Siste 10 fra Sande
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Kontakt Sande kommune
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Hauemarkja barnehage, privat
Hauemarkja barnehage, privat
06.10.2009

Inspireande avslutning på perioden med utviklingsarbeid i barnehagen


Barnehagenettverket i Sjustjerna og Høgskulen i Volda kan med stoltheit konstatere at pilotprosjektet vi starta for ca eit år sidan, er ført vel i hamn med godt resultat.


Barnehagenettverket i Sjustjerna og høgskulen i Volda kan med stoltheit konstatere at pilotprosjektet vi starta for ca eit år sidan, er ført vel i hamn med godt resultat.


Mandag 5. oktober 2009 var alle barnehagetilsette i Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta og Volda(ca. 650 stk.), barnehageansvarlege på kommunenivå, høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet samla til ein festdag på Herøy kulturhus. Vi feira oss sjølve med å suge lærdom av prosess og resultat av utviklingsarbeidet siste året, eit år med djupdykk i temaene IKT og medverknad, språk og språkutvikling, lærerik leik og mat/rørsle samt nyte eit spanande og humorfylt foredrag av Karin Fevåg Larsen ho kalla ”Endeleg mandag”. Sjølve gjennomføringa av dagen gjekk strålande. Stor takk til leiinga ved kulturhuset m/hjelparar og IKT avd. i Herøy og alle i barnehagenettverket.

Pedagogisk leiar Nina Vedeld Telset frå Mork barnehage i Volda opna samlinga i kinosalen med nydeleg song, og høgskulen i Volda og utdanningsforbundet framførte kvar si helsing til forsamlinga.

Latteren sat laust i salen under Karin Fevåg Larsen sitt foredrag, men samstundes vart tilhøyrarane merksame på alvoret. Korleis vi har det i livet og på jobb er mykje avhengig av oss sjølve, våre eigne haldningar og kva vi til ei kvar tid gir fokus. Om innhaldet peika på ansvaret vi alle har for eige liv og helse, var måten ho framførte bodskapen på lett, humoristisk og frigjerande. Den rungande applausen ho fekk etter at ho var ferdig, vitna om særs nøgde tilhøyrarar.

.

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Vedtekter Hauemarkja barnehage
Søknadsskjema for barnehageplass
HAUEMARKJA BARNEHAGE
TIf 46890362
6084 Larsnes
hauemarkja@sande-mr.kommune.no

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen