Siste 10 fra Sande
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
Alkoholpolitisk plan, løyvedelen, 2016 - 2020
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
100-åring i Sande kommune
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

BRANNKONSTABEL, 1,54 % st
Stilling: Id 457
Utlyst: 14.06.2017
Søknadsfrist: 25.08.17

Oppgaver
Kommunen sitt brannvern er kommunen sin tekniske redningsredskap som skal iverksette redingsinnsats når brann og ulukker oppstår. Brannvernet har no ledig deltidsstilling som brannkonstabel. Arb.stad f.t. Larsnes brannstasjon.

Krav
Hovudarbeidsgjevar må gje sin aksept på deltaking i brannvernet.
Bustad og arbeidsstad må vere lokalisert slik at det gir rimeleg responstid til brannstasjonen. Krav om helseattest og politiattest.
Du må ha vilje til å gjennomføre grunnopplæring som brannkonstabel. Førarkort kl C/C1 er ynskjeleg.
Andre ynskjelege kvalifikasjonar:
- Erfaring innan brann- og redningsarbeid
- Opplæring kurs innanfor fagområdet
- Førarkort kode 160
- Gode samarbeidsevner
- Beherske norsk språk

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

Kontaktperson
Kjell Martin Vikene (teknisk sjef)
Telefon: 70026710
Mobil: 90882170

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen