Siste 10 fra Sande
Legesenteret stengt 24.04.18 frå 14-15
Standryddinga i Sande er i full gong - vi vil ha rein natur
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

BRANNKONSTABEL, 1,54 % st
Stilling: Id 457
Utlyst: 14.06.2017
Søknadsfrist: 25.08.17

Oppgaver
Kommunen sitt brannvern er kommunen sin tekniske redningsredskap som skal iverksette redingsinnsats når brann og ulukker oppstår. Brannvernet har no ledig deltidsstilling som brannkonstabel. Arb.stad f.t. Larsnes brannstasjon.

Krav
Hovudarbeidsgjevar må gje sin aksept på deltaking i brannvernet.
Bustad og arbeidsstad må vere lokalisert slik at det gir rimeleg responstid til brannstasjonen. Krav om helseattest og politiattest.
Du må ha vilje til å gjennomføre grunnopplæring som brannkonstabel. Førarkort kl C/C1 er ynskjeleg.
Andre ynskjelege kvalifikasjonar:
- Erfaring innan brann- og redningsarbeid
- Opplæring kurs innanfor fagområdet
- Førarkort kode 160
- Gode samarbeidsevner
- Beherske norsk språk

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

Kontaktperson
Kjell Martin Vikene (teknisk sjef)
Telefon: 70026710
Mobil: 90882170

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen