Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

ØKONOMIMEDARBEIDAR, 100 %
Stilling: Id 465
Utlyst: 15.07.2017
Søknadsfrist: 20.08.17

Oppgaver
Stillinga er pr i dag eit vikariat frå oktober -17 og ut 2018.
Arbeidsstad f.t. økonomiavdelinga.
Økonomiavdelinga sine ansvarsområde er fakturering og innfordring, rekneskap og rekneskapsrapportering, løn, skatt, budjett- og økonomiplan, finansiering, startlån, innkjøp, div. prognosearbeid m.m.
Vi nyttar programvare frå Agresso, Arena, Sofie og Ephorte, og er knytt opp i eit interkommunalt IKT-samarbeid i lag med seks nabokommunar.
Vi søkjer etter ein økonomimedarbeidar som ønskjer å yta positivt inn i vårt arbeidsfellesskap gjennom samarbeid, samtidig vil evne til å jobba sjølvstendig verta vektlagt ved tilsetjing. Du må også kunne arbeida med detaljar samtidig som du ser heilskapen, og på den måten vera ein bidragsytar i å utvikla tenestene våre.

Krav
Kvalifikasjonar:
- Relevant økonomiutdanning på høgskulenivå
- generell god IT-kompetanse
- relevant erfaring er ønsskjeleg
- gode norskkunnskapar muntleg og skriftleg
Søknad skal sendast på kommunen sitt elektroniske søknadsskjema, sjå link til høgre på sida. Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.
Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktperson
Elin Rekdal Skogstad (Stabssjef)
Mobil: 95228898

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen