Siste 10 fra Sande
Politiråd i Sande kommune
Formannskapsmøte
«Å leve med ASF (autismespekterforstyrring)»
Ope møte for alle - demens og kosthald
Kompetanseløft i Helse- og omsorg
Ny brannbil på plass i Sande
Høyring - forskriftsendring vedr. skulestrukturen i Sande
PP-rådgjevar 100% stiling ledig
Næring, teknisk og miljøutval
Ledige stillingar
Ledige stillingar
07.07.2017
Rettleiing for søknad på stilling i Sande kommune.
Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema.Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert.

Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju.
Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast.
Les meir...

PP-RÅDGJEVAR 100 %
Stilling: Id 493
Utlyst: 08.02.2018
Søknadsfrist: 23.02.18
Les meir...
FERIEVIKARAR - helseavd.
Stilling: ID 492
Utlyst: 30.01.2018
Søknadsfrist: 06.03.18
Les meir...
FERIEVIKARAR - helse- og omsorg
Stilling: ID 488 Heimetenesta, ID 489 Sandetun ID 490 Eining bu- og habilitering - herunder barneavlastning og praktisk hjelp og bistand til barn og unge
Utlyst: 30.01.2018
Søknadsfrist: 06.03.18
Les meir...
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema ledige stillingar

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen