Siste 10 fra Sande
Formannskapet
Spørjeundersøking i Sande kommune
Nedpakking av eldre arkiv
Næring-, teknisk- og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Prat med Sande kommune
Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Vil du jobbe i helse- og omsorgsavdelinga?
Oppvekstmiljøet i Sande i fokus
Skule
Skule
16.10.2008
Tombola til inntekt for TV- aksjonen 2008
Elevane i 1.-4.klasse saman med lærar Åse- Beth laga til tombola til inntekt for TV- aksjonen 2008 på COOP - marked på Sandsøya onsdag 15.oktober.Elevane hadde rulla lodd og ordna med gevinstar. Alle barn og vaksne ved Sandsøy skule leverte inn ein gevinst kvar og nokre besteforeldre støtta og tombolaen ved å gi gevinstar. Ein del barn, foreldre og andre bygdafolk møtte opp og støtta aksjonen. På eit par timar fekk vi inn ca. 3000 kr. Pengane skal gå til Blå Kors og det arbeidt dei driv.Sandsøy oppvekstsenter oppfordrar dei andre oppvekstsentera i kommunen til å ta del i liknande aktivitetar.
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
www.nullmobbing.no
Info om ressursgruppa i Sande
Søknadsskjema skulefritidsordning
Reglar for utleige/utlån av barnehage- og skulebygg
Søknadsskjema SFO-plass
Vedtekter for Skulefritidsordninga i Sande kommune
Sjustjerna
Stortingsmelding nr. 30: "Kultur for læring"
Skulerute 2016 -2017 for Sande kommune
Foreldrekvardag
Skuleruta 2017/18 -2019/20
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen