Siste 10 fra Sande
Open anbodskonkurranse - Oppvekstadministrativt system
Personal
Plan - og utvikling
Teknisk sektor
Sandetun sjukeheim
NAV Sande
Helse og omsorg
Heimetenesta
Organisasjonskart
Landbruk
Landbruk
Hjorteteljing 2012
Søre Sunnmøre Hjorteviltutval gjennomfører hjorteteljing i kommunane Volda, Ørsta, Vanylven, Hareid, Ulstein, Herøy og Sande

21.04. 2012 kl. 00.00 - 06.00
05.05. 2012 kl. 00.00 - 06.00

Teljingane blir gjennomføret på same tid i alle kommunane og på same måte som tidlegare år.
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Landbruksvikar
Fritidsfiske
Jakt og fangst
Finansiering via Innovasjon Norge
Gardskart på internett
Miljøplan
Omdisponering og deling etter jordlova
Odel
Driveplikt
Buplikt
Konsesjon
Tilskot til avløysing ved sjukdom
Tilskot til avløysing, ferie og fritid
Naturbase
Regionalt miljøprogram
Produksjonstilskot

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen