Siste 10 fra Sande
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Praktisk bistand – daglege gjeremål (Heimehjelp)
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

EININGSLEIAR, 100 %
Stilling: Id 458
Utlyst: 23.06.2017
Søknadsfrist: 06.07.2017

Oppgaver
Frå 1.8.2017 er det ledig 100% fast stilling som einingsleiar/rektor med arbeidsstad f.t. Larsnes oppvekstsenter. Skulen ligg på Larsnes, som er kommunesenteret i Sande kommune, og er ein barneskule (1.-7.) med om lag 85 elevar. Eininga har grunnskule 1.-7. (femdelt) og SFO (1.-4.). Inntil vidare er også team for funksjonshemma tilknytt skulen. Der er om lag 20 tilsette. Einingsleiar har økonomi-, personal- og fagansvar for heile eininga. Der ligg ikkje undervisningsplikt til stillinga.

Krav
Pedagogisk utdanning, gjerne leiarutdanning, erfaring /fartstid frå grunnskule.
Evne til kommunikasjon og samarbeid, leiareigenskapar.
Stor arbeidskapasitet, tilstedeverande.

Søknad skal sendast på elektronisk skjema for ledige stillingar, sjå link til høgre på sida. Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.
Den som vert tilsett må leggje fram politiattest før tiltreding.
Dersom du ønskjer å reservere deg mot å verte oppført på offentleg søkjarliste må du opplyse og grunngje dette i søknaden. Opplysningane kan verte offentleggjort sjølv om du har bede om å ikkje verte oppført på søkjarlista. Du vert varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert teke til følgje slik at det er muleg å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.
Løn etter avtale

Kontaktperson
Øystein Johansen (Oppvekst- og kultursjef)
Telefon: 70026700
Mobil: 99291522

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen