Siste 10 fra Sande
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
Alkoholpolitisk plan, løyvedelen, 2016 - 2020
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
Landbruk
Landbruk

Forvaltningsplan for hjort - Høyring

Kommunal forvaltningsplan for hjort 2013 - 2016 med målsettingar for hjorteviltforvaltninga i Sande er lagt ut til høyring.

Naturforvaltningsnemnda sette i gong arbeidet med utarbeiding av kommunal målsetnad for hjorteviltforvaltninga i 2010. I Forskrift for forvaltning av hjortevilt fastsett 10.02.2012 vart det innført krav om at kommunen skal vedta målsettingar for utviklinga av hjorteviltbestandane der det er opna for jakt på artane. Planframlegget er utarbeidd av ei arbeidsgruppe med representantar frå Naturforvaltningsnemnda og valda. Det har også vore arrangert to opne møte i løpet av prosessen.

Planframlegget er også utlagt på Servicekontoret på Rådhuset.

Vi ber om eventuelle merknadar blir sendt skriftleg til Sande kommune, 6084 Larsnes innan
15. januar 2013.

Framlegg til Kommunal forvaltningsplan for hjort 2013 - 2016 (1.23 mb)

<<< Tilbake

Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Landbruksvikar
Fritidsfiske
Jakt og fangst
Finansiering via Innovasjon Norge
Gardskart på internett
Miljøplan
Omdisponering og deling etter jordlova
Odel
Driveplikt
Buplikt
Konsesjon
Tilskot til avløysing ved sjukdom
Tilskot til avløysing, ferie og fritid
Naturbase
Regionalt miljøprogram
Produksjonstilskot

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen