Siste 10 fra Sande
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Skule
Skule
09.03.2011

Sande signerer manifest mot mobbing!


I oppmodinga, som har gått ut til kommunane, heiter det:

Gjennom Manifest mot mobbing (2011-2014) bidrar vi til at mobbing settes på den nasjonale agendaen. Vi vet imidlertid at det viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt. Vi bistår det lokale arbeidet blant annet gjennom å sette årlig fokus på områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing. Digital mobbing er det første området vi vil sette fokus på.

Arbeidet mot mobbing krever lokal handling og må forankres på lokalt politisk nivå.


Det første manifestet mot mobbing vart signert i 2002. Arbeidet vart vidareført med nye manifest både i 2005, 2006 og 2009.

De åtte partane bak Manifestet mot mobbing 2011-2014 er:
Regjeringa
KS
Utdanningsforbundet
Fagforbundet
Skolenes landsforbund
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Foreldreutvalget for barnehager
Norsk skolelederforbund


<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
www.nullmobbing.no
Info om ressursgruppa i Sande
Søknadsskjema skulefritidsordning
Reglar for utleige/utlån av barnehage- og skulebygg
Søknadsskjema SFO-plass
Vedtekter for Skulefritidsordninga i Sande kommune
Sjustjerna
Stortingsmelding nr. 30: "Kultur for læring"
Skulerute 2016 -2017 for Sande kommune
Foreldrekvardag
Skuleruta 2017/18 -2019/20
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen