Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

EININGSLEIAR/REKTOR 100 % 2. gongs utlysing
Stilling: Id 454
Utlyst: 31.05.2017
Søknadsfrist: 10.06.17

Oppgaver
Frå 1.8.2017 er det ledig 100% fast stilling som einingsleiar/rektor ved Larsnes oppvekstsenter. Skulen ligg på Larsnes, som er kommunesenteret i Sande kommune, og er ein barneskule (1.-7.) med om lag 85 elevar. Eininga har grunnskule 1.-7. (femdelt) og SFO (1.-4.). Inntil vidare er også team for funksjonshemma tilknytt skulen. Der er om lag 20 tilsette. Einingsleiar har økonomi-, personal- og fagansvar for heile eininga. Der ligg ikkje undervisningsplikt til stillinga.

Krav
Vi søkjer ein utviklingsorientert, kreativ, tydeleg og samlande leiar som evnar å få det beste ut av sine medarbeidarar og målrette arbeidet til beste for elevane.

Søkjaren må ha erfaring frå grunnskule og pedagogisk utdanning, gjerne også leiarutdanning/rektorutdanning og/eller leiarerfaring, evne til samarbeid internt og eksternt, og vere motiverande, utviklingsorientert, resultatorientert og handlekraftig.

Vi kan tilby ein spennande og utfordrande jobb i eit kreativt og utviklande miljø gjennomsyra av kvalitetstenking..

Sande kommune utfordrar og løftar sine tilsette – og tek godt vare på dei!
Søknad skal sendast på elektronisk skjema for ledige stillingar, sjå link til høgre på sida.
Dersom du ønskjer å reservera deg mot å verte oppført på offentleg søkjarliste må du opplyse og grunngje dette i søknaden. Opplysningane kan verte offentleggjort sjølv om du har bede om å ikkje verta oppført på søkjarlista. Du vert varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert teke til følgje slik at det er muleg å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.
Løn etter avtale

Kontaktperson
Øystein Johansen (Oppvekst- og kultursjef)
Telefon: 70026700
Mobil: 99291522

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen