Siste 10 fra Sande
Sommarkonsert i kulturskulen med Beatles på programmet
Nye opningstider på NAV Sande
Minikonsert med Bror Magnus på Øya fredag 19.juni kl 13.00
Her kan du røyste!
Står du i manntalet?
Informasjon om aktivitetar i Helse- og omsorgssektoren på facebook.
Røyste i utlandet?
Vil du jobbe med helse- og omsorg i Sande kommune?
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Landbruk
Landbruk

Forvaltningsplan for hjort - Høyring

Kommunal forvaltningsplan for hjort 2013 - 2016 med målsettingar for hjorteviltforvaltninga i Sande er lagt ut til høyring.

Naturforvaltningsnemnda sette i gong arbeidet med utarbeiding av kommunal målsetnad for hjorteviltforvaltninga i 2010. I Forskrift for forvaltning av hjortevilt fastsett 10.02.2012 vart det innført krav om at kommunen skal vedta målsettingar for utviklinga av hjorteviltbestandane der det er opna for jakt på artane. Planframlegget er utarbeidd av ei arbeidsgruppe med representantar frå Naturforvaltningsnemnda og valda. Det har også vore arrangert to opne møte i løpet av prosessen.

Planframlegget er også utlagt på Servicekontoret på Rådhuset.

Vi ber om eventuelle merknadar blir sendt skriftleg til Sande kommune, 6084 Larsnes innan
15. januar 2013.

Framlegg til Kommunal forvaltningsplan for hjort 2013 - 2016 (1.23 mb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Landbruksvikar
Fritidsfiske
Jakt og fangst
Finansiering via Innovasjon Norge
Gardskart på internett
Miljøplan
Omdisponering og deling etter jordlova
Odel
Driveplikt
Buplikt
Konsesjon
Tilskot til avløysing ved sjukdom
Tilskot til avløysing, ferie og fritid
Naturbase
Regionalt miljøprogram
Produksjonstilskot

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen