Siste 10 fra Sande
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Kontakt Sande kommune
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Ledige stillingar
Ledige stillingar
24.10.2012
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema, og vi oppmodar med dette alle til å nytte denne skjemaløysinga når de søkjer jobb i kommunen. Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert. Kopi av vitnemål og attestar skal kun sendast inn dersom det vert etterspurt. For nokre stillingar skal dette takast med når ein vert innkalla til intervju.
Les meir...

PSYKIATRISK SJUKEPLEIAR 100 %
Stilling: IdD 436
Utlyst: 10.03.2017
Søknadsfrist: 24.03.17

Oppgaver
Stillinga er ledig frå 01.04.17. Arb.stad f.t. eiing for bu- og habilitering.

Krav
Aut. sjukepleiar med tilleggsutdanning i psykiatri.
Andre med 3-årig helsefagleg høgskuleutdanning kan søkja.
Søknad skal sendast på elektronisk søknadsskjema, sjå link til høgre på sida.
Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.
Krav om førarkort. Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.
Stillnga inngår i turnus.

Kontaktperson
Marianne Sætre (einingsleiar)
Telefon: 70026738
Mobil: 91638306

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen