Siste 10 fra Sande
Endringar i forskrift for Søre Sunnmøre Reinhaldsverk
Hjorteteljing 2018
Midlar frå Husbanken
Kartlegging av skredsoner
Formannskapsmøte
Ope møte for råda og pårørande i Sande kommune
Eldrefest i Haugsbygda 21.april
Offentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan for ytre søre Sunnmøre
Kommunestyre
Teknisk
Teknisk
Utsleppsløyve i Haugsbygda
I medhald av § 13-4 i Forureiningsforskrifta søkjer Sande kommune om utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn frå busetnaden i Haugsbygda. Søknaden omfattar avløpsløysing for området frå Lillebø til Saure med utslepp i sjøen ved Tendreneset på minus 20 meter.
Avløpsanlegget er dimensjonert for 500 pe.

Søknaden vert utlagt på servicekontoret på Rådhuset i tidsromet 25.1. - 22.2.2011, jmf. §36-6 i Forurensingsforskrifta. Merknader til saka må sendast til Sande Kommune Teknisk eining 6084 Larsnes innan 23.02.2011
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
GROVAVFALL
Miljøstasjonen i Myklebustmyrane er open tysdag og torsdag frå kl
14.00-19.00


GLASIGLOAR
Kvamsøy - Coop
Sandsøy - Coop og Rosenlund
Årvik - ferjekaia
Larsnes - ferjekaia og Liset Feriesenter
Gursken - Gursken Matsenter og Almestadkiosken
Gjerdsvika - Coop
Haugsbygda - Hauge fritidssenter
Byggesakshandbok for innbyggjarar med ulike skjema til bruk for søknad om tiltak
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Elektroniske skjema for byggemelding og frådeling
Gebyr for byggesak og plansaker 2018
Vedtatt 12.12.17 KST-sak 64/ 17
Tomt til husbygging
Bustønad og Startlån
Startlån
Plan og Bygningslov
Husleigelov
Sentrale forskrifter

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen