Siste 10 fra Sande
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Kontakt Sande kommune
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Skule
Skule
01.04.2011

Sandeskulen i landstoppen!


Kommunal Rapport har rangert Kommune-Norge på fleire område. På grunnskuleområdet endar Sande opp på ein god andreplass! I undersøkinga er det lagt til grunn m.s. dei sterke resultata skulane i Sande over fleire år har levert på nasjonale prøver.KRITERIA SOM ER LAGT TIL GRUNN I UNDERSØKINGA:
- Gjennomsnittlige grunnskolepoeng (25 %): Resultater er viktig, selv om det også er andre forklaringsfaktorer på gode resultater enn at skolen er god.
- Gjennomsnittlig gruppestørrelse grunnskolen (15): En indikator som nok favoriserer småkommuner, men i utgangspunktet vil hver elev få mer oppmerksomhet og oppfølging når det er undervisning i mindre grupper.
- Andel godkjent utdanning (15): Foretas undervisningen av kvalifisert personell? Det hjelper lite å være ekspert i matematikk hvis man ikke er pedagog.
- Overgang til videregående skole: Ble vurdert som kriterium, men det skiller svært lite mellom de 300 beste kommunene, og dermed gir kriteriet liten effekt i en slik rangering.
- Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen (10): Brukes det faktisk penger på å gi elevene materiell hvert år?
- Andel ansatte i SFO med lærerutd, førskoleutd eller fagutd i barne- og ungdomsarbeid (20): Det mangler gode indikatorer for SFO. Hvilken bakgrunn
de ansatte har, kan indikere hvordan kvaliteten i tjenesten faktisk er.
- Gjennomsnitt nasjonale prøver siste tre år, 5. og 8. trinn (15): Nytt kriterium. De tre siste årene er brukt for å jevne ut tilfeldigheter – samt få med nok kommuner i tallene. 5. trinn og 8. trinn er vektet likt. Hvis elevene i kommunen konsekvent får for høye avgangskarakterer – og dermed mange grunnskolepoeng, kan dette kriteriet justere inntrykket av elevresultatene.
kommunebarometeret_2011.xls (79 kb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
www.nullmobbing.no
Info om ressursgruppa i Sande
Søknadsskjema skulefritidsordning
Reglar for utleige/utlån av barnehage- og skulebygg
Søknadsskjema SFO-plass
Vedtekter for Skulefritidsordninga i Sande kommune
Sjustjerna
Stortingsmelding nr. 30: "Kultur for læring"
Skulerute 2016 -2017 for Sande kommune
Foreldrekvardag
Skuleruta 2017/18 -2019/20
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen