Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Teknisk
Teknisk

Reguleringsplan for del av gnr 86 bnr 1


I medhald til § 12-8 i Plan- og bygningslova vert det med dette kunngjort at følgjande reguleringsplan vert sett i gong:

Reguleringsplan 86/1 Svartevatn.
Planframlegget omfattar etablering av 5 nye tomter for fritidsbustader i tillegg til 3 eksisterande tomter på området for friluftsområde. Planområdet er på 19,7 da.


Nærings-plan og miljøutvalet vedtok i møte den 31.1.2011, sak 06//2011 å legge reguleringsplan for delar av gnr. 86 bnr. 1 ut til offentleg ettersyn i samsvar med § 12-10 i Plan og bygningslova

Planframlegget omfattar etablering av 5 nye tomter for fritidsbustader i tillegg til 3 eksisterande tomter på området og friluftsområde.

Planframlegg m/føresegner vert utlagt til offentleg ettersyn på Rådhuset i
tidsromet 15.2-29.03.2011.
Merknad til planen skal sendast til Sande Kommune NPM-utvalet 6084 Larsnes innan 30.3.2011
saksdokument.pdf (720 kb)
kart_86-1.pdf (285 kb)
foeresegner.pdf (524 kb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
GROVAVFALL
Miljøstasjonen i Myklebustmyrane er open tysdag og torsdag frå kl
14.00-19.00


GLASIGLOAR
Kvamsøy - Coop
Sandsøy - Coop og Rosenlund
Årvik - ferjekaia
Larsnes - ferjekaia og Liset Feriesenter
Gursken - Gursken Matsenter og Almestadkiosken
Gjerdsvika - Coop
Haugsbygda - Hauge fritidssenter
Byggesakshandbok for innbyggjarar med ulike skjema til bruk for søknad om tiltak
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Elektroniske skjema for byggemelding og frådeling
Gebyr for byggesak og plansaker 2018
Vedtatt 12.12.17 KST-sak 64/ 17
Tomt til husbygging
Bustønad og Startlån
Startlån
Plan og Bygningslov
Husleigelov
Sentrale forskrifter

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen