Siste 10 fra Sande
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

REINHALDAR, 22,67 %
Stilling: Id 472
Utlyst: 10.11.2017
Søknadsfrist: 24.11.17

Oppgaver
Stillinga er ledig frå 01.12.17. Arbeidsstad f.t. Haugelia barnehage.
Arbeidsoppgåvene er dagleg reinhald (1,5 t) i samsvar med reinhaldsplan, etter stengetid.

Krav
Erfaring frå reinhald skule/barnehage er ønskjeleg. Tilstrekkeleg språkkunnskap vil verta vektlagt ved tilsetjing.
Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding.
Søknad skal skrivast på kommunen sitt søknadsskjema for ledige stillingar, sjå link til høgre på sida.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

Kontaktperson
Ellinor Moldskred (einingsleiar)
Telefon: 70025080
Mobil: 41607985

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen