t. eining bu- og habilitering.
Stillinga er ledig frå 01.04.17.
Erfaring frå arbeid innan rus/psykiatri-teneste er ønskjeleg.

Krav
Aut. vernepleiar. Andre med 3-årig helsefagleg høgskuleutdanning kan søkja.
Søknad skal skrivast på elektronisk søknadsskjema, sjå link til høgre på sida.
Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.
Krav om førarkort. Den som vert tilsett må leggja fram politiattest før tiltreding.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.
Stillinga inngår i turnus.

Kontaktperson
Marianne Hauge (einingsleiar)
Telefon: 70026738
Mobil: 91638306

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen