Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Helse og sosial
Helse og sosial
13.10.2009

Influensavaksine i to omgongar

DEN ÅRLEGE INFLUENSA-VAKSINA FØRST!
INFLUENSA-VAKSINERING 2009

Vi står over for ein haust med stort fokus på influensa.
Det vanlege er årleg vaksinering mot sesong-influensa.
I år vert merksemda også retta mot pandemi-influensa (ny influensa A (H1N1) som det skal vaksinerast mot.

Altså er det to forskjellige influensa-vaksiner det er snakk om i år.
Begge vaksinasjonane er viktige og anbefalt.

PRISAR
Sesonginfluensa-vaksine: 50,- (årleg)
Pandemiinfluensa-vaksine: 50,- per dose ( 2 doser i haust)
Pneumokokk-vaksine: 150,- ( kvart 10.år)


SESONGINFLUENSA- OG PANDEMIINFLUENSA- VAKSINENE VERT GITT SEPARAT, MEN BEGGE ER ANBEFALT Å TA!

I Sande og Herøy har ein av praktiske omsyn valt å vaksinere mot
Sesong-influensa først:

Vi har allereie starta vaksinering mot årets sesong-influensa i Sande.

Sesonginfluensa-vaksine: Vaksine mot årets mest aktuelle influensa-virus.
I tillegg til denne vert det samstundes ofte gitt pneumokokk-vaksine (lungebetennelse).

Risiko-grupper:
• Vaksne og born med alvorlige luftvegssjukdomar, spesielt dei som har nedsatt lungekapasitet
• Vaksne og born med kroniske hjarte/karsjukdomar, spesielt dei med alvorleg hjartesvikt
• Vaksne og born med sjukdomar som gir nedsatt infeksjonsresistens
• Vaksne og born med diabetes mellitus eller annen stoffskiftesjukdom
• Beboere på alders- og sjukeheim
• Andre personar over 65 år

I tillegg vert det anbefalt influensavaksine til nærkontakter av personer som ikkje bør få influensa, for å redusere smitterisiko.

• Helsepersonell som skal ta hand om pasientar i risikogrupper
• Husstandsmedlemar til personer med risikotilstandVaksine mot PANDEMI-INFLUENSA

Pandemiinfluensa-vaksine: Vaksine mot ny influensa A (H1N1).
Denne skal (med det vi veit i dag) giast i 2 doser med minst tre veker mellomrom.
I løpet av få veker får vi denne kommunane.


Helsestasjonen<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen