Siste 10 fra Sande
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
Alkoholpolitisk plan, løyvedelen, 2016 - 2020
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

REINHALDAR, 22,67 %
Stilling: Id 472
Utlyst: 10.11.2017
Søknadsfrist: 24.11.17

Oppgaver
Stillinga er ledig frå 01.12.17. Arbeidsstad f.t. Haugelia barnehage.
Arbeidsoppgåvene er dagleg reinhald (1,5 t) i samsvar med reinhaldsplan, etter stengetid.

Krav
Erfaring frå reinhald skule/barnehage er ønskjeleg. Tilstrekkeleg språkkunnskap vil verta vektlagt ved tilsetjing.
Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding.
Søknad skal skrivast på kommunen sitt søknadsskjema for ledige stillingar, sjå link til høgre på sida.

Betingelser
Tilsetjing skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale.

Kontaktperson
Ellinor Moldskred (einingsleiar)
Telefon: 70025080
Mobil: 41607985

Firma
Sande kommune
6084 Larsnes
N<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen