Siste 10 fra Sande
Sommarkonsert i kulturskulen med Beatles på programmet
Nye opningstider på NAV Sande
Minikonsert med Bror Magnus på Øya fredag 19.juni kl 13.00
Her kan du røyste!
Står du i manntalet?
Informasjon om aktivitetar i Helse- og omsorgssektoren på facebook.
Røyste i utlandet?
Vil du jobbe med helse- og omsorg i Sande kommune?
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Barnehage
Barnehage
09.02.2012


Barnehagenettverket i Sjustjerna har siste halve året samarbeidd om utarbeiding av felles verkty for tilsyn etter barnehagelova .
Verktyet er snart klar til bruk, og vil prøvast ut før endeleg sluttføring. Det blir ein digital perm som alle barnehageansvarlege i kommunane på Søre vil nytte ved prosdyrane rundt tilsyn.
Barnehagenettverket har lenge ynskt å få dette reiskapet på plass og gled seg til å prøve ut.
Nettverket fekk midlar frå fylkesmannen til å arbeide med prosjektet, og tilsette prosjektleiar i 50% stilling nokre månadar for å få utført oppgåva.


Det er også utarbeida ein faldar – infobrosjyre til dei som måtte ynskje å vete litt meir om kva tilsyn etter barnehagelova er: Brosjyren er tilgjengeleg på servicekontoret i alle kommunane og på barnehagekontoret, samt nokre eksemplar som ligg ute i barnehagane.
Brosjyra ligg tilgjengeleg på kommunen si heimeside

Dette er tredje gangen barnehagenettverket i Sjustjerna samarbeidar om storeprosjekt.
Første prosjektet i 2009 var Vi Kan Saman - eit utviklingsprosjekt for alle tilsette i barnehagane i dei sju kommunane i samarbeid med Høgskulen i Volda.
Dette prosjektet har ført til at vi vidare jobbar felles om kurs og fagleg oppdatering av tilsette.

Det andre prosjektet i 2010 var utarbeiding av felles rutinar for nytt finansieringssytem i barnehagane. Då samarbeida nettverket med Telemarkforsking. Dette samarbeidet sikrar likelydande handsaming av alle barnehagane på Søre når det gjeld urekning av tilskot.

Siste prosjektet Tilsyn gir innsyn 2011 sikrar likelydande rutinar på alle tilsyn etter barnehagelova i alle kommunane våre. Gjennom planlagt og dokumentert samarbeid oppnår vi naudsynt forvaltningsmessig distanse og gir ei meir kompetent og bærekraftig teneste.
Vi ynskjer at tilsynet skal ha tilstrekkeleg barnefagleg kompetanse og utførast av minst to peronar, for å styrke faglege vurderingar og sikre legitimitet overfor barnehageeigar.
Verktyet vil også gjere arbeidet med tilsyn mindre ressurskrevjande og meir systematisk.

Prosjektgruppa : Reidun Klepp Nilsen og Bodil Brautaset Volda kommune, Borgny Ottestad Knarvik Ørsta kommune, Nina Hovden Eidheim Ulstein kommune, Gry Nordal Hareid kommune, Laila Kvalsund Solhaug Herøy kommune, Elin Rokstad Muren Sande kommune og Britt Iren Kvamme Vanylven kommune. Prosjektansvarleg Beate Farestveit Brandal. Illustrasjonar Laila Kvalsund Solhaug.Brosjyre - Tilsyn gir innsyn (4.98 mb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Vedtekter Hauemarkja barnehage
Vedtekter for barnehagene
Tilsyn gir innsyn
Søknadsskjema for barnehageplass
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Rammeplan, barnehage
Barnehagelova
Info om ressursgruppa i Sande
Foreldrekvardag
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
Barnehagelova,forskrift om foreldrebetaling

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen