Siste 10 fra Sande
Pærebrann funne i Sande
TV-aksjonen 2017: Unicef - Hvert barn er en mulighet
Eldrefesten i Sande 16. september
Ledige stillingar som helsesøster
Støttekontakt
Omkopling vassleidning ved Bergsnev VBA Torsdag 14.09.2017
Stortingsvalet 2017 - resultat frå Sande kommune
Stortingsvalet 11. september: Her kan du røyste!
Kommunestyret
Teknisk
Teknisk
Utsleppsløyve i Haugsbygda
I medhald av § 13-4 i Forureiningsforskrifta søkjer Sande kommune om utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn frå busetnaden i Haugsbygda. Søknaden omfattar avløpsløysing for området frå Lillebø til Saure med utslepp i sjøen ved Tendreneset på minus 20 meter.
Avløpsanlegget er dimensjonert for 500 pe.

Søknaden vert utlagt på servicekontoret på Rådhuset i tidsromet 25.1. - 22.2.2011, jmf. §36-6 i Forurensingsforskrifta. Merknader til saka må sendast til Sande Kommune Teknisk eining 6084 Larsnes innan 23.02.2011
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
GROVAVFALL
Miljøstasjonen på Larsnes, tysdag kl. 14.00 - 18.00


GLASIGLOAR
Kvamsøy - Coop
Sandsøy - Coop og Rosenlund
Årvik - ferjekaia
Larsnes - ferjekaia og Liset Feriesenter
Gursken - Gursken Matsenter og Almestadkiosken
Gjerdsvika - Coop
Haugsbygda - Hauge fritidssenter
Byggesakshandbok for innbyggjarar med ulike skjema til bruk for søknad om tiltak
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Elektroniske skjema for byggemelding og frådeling
Satsar for byggesak og plansaker 2017
Satsar for bygge og plansaker 2017
Tomt til husbygging
Bustønad og Startlån
Startlån
Plan og Bygningslov
Husleigelov
Sentrale forskrifter

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen