Siste 10 fra Sande
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Kontakt Sande kommune
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Skule
Skule
11.08.2011

Skulestart i Sande 18.august


Skuleåret startar opp torsdag 18.august. Det er annonsert tidspunkt for oppmøte på dei 5 skulane i lokale oppslag og i informasjon til foreldra.
Vi ynskjer lukke til med nytt skuleår!
Alle elevane ved Sandsøy skule startar torsdag 18.08. klokka 08.30.
Alle elevane sluttar klokka 14.00.denne dagen.
Torsdag 18.08.:
oppstart SFO klokka 14.00.- 17.00.
Skulebuss frå Voksa klokka 08.00.

Larsnes:
VI SAMLAST UTE VED FLAGGSTONGA kl 8.35.
SKULEDAGEN VARER TIL KL. 13.15 (Buss går 13.30)
•Skulefritidsordninga startar TORSDAG 18. AUG. kl. 07.10 – og er open til kl. 16.15
•SKULESKYSS: Bussen går frå ÅRVIK kl. 08.20
(Frå Breivikneset ca. kl. 08.25)
Bussen går frå skulen kl.13.30

Gursken:
Ungdomsskulen møter kl 08.10 ved ungdomsskulen
Barneskulen møte kl 09.05 i amfiet.

Gjerdsvika :
Alle startar torsdag 18. august kl. 08.30.
SFO frå kl. 07.30 denne dagen.

Kvamsøy:


Rådmannen

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
www.nullmobbing.no
Info om ressursgruppa i Sande
Søknadsskjema skulefritidsordning
Reglar for utleige/utlån av barnehage- og skulebygg
Søknadsskjema SFO-plass
Vedtekter for Skulefritidsordninga i Sande kommune
Sjustjerna
Stortingsmelding nr. 30: "Kultur for læring"
Skulerute 2016 -2017 for Sande kommune
Foreldrekvardag
Skuleruta 2017/18 -2019/20
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen