Siste 10 fra Sande
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
Alkoholpolitisk plan, løyvedelen, 2016 - 2020
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
100-åring i Sande kommune
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

ØKONOMIMEDARBEIDAR, 100 %
Stilling: Id 465
Utlyst: 15.07.2017
Søknadsfrist: 20.08.17

Oppgaver
Stillinga er pr i dag eit vikariat frå oktober -17 og ut 2018.
Arbeidsstad f.t. økonomiavdelinga.
Økonomiavdelinga sine ansvarsområde er fakturering og innfordring, rekneskap og rekneskapsrapportering, løn, skatt, budjett- og økonomiplan, finansiering, startlån, innkjøp, div. prognosearbeid m.m.
Vi nyttar programvare frå Agresso, Arena, Sofie og Ephorte, og er knytt opp i eit interkommunalt IKT-samarbeid i lag med seks nabokommunar.
Vi søkjer etter ein økonomimedarbeidar som ønskjer å yta positivt inn i vårt arbeidsfellesskap gjennom samarbeid, samtidig vil evne til å jobba sjølvstendig verta vektlagt ved tilsetjing. Du må også kunne arbeida med detaljar samtidig som du ser heilskapen, og på den måten vera ein bidragsytar i å utvikla tenestene våre.

Krav
Kvalifikasjonar:
- Relevant økonomiutdanning på høgskulenivå
- generell god IT-kompetanse
- relevant erfaring er ønsskjeleg
- gode norskkunnskapar muntleg og skriftleg
Søknad skal sendast på kommunen sitt elektroniske søknadsskjema, sjå link til høgre på sida. Vitnemål og attestar skal leggjast fram på intervju.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.
Gode pensjons- og forsikringsordningar

Kontaktperson
Elin Rekdal Skogstad (Stabssjef)
Mobil: 95228898

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen